Projektai

 
  • Europos socialinio fondo agentūros,  Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto, Vilniaus universiteto projektas „Lietuvių kalbos, literatūros (kultūros) ir Lietuvos istorijos mokymosi šaltinių skaitmeninės duomenų bazės, skirtos mokytojams ir mokiniams, sukūrimas ir įdiegimas“ (projekto sutartis NR. VP1-2.2-ŠMM-05-K-02-016); trukmė: 2011.08-2013.08; vykdytojas: projekto specialistas.