Publikacijos

 

RENGIAMOS/ĮTEIKTOS SPAUDAI PUBLIKACIJOS


 • Analitinės istorinės regionistikos paradigmosMetodologinė-istoriografinė studija (ieškoma finansvimo leidybai).
 • Studija Europos istoriniai regionai: struktūros ir tapatybės.

 

PASKELBTŲ MOKSLO DARBŲ SĄRAŠAS


KNYGOS AR JŲ DALYS

 • „Lithuanian-Moldavian political relations in the 14th and 15th centuries“, in: Miloiu, S. (Ed.)  From Neighbourhood to Partnership. Highligths of Lithuania’s Relations with Romania and Moldova. Târgovişte: Cetatea de Scaun, 2013, pp. 9-25.

STRAIPSNIAI

 • „Some Aspects of the Medieval Origins of Europe’s Special Path According to Michael Mitterauer. A Comparison of the Cases of the Early Principality of Moldavia and the Grand Duchy of Lithuania“, in: Studia mediaevalia Europaea et orientalia: miscellanea in honorem
  professoris emeriti Victor Spinei oblata. Bucureşti : Editura Academiei Române, 2018, pp. 421-437.
 • „Od feudalizmu do afrykańskiego sposobu produkcji. Problem typologii przednowoczesnych peryferyjnych społeczeństw europejsklch“, in: Człowiek i społeczeństwo, t. XLII2016, s. 119-133.
 • „Istorinio regiono sampratos šiuolaikinėje istoriografijoje: tipologijos gairės“, in: Acta humanitarica universitatis Saulensis, t. 19, 2014, p. 16-34.
 • „Patrimonializmas: lenkiškoji sąvokos vartosenos tradicija ir jos santykis su M. Weberio samprata“, in: Lietuvos istorijos studijos, t. 30, 2012, p. 171-188.
 • „Economic challenges of the early modern ages and different responses of European margins: comparative considerations on the basis of historiography (the cases of Polish-Lithuanian Commonwealth and Moldavian principality)“, in: Revista Româna de Studii Baltice şi Nordice, vol. 4, issue No. 2, 2012, pp. 51-62.
 • „Henri H. Stahl‘s conception of historical sociology and the Bucharest school of sociology“, in: Revista Română de studii Baltice şi Nordice, vol. 2, issue No. 1, 2010, pp. 69-82.
 • „Tributalizmo koncepcija: S. Amino, J. Haldono ir H. H. Stahlio sampratų lyginamoji analizė“, in: Lietuvos istorijos studijos, t. 24, 2009, p. 178-194.
 • „The Concept of Tributalism: A Comparative Analysis of S. Amin, J. Haldon and H. H. Stahl’s Approaches“, in: Revista Română de studii Baltice şi Nordice, No. 1, 2009, pp. 65-85.
 • „Политические отношения ВКЛ и Молдовы в 1430-1447 гг.“, in: Revista de istorie a Moldovei, Nr. 3 (75), 2008, p. 3-15.
 • „Socialinių santykių bizantiškosios civilizacijos šalyse VII–XIV amžiuje tipologijos metmenys“, in: Lietuvos istorijos studijos, t. 16, 2005, p. 9-18.
 • „Feodalizmo Vakarų Europoje genezė ir reikšmė pasaulio istorijos procesui: L. Vasiljevo ir E. Gudavičiaus sampratos“, in: Lietuvos istorijos studijos, t. 14, 2004, p. 9-17

METODINĖS, MOKOMOSIOS PRIEMONĖS 

 • „Europos regionai: lyginamoji ir paribių istorija“, in: Kulevičius, S., Poškienė, J. (sud.)   Kultūros istorijos ir antropologijos bakalauro studijų programos moduliai ir temos. Metodinė priemonė. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2012, p. 104-113.

KITOS PUBLIKACIJOS

 • „Apie Oskarą Haleckį ir istorinę regionistiką“, in: Halecki, O. Europos istorijos ribos ir skirstymai. Vilnius: Margi raštai, 2014, p. 287-320.
 • „Globalaus mąstymo dozė XXI amžiuje arba, visų šalių politaristai, vienykitės…“ (rec. kn. Семёнов, Ю. И. Политарный («азиатский») способ производства: Сущность и место в истории человечества и России. Философско-исторические очерки. Москва, 2008), in: Lietuvos istorijos studijos, 2009, t. 24, p. 202-206.