Publikacijos

 

RENGIAMOS/ĮTEIKTOS SPAUDAI PUBLIKACIJOS


 • „Kur atsidūrė feodalizmas euroatlantinėje Lietuvos epochoje“, in: Istorija (įteikta spaudai 2020.07.10).
 • „Henri H. Stahl (1901-1991): some features of intelectual biography and an outline of historical sociology“, in: International Review of Sociology (įteikta spaudai 2020.05.31).

 

PASKELBTŲ MOKSLO DARBŲ SĄRAŠAS


KNYGOS AR JŲ DALYS

 • Analitinės istorinės regionistikos paradigmos. Metodologinė-istoriografinė studija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2019.
 • „Lithuanian-Moldavian political relations in the 14th and 15th centuries“, in: Miloiu, S. (Ed.)  From Neighbourhood to Partnership. Highligths of Lithuania’s Relations with Romania and Moldova. Târgovişte: Cetatea de Scaun, 2013, pp. 9-25.

STRAIPSNIAI

 1. „Typologies of pre-modern societies beyond feudalism: exploring alternative possibilities and the problem of their applicability in cases of peripheral European societies“, in: Revista Română de Studii Baltice şi Nordice, vol. 10, Issue 2, 2018, pp. 9-25.
 2. „Some Aspects of the Medieval Origins of Europe’s Special Path According to Michael Mitterauer. A Comparison of the Cases of the Early Principality of Moldavia and the Grand Duchy of Lithuania“, in: Bilavschi, G., Aparaschivei, D. (Eds.) Studia mediaevalia Europaea et orientalia: miscellanea in honorem professoris emeriti Victor Spinei oblata. Bucureşti : Editura Academiei Române, 2018, pp. 421-437.
 3. „Od feudalizmu do afrykańskiego sposobu produkcji. Problem typologii przednowoczesnych peryferyjnych społeczeństw europejsklch“, in: Człowiek i społeczeństwo, t. XLII2016, s. 119-133.
 4. „Istorinio regiono sampratos šiuolaikinėje istoriografijoje: tipologijos gairės“, in: Acta humanitarica universitatis Saulensis, t. 19, 2014, p. 16-34.
 5. „Patrimonializmas: lenkiškoji sąvokos vartosenos tradicija ir jos santykis su M. Weberio samprata“, in: Lietuvos istorijos studijos, t. 30, 2012, p. 171-188.
 6. „Economic challenges of the early modern ages and different responses of European margins: comparative considerations on the basis of historiography (the cases of Polish-Lithuanian Commonwealth and Moldavian principality)“, in: Revista Româna de Studii Baltice şi Nordice, vol. 4, issue No. 2, 2012, pp. 51-62.
 7. „Henri H. Stahl‘s conception of historical sociology and the Bucharest school of sociology“, in: Revista Română de studii Baltice şi Nordice, vol. 2, issue No. 1, 2010, pp. 69-82.
 8. „Tributalizmo koncepcija: S. Amino, J. Haldono ir H. H. Stahlio sampratų lyginamoji analizė“, in: Lietuvos istorijos studijos, t. 24, 2009, p. 178-194.
 9. „The Concept of Tributalism: A Comparative Analysis of S. Amin, J. Haldon and H. H. Stahl’s Approaches“, in: Revista Română de studii Baltice şi Nordice, No. 1, 2009, pp. 65-85.
 10. „Политические отношения ВКЛ и Молдовы в 1430-1447 гг.“, in: Revista de istorie a Moldovei, Nr. 3 (75), 2008, p. 3-15.
 11. „Socialinių santykių bizantiškosios civilizacijos šalyse VII–XIV amžiuje tipologijos metmenys“, in: Lietuvos istorijos studijos, t. 16, 2005, p. 9-18.
 12. „Feodalizmo Vakarų Europoje genezė ir reikšmė pasaulio istorijos procesui: L. Vasiljevo ir E. Gudavičiaus sampratos“, in: Lietuvos istorijos studijos, t. 14, 2004, p. 9-17

METODINĖS, MOKOMOSIOS PRIEMONĖS 

 • „Europos regionai: lyginamoji ir paribių istorija“, in: Kulevičius, S., Poškienė, J. (sud.)   Kultūros istorijos ir antropologijos bakalauro studijų programos moduliai ir temos. Metodinė priemonė. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2012, p. 104-113.

KITOS PUBLIKACIJOS

 • Recenzija kn. Roșu, F. Elective Monarchy in Transylvania and Poland-Lithuania 1569-1587, Oxford University Press, 2017, in: Polski przegląd dyplomatyczny, nr. 4(79), 2019, s. 173-177.
 • „Apie Oskarą Haleckį ir istorinę regionistiką“, in: Halecki, O. Europos istorijos ribos ir skirstymai. Vilnius: Margi raštai, 2014, p. 287-320.
 • „Globalaus mąstymo dozė XXI amžiuje arba, visų šalių politaristai, vienykitės…“ (rec. kn. Семёнов, Ю. И. Политарный («азиатский») способ производства: Сущность и место в истории человечества и России. Философско-исторические очерки. Москва, 2008), in: Lietuvos istorijos studijos, 2009, t. 24, p. 202-206.