Literatūra

 

Sąvokos

The Structure of a Semantic Theory

Prolegomena to a Theory of Language by Luis Hjmeslev

Semantiniai primityvai

Kognityvinė lingvistika ir leksikografijos problemos

Prototipų teorija ir semantika

Freimų semantika

Konceptualioji metafora