Dėstomi dalykai

 

Nuo 2009 m. dėstau sinchroninės ir diachroninės lietuvių kalbotyros dalykus VU Filologijos fakultete, dirbu Lietuvių kalbos katedroje (Taikomosios kalbotyros institutas). Esu šios katedros docentė.