Straipsniai

 

MOKSLINIAI STRAIPSNIAI RECENZUOJAMUOSE PERIODINIUOSE BEI TĘSTINIUOSE TARPTAUTINIUOSE, UŽSIENIO IR LIETUVOS LEIDINIUOSE, IŠ JŲ ELEKTRONINIUOSE

 1. Judžentytė-Šinkūnienė, Gintarė, Zubaitienė, Vilma 2022, Lithuanian academic phrase usage in bachelor’s theses of five main fields of science, Valoda: nozīme un forma 13 / Language: Meaning and Form 13, Rīga: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 105–123.
 2. Judžentytė-Šinkūnienė, Gintarė 2022, Vakarų aukštaičių šiauliškių ir latvių kalbos sąveika: pasienio zonos dvikalbiškumas, In Vakarų ir pietų aukštaičiai: tarmių ir kitų kalbų sąveika, Jolita Urbonavičienė, Aurelija, Gritėnienė (sud.), Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 113–136.
 3. Judžentytė-Šinkūnienė, Gintarė 2020, Exophoric usage of demonstrative pronoun anas [that] in Standard Lithuanian and sub-dialect of Viduklė, Lithuanian Dialectology profiles: problems and findings, 113–133. doi.org/10.35321/e-pub.8.problems-and-findings.
 4. Judžentytė-Šinkūnienė, Gintarė 2020, When traditions meet different approaches: the case of exophoric Lithuanian demonstrative pronouns, Lietuvių kalba 15, http://www.lietuviukalba.lt.
 5. Judžentytė-Šinkūnienė, Gintarė, Nikartaitė, Saulė 2020, The concept of Samogitianness in the Northern Samogitian dialect, In: Valoda: nozīme un forma 11. Gramatika un valodas normēšana = Language: Meaning and Form 11. Grammar and language standartization, Andra Kalnača, Ilze Lokmane (eds). Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 39–63.
 6. Judžentytė-Šinkūnienė, Gintarė 2019, Rodomojo įvardžio šìtas, šità vartosena kai kuriose rytų aukštaičių uteniškių pašnektėse, Baltistica 54 (2), 317–347.
 7. Judžentytė, Gintarė, Zubaitienė, Vilma 2019, The lexicon of the Lithuanian language in the 17–19th centuries, In: The Intricacy of Languages, Francesc Feliu, Olga Fullana (ed.), John Benjamins Publishing Company, 154–174.
 8. Judžentytė-Šinkūnienė, Gintarė, Zubaitienė, Vilma 2018, Atitikmenų ekvivalentiškumo problema paraleliniuose XVII a. žodynuose, Baltų kalbų tekstų ir žodžių reikšmės, Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė, Vilma Zubaitienė (sud.), Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.
 9. Judžentytė-Šinkūnienė, Gintarė 2018, The system of the demonstrative pronouns provided in the grammar of Modern Lithuanian: analysis of traditions / Norādāmo vietniekvārdu sistēma mūsdienu lietuviešu gramatikā: tradīciju analīze, In: Valoda: nozīme un forma 9. Gramatika un pragmatika = Language: Meaning and Form 9. Grammar and pragmatics, Andra Kalnača, Ilze Lokmane (eds). Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 68–79.
 10. Judžentytė, Gintarė 2018, A pragmatic approach to space deixis in the Baltic languages: a case study of deictic expressions in spoken language, Incontri Baltidtici in Pisa, Studi e Saggi II, Novi Ligure: Joker, 65–94.
 11. Judžentytė, Gintarė 2017, Spatial deixis in Lithuanian: demonstrative pronouns, In: Valoda: nozīme un forma 8. Valodas gramatiskās un leksiskās sistēmas variatīvums = Language: Meaning and Form 8. Grammatical and lexical variance in language system, Andra Kalnača, Ilze Lokmane (eds). Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 173–193.
 12. Judžentytė, Gintarė 2017, Savitos sangrąžinio veiksmažodžio formos Babtų apylinkių šnektose, monografija Babtai, red. Domas Šniukas, Vilnius: Versmės.
 13. Judžentytė, Gintarė, Zubaitienė, Vilma 2016, Dar dėl Georgo Elgerio Dictionarium Polono-Latino-Lottauicum (1683) registro šaltinio, Baltu filoloģija XXV (1), 37–59.
 14. Judžentytė, Gintarė, Zubaitienė, Vilma 2015, Konstantino Sirvydo „Dictionarium trium linguarum“ (1642) ir Georgo Elgerio „Dictionarium Polono-Latino-Lottauicum“ (1683): jų santykis ir leksikografinių metodų skirtybės, Baltu filoloģija XXIV (1), 89–141.
 15. Judžentytė, Gintarė 2014, Dėl vietos prieveiksmių čia ir ten vartojimo Pabradės–Joniškio areale, Lietuvių kalba 8 (www.lietuviukalba.lt).
 16. Judžentytė, Gintarė 2013, Vietas adverbu semantikas pētījumi pirmajās latviešu un lietuviešu zinātniskajās gramatikās, to attīstība, Baltu filoloģija XXII (2), 39–52.
 17. Judžentytė, Gintarė 2013, Bendrinės lietuvių kalbos vietos prieveiksmių semantinių tyrimų apžvalgaLietuvių kalba 7 (www.lietuviukalba.lt).
 18. Judžentytė, Gintarė 2012, Bendrinės latvių kalbos vietos prieveiksmių semantinių tyrimų apžvalga, Baltistica 47 (1), 89–102.
 19. Judžentytė, Gintarė 2011, Dėl vietos prieveiksmių čia ir ten rytų aukštaičių uteniškių patarmėje, Lietuvių kalba (www.lietuviukalba.lt).
 20. Judžentytė, Gintarė 2011, Pa kreisipa labi vartosena ir semantika dabartinėje latvių kalboje, Baltu filoloģija XX (1).
 21. Judžentytė, Gintarė 2010, Vietos prieveiksmių semantinė struktūra Georgo Mancelio Postilėje (1654), Baltu filoloģija XIX (1/2), 37–52.
 22. Judžentytė, Gintarė 2008, Iš lokatyvų kilę latvių kalbos vietos prieveiksmiai, Baltistica 43 (3), 475–484.
 23. Judžentytė, Gintarė 2006, Bendrinės latvių kalbos vietos prieveiksmių semantinė struktūra, Baltistica 41 (3), 417–434.

STRAIPSNIAI KITUOSE RECENZUOJAMUOSE LEIDINIUOSE

 1. Judžentytė-Šinkūnienė, Gintarė, Zubaitienė, Vilma 2018, Įvadinės pastabos, Baltų kalbų tekstų ir žodžių reikšmės (sudarytojos ir mokslinės redaktorės Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė, Vilma Zubaitienė), Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.
 2. Judžentytė, Gintarė 2015, Mokytojas [atsiminimai apie prof. Albertą Rosiną], Lingvistika – irgi poezija: Alberto Rosino gyvenimas ir darbai, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.

MOKSLO POPULIARINAMIEJI STRAIPSNIAI

 1. Judžentytė-Šinkūnienė, Gintarė 2022, Konferencijos, renginiai (apie 27-ąją Jono Jablonskio konferenciją), Gimtoji kalba 10 (664), 26–30.
 2. Judžentytė-Šinkūnienė, Gintarė 2021, XIII tarptautinis baltistų kongresas iš Rygos, Baltistica 56 (2), 385387. 
 3. Judžentytė-Šinkūnienė, Gintarė 2021, Savaitraštis „Svečias“ – kad lietuviškas žodis nebūtų tik svečias, Gimtoji kalba 1 (643), 4–12.
 4. Judžentytė-Šinkūnienė, Gintarė, Zubaitienė, Vilma 2020, Tarptautinė konferencija „Lietuvių kalba Lietuvoje ir pasaulyje“, skirta Lietuvių kalbos katedros 80-iui paminėti, Baltistica 55(2), 380–383.
  Judžentytė-Šinkūnienė, Gintarė, Jaroslavienė, Jurgita 2019,  [Apžvalga] 26-oji tarptautinė Jono Jablonskio konferencija, Baltistica 54 (1), 188–192. DOI: 10.15388/baltistica.54.1.2391.
 5. Jaroslavienė, Jurgita, Judžentytė-Šinkūnienė, Gintarė 2019, [26-osios tarptautinės mokslinės Jono Jablonskio konferencijos Kalbinė įvairovė šiuolaikiniame pasaulyje: kalbos galia ir prestižas apžvalga], – Gimtoji kalba 11 (629), 26–29.
 6. Jaroslavienė, Jurgita, Judžentytė-Šinkūnienė, Gintarė 2019, [Apžvalga] Kalbinė įvairovė šiuolaikiniame pasaulyje: kalbos galia ir prestižas, Bendrinė kalba 92. Žurnalo prieiga internete: http://journals.lki.lt/bendrinekalba, žurnalo doi: doi.org/10.35321/bkalba.2019.92, straipsnio DOI: doi.org/10.35321/bkalba.2019.92.08.
 7. Judžentytė, Gintarė 2018, 25-oji – jubiliejinė – Jono Jablonskio konferencija Variantiškumas kalbose ir jų atmainose, Gimtoji kalba 10 (616), Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 20–24.
 8. Judžentytė, Gintarė 2016, Etnolingvistikos problemos 23-iojoje Jono Jablonskio konferencijoje Reikšmė kalboje ir kultūrojeSlavistica Vilnensis 61, 429–434.
 9. Judžentytė, Gintarė 2016, Lituanistikos sklaida pasaulyje ir tarptautinė Jono Jablonskio konferencija, Universitas Vilnensis. 2016, gruodis (Nr. 4), p. 11.
 10. Judžentytė, Gintarė 2016, 23-ioji Jono Jablonskio konferencija „Reikšmė kalboje ir kultūroje“, Gimtoji kalba 10 (592), Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 16–21.
 11. Judžentytė, Gintarė 2013, Nuo Mažosios Lietuvos žodyno iki retorikos [apie VU Filologijos fakulteto Lietuvių kalbos katedros prof. habil. dr. Reginos Koženiauskienės ir lektorės dr. Vilmos Zubaitienės knygų pristatymą K. Donelaičio konferencijų centre]. Universitas Vilnensis. 2013, birželis (Nr. 4), p. 6.