2012-05-27 18:17

60633172_10216765597643680_591796448429867008_o

Doc. dr. Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė gimė 1980 m. gruodžio 29 d. Šilutėje. 1999 m. baigė Žemaičių Naumiesčio vidurinę mokyklą (dabar – Žemaičių Naumiesčio gimnazija) ir įstojo į Vilniaus universiteto Filologijos fakultetą, kur 2003 m. apgynynė Filologijos bakalauro (Lietuvių filologijos su užsienio kalba (latvių)) darbą. 2005 m. baigė VU Filologijos fakulteto Bendrosios kalbotyros magistrantūros studijas ir įgijo magistro laipsnį.

2010 m. sausio 8 d. VU Filologijos fakultete apgynė disertaciją „Latvių kalbos vietos prieveiksmiai: sinchronija ir diachronija“. 2010 m. už šį darbą gavo Mokslų akademijos jaunųjų mokslininkų darbų konkurso pagyrimo raštą.

Nuo 2009 m. dėsto sinchroninės ir diachroninės lietuvių kalbotyros dalykus VU Filologijos fakultete. Priklauso Taikomosios kalbotyros instituto Lietuvių kalbos katedrai. Domisi baltistika, semantika, pragmatika. Ypač – vietos deiksės raiška baltų kalbose, t. y. kaip lietuviai ir latviai kontruoja erdvę pasitelkdami deiktinius žodžius. Neatsiejama šios tyrimų srities dalis – vienokių ar kitokių žodžių pasirinkimą lemiančios sąlygos. Ji taip pat nemažai dėmesio skiria akademinei studentų kalbai.