2012-05-27 18:17

60633172_10216765597643680_591796448429867008_o

Gimiau 1980 m. gruodžio 29 d. Šilutėje (Žemaičių Naumiestyje). 1999 m. baigusi Žemaičių Naumiesčio vidurinę mokyklą (dabar – Žemaičių Naumiesčio gimnazija), įstojau į Vilniaus universiteto Filologijos fakultetą, kur 2003 m. apgyniau Filologijos bakalauro (Lietuvių filologijos su užsienio kalba (latvių)) darbą. 2005 m. baigiau VU Filologijos fakulteto Bendrosios kalbotyros magistrantūros studijas ir įgijau magistro laipsnį.

2010 m. sausio 8 d. VU Filologijos fakultete apgyniau disertaciją „Latvių kalbos vietos prieveiksmiai: sinchronija ir diachronija“. 2010 m. už šį darbą gavau Mokslų akademijos jaunųjų mokslininkų darbų konkurso pagyrimo raštą.

Nuo 2009 m. dėstau sinchroninės ir diachroninės lietuvių kalbotyros dalykus VU Filologijos fakultete, dirbu Lietuvių kalbos katedroje (Taikomosios kalbotyros institutas). Nuo 2018 m. esu šios katedros docentė.

Labiausiai domiuosi vietos deiksės raiška baltų kalbose, t. y. kaip lietuviai ir latviai konstruoja erdvę pasitelkdami deiktinius / rodomuosius žodžius. Iš mano disertacijos temos galima suprasti, kad pirmiausia pradėjau nuo vietos raiškos latvių kalboje (bendrinėje ir latvių kalbos tarmėse). Pamažu mano žvilgsnis pradėjo krypti į lietuvių kalbą – ir čia atradau daug įdomių dalykų! Neatsiejama šios tyrimų srities dalis – deiktinių / rodomųjų žodžių pasirinkimą lemiančios sąlygos. Jas ir bandau išsiaiškinti. Taigi pagrindinės mano tyrimų sritys – baltistika, semantika, pragmatika. Taip pat nemažai dėmesio skiriu akademinei studentų kalbai.