Publikacijos

 

MOKSLINĖS MONOGRAFIJOS

 

 

Latviu kalbospdf-page-001

Gintarė Judžentytė 2014, Bendrinės latvių kalbos vietos prieveiksmių semantinė struktūra, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knygos_ntarmes_virselis

 

Daiva Aliūkaitė, Rima Bakšienė, Jurgita Jaroslavienė, Gintarė Judžentytė, Asta Leskauskaitė, Jūratė Lubienė, Violeta Meiliūnaitė, Dalia Pakalniškienė, Vilija Ragaišienė, Regina Rinkauskienė, Janina Švambarytė- Valužienė, Jolita Urbanavičienė, Daiva Vaišnienė. XXI a. pradžios lietuvių tarmės: geolingvistinis ir sociolingvistinis tyrimas: [kolektyvinė monografija]. Lietuvių kalbos institutas; [sudarytojos Danguolė Mikulėnienė, Violeta Meiliūnaitė]. Vilnius: Briedis, 2014. 462 p.: iliustr., žml. Santr. angl., latv., lenk., rus., vok. – Bibliogr.: p. 267–279. ISBN 978-9955-26-468-2, 129-196.

 

 

 

 

 

 

MOKOMOSIOS KNYGOS

 

 

pietu-zemaiciai-varniskiai962_z1

 

Gintarė Judžentytė, Vida Marcišauskaitė 2018, Pietų žemaičiai varniškiai, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOKSLINIAI STRAIPSNIAI RECENZUOJAMUOSE PERIODINIUOSE BEI TĘSTINIUOSE TARPTAUTINIUOSE, UŽSIENIO IR LIETUVOS LEIDINIUOSE, IŠ JŲ ELEKTRONINIUOSE

 1. Judžentytė Gintarė, Zubaitienė Vilma 2019, The lexicon of the Lithuanian language in the 17–19th centuries, In: The Intricacy of Languages, Francesc Feliu, Olga Fullana (ed.), John Benjamins Publishing Company, 154-174.
 2. Judžentytė-Šinkūnienė Gintarė, Zubaitienė Vilma 2018, Atitikmenų ekvivalentiškumo problema paraleliniuose XVII a. žodynuose, Baltų kalbų tekstų ir žodžių reikšmės (sud. Judžentytė-Šinkūnienė Gintarė, Zubaitienė Vilma), Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.
 3. Judžentytė-Šinkūnienė Gintarė, The system of the demonstrative pronouns provided in the grammar of Modern Lithuanian: analysis of traditions / Norādāmo vietniekvārdu sistēma mūsdienu lietuviešu gramatikā: tradīciju analīze, In: Valoda: nozīme un forma 9. Gramatika un pragmatika = Language: Meaning and Form 9. Grammar and pragmatics, Andra Kalnača, Ilze Lokmane (eds). Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018, 68–79.
 4. Judžentytė Gintarė, A pragmatic approach to space deixis in the Baltic languages: a case study of deictic expressions in spoken language, Incontri Baltidtici in Pisa, Studi e Saggi II, 2018, Novi Ligure: Joker, 65–94.
 5. Judžentytė Gintarė, Spatial deixis in Lithuanian: demonstrative pronouns, In: Valoda: nozīme un forma 8. Valodas gramatiskās un leksiskās sistēmas variatīvums = Language: Meaning and Form 8. Grammatical and lexical variance in language system, Andra Kalnača, Ilze Lokmane (eds). Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2017, 173–193.
 6. Judžentytė Gintarė, Savitos sangrąžinio veiksmažodžio formos Babtų apylinkių šnektose, monografija Babtai, red. Domas Šniukas, 2017, Vilnius: Versmės.
 7. Judžentytė Gintarė, Zubaitienė Vilma, Dar dėl Georgo Elgerio Dictionarium Polono-Latino-Lottauicum (1683) registro šaltinio, Baltu filoloģija, 2016, 37–59.
 8. Judžentytė Gintarė, Zubaitienė Vilma 2015, Konstantino Sirvydo „Dictionarium trium linguarum“ (1642) ir Georgo Elgerio „Dictionarium Polono-Latino-Lottauicum“ (1683): jų santykis ir leksikografinių metodų skirtybės, Baltu filoloģija XXIV (1), 89–141.
 9. Judžentytė Gintarė, Dėl vietos prieveiksmių čia ir ten vartojimo Pabradės–Joniškio areale, Lietuvių kalba 8 (www.lietuviukalba.lt), 2014.
 10. Judžentytė Gintarė, Vietas adverbu semantikas pētījumi pirmajās latviešu un lietuviešu zinātniskajās gramatikās, to attīstība, Baltu filoloģija XXII (2), 2013, 39–52.
 11. Judžentytė Gintarė, Bendrinės lietuvių kalbos vietos prieveiksmių semantinių tyrimų apžvalgaLietuvių kalba 7 (www.lietuviukalba.lt), 2013.
 12. Judžentytė Gintarė, Bendrinės latvių kalbos vietos prieveiksmių semantinių tyrimų apžvalga, Baltistica 47(1), 2012, 89–102.
 13. Judžentytė Gintarė, Dėl vietos prieveiksmių čia ir ten rytų aukštaičių uteniškių patarmėje, Lietuvių kalba (www.lietuviukalba.lt), 2011.
 14. Judžentytė Gintarė, Pa kreisipa labi vartosena ir semantika dabartinėje latvių kalboje, Baltu filoloģija XX(1), 2011.
 15. Judžentytė Gintarė, Vietos prieveiksmių semantinė struktūra Georgo Mancelio Postilėje (1654), Baltu filoloģija XIX (1/2), 2010, 37–52.
 16. Judžentytė Gintarė, Iš lokatyvų kilę latvių kalbos vietos prieveiksmiai, Baltistica 43(3), 2008, 475–484.
 17. Judžentytė Gintarė, Bendrinės latvių kalbos vietos prieveiksmių semantinė struktūra, Baltistica 41(3), 2006, 417–434.

 

 

STRAIPSNIAI KITUOSE RECENZUOJAMUOSE LEIDINIUOSE

 1. Judžentytė-Šinkūnienė Gintarė, Zubaitienė Vilma 2018, Įvadinės pastabos, Baltų kalbų tekstų ir žodžių reikšmės (sudarytojos ir mokslinės redaktorės Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė, Vilma Zubaitienė), Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.
 2. Judžentytė Gintarė 2015, Mokytojas [atsiminimai apie prof. Albertą Rosiną], Lingvistika – irgi poezija: Alberto Rosino gyvenimas ir darbai, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.

 

 

SUDARYTI LEIDINIAI

variantiskumas

 

Aleksaitė Agnė , Jaroslavienė Jurgita, Judžentytė-Šinkūnienė Gintarė 2019, 26th International Scientific Conference of Jonas Jablonskis Linguistic Diversity in the Modern World: Language Power and Prestige, Vilnius: Institute of the Lithuanian Language, 108.

 

 

 

 

 

 

 

 

53155113_380628656093034_4263867347615350784_n

 

Judžentytė-Šinkūnienė Gintarė, Zubaitienė Vilma (red.) 2018, Baltų kalbų tekstų ir žodžių reikšmės, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

variantiskumas

 

Judžentytė Gintarė 2018, 25-oji Jono Jablonskio konferencija „Variantiškumas kalbose ir jų atmainose“, tezės, Vilnius.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0001

 

 

Judžentytė Gintarė 2016, 23-ioji Jono Jablonskio konferencija „Reikšmė kalboje ir kultūroje“, tezės, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 160 psl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POPULIARINAMIEJI STRAIPSNIAI

 1. Judžentytė Gintarė-Šinkūnienė 2019, Jaroslavienė Jurgita, Konferencijos, Gimtoji kalba 11, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 26–29.
 2. Judžentytė Gintarė 2018, 25-oji – jubiliejinė – Jono Jablonskio konferencija Variantiškumas kalbose ir jų atmainose, Gimtoji kalba 10 (616), Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 20–24.
 3. Judžentytė Gintarė 2016, Etnolingvistikos problemos 23-iojoje Jono Jablonskio konferencijoje Reikšmė kalboje ir kultūrojeSlavistica Vilnensis 61, 429–434.
 4. Judžentytė Gintarė 2016, Lituanistikos sklaida pasaulyje ir tarptautinė Jono Jablonskio konferencija, Universitas Vilnensis. 2016, gruodis (Nr. 4), p. 11.
 5. Judžentytė Gintarė 2016, 23-ioji Jono Jablonskio konferencija „Reikšmė kalboje ir kultūroje“, Gimtoji kalba 10 (592), Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 16–21.
 6. Judžentytė Gintarė 2013, Nuo Mažosios Lietuvos žodyno iki retorikos [apie VU Filologijos fakulteto Lietuvių kalbos katedros prof. habil. dr. Reginos Koženiauskienės ir lektorės dr. Vilmos Zubaitienės knygų pristatymą K. Donelaičio konferencijų centre]. Universitas Vilnensis. 2013, birželis (Nr. 4), p. 6.

 

VERTIMAI

 1. Jis buvo tikras kovotojas: (pokalbis su latvių kalbininke Rūta Augstkalne) / Rūta Augstkalne; [kalbėjosi Edmundas Trumpa; pokalbio garso įrašą iššifravo ir iš latvių kalbos išvertė Gintarė Judžentytė; tekstą redagavo Regina Venckutė]. Knygoje: Lingvistika – irgi poezija: Alberto Rosino gyvenimas ir darbai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.
 2. Albertas Rosinas: mano prisiminimai ir archyvų liudijimai / Sarma Kļaviņa; iš latvių kalbos išvertė Gintarė JudžentytėLingvistika – irgi poezija: Alberto Rosino gyvenimas ir darbai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2015.