Publikacijos

 

MOKSLINĖS MONOGRAFIJOS

 

Latviu kalbospdf-page-001

 

Gintarė Judžentytė 2014, Bendrinės latvių kalbos vietos prieveiksmių semantinė struktūra, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.

 

 

 

 

 

 

 

 

Knygos_ntarmes_virselis

 

Daiva Aliūkaitė, Rima Bakšienė, Jurgita Jaroslavienė, Gintarė Judžentytė, Asta Leskauskaitė, Jūratė Lubienė, Violeta Meiliūnaitė, Dalia Pakalniškienė, Vilija Ragaišienė, Regina Rinkauskienė, Janina Švambarytė- Valužienė, Jolita Urbanavičienė, Daiva Vaišnienė. XXI a. pradžios lietuvių tarmės: geolingvistinis ir sociolingvistinis tyrimas: [kolektyvinė monografija]. Lietuvių kalbos institutas; [sudarytojos Danguolė Mikulėnienė, Violeta Meiliūnaitė]. Vilnius: Briedis, 2014. 462 p.: iliustr., žml. Santr. angl., latv., lenk., rus., vok. – Bibliogr.: p. 267–279. ISBN 978-9955-26-468-2, 129-196.

 

 

 

 

MOKOMOSIOS KNYGOS

 

pietu-zemaiciai-varniskiai962_z1

 

 

Gintarė Judžentytė, Vida Marcišauskaitė 2018, Pietų žemaičiai varniškiai, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOKSLINIAI STRAIPSNIAI RECENZUOJAMUOSE PERIODINIUOSE BEI TĘSTINIUOSE TARPTAUTINIUOSE, UŽSIENIO IR LIETUVOS LEIDINIUOSE, IŠ JŲ ELEKTRONINIUOSE

 

STRAIPSNIAI KITUOSE RECENZUOJAMUOSE LEIDINIUOSE

  • Judžentytė Gintarė 2015, Mokytojas [atsiminimai apie prof. Albertą Rosiną], Lingvistika – irgi poezija: Alberto Rosino gyvenimas ir darbai, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.

 

SUDARYTI LEIDINIAI

  • Judžentytė Gintarė 2016, 23-ioji Jono Jablonskio konferencija „Reikšmė kalboje ir kultūroje“, tezės, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 160 psl.

 

POPULIARINAMIEJI STRAIPSNIAI

  • Judžentytė Gintarė 2016, Etnolingvistikos problemos 23-iojoje Jono Jablonskio konferencijoje Reikšmė kalboje ir kultūrojeSlavistica Vilnensis 61, 429–434.
  • Judžentytė Gintarė 2016, Lituanistikos sklaida pasaulyje ir tarptautinė Jono Jablonskio konferencija, Universitas Vilnensis. 2016, gruodis (Nr. 4), p. 11.
  • Judžentytė Gintarė 2016, 23-ioji Jono Jablonskio konferencija „Reikšmė kalboje ir kultūroje“, Gimtoji kalba Nr. 10 (592), Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 16–21.
  • Judžentytė Gintarė 2013, Nuo Mažosios Lietuvos žodyno iki retorikos [apie VU Filologijos fakulteto Lietuvių kalbos katedros prof. habil. dr. Reginos Koženiauskienės ir lektorės dr. Vilmos Zubaitienės knygų pristatymą K. Donelaičio konferencijų centre]. Universitas Vilnensis. 2013, birželis (Nr. 4), p. 6.

 

VERTIMAI

  • Jis buvo tikras kovotojas: (pokalbis su latvių kalbininke Rūta Augstkalne) / Rūta Augstkalne; [kalbėjosi Edmundas Trumpa; pokalbio garso įrašą iššifravo ir iš latvių kalbos išvertė Gintarė Judžentytė; tekstą redagavo Regina Venckutė]. Knygoje: Lingvistika – irgi poezija: Alberto Rosino gyvenimas ir darbai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.
  • Albertas Rosinas: mano prisiminimai ir archyvų liudijimai / Sarma Kļaviņa; iš latvių kalbos išvertė Gintarė JudžentytėLingvistika – irgi poezija: Alberto Rosino gyvenimas ir darbai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2015.