Mokslinė veikla

 

2009 m. apginta disertacija „Latvių kalbos vietos prieveiksmiai: sinchronija ir diachronija“

Mokslinis vadovas prof. habil. dr. Albertas Rosinas