Stažuotės

 

Mokslinės ir kitos stažuotės:

 1. 2021.11.19–22. Paskaitų ciklas „Žmogus, kalba ir erdvė“, taip pat paskaita „Ką kalba pirmosios lietuvių knygos“, Baltistikos centras, Humanitarinis fakultetas, Helsinkio universitetas, Helsinkis. Paskaitos buvo skaitomos pagal projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“.
 2. 2019.05.13–2019.05.17. Paskaitų ciklas „When far becomes near and vs in Lithuanian“ (8 a. v.), Pizos universitetas (Italija), paskaitų skaitymas pagal ERASMUS+ programą.
 3. 2018.11.26–2018.11.30. Mokslinė stažuotė Greifsweildo universiteto Baltistikos institute, Vokietija, Greifsweildo universitetas.
 4. 2018.04.15–2018.04.21. Paskaitų ciklas Spatial deixis in the Baltic languages (Unders-tanding spatial deixis; Linguistic expression by pronouns; Linguistic expresion by adverbs of place; Linguistic expression by verbs (Latvian) or morphemes (Lithuanian)) (8 a. v.), Latvijos universitetas, Ryga (Latvija), paskaitų skaitymas pagal ERASMUS+ programą.
 5. 2018-03-19–2018-03-25. Paskaitų ciklas „The Origin and Development of the Lithuanian Language“ ir „Lietuvių raštijos pradžia (lietuvių kalbos vartojimo sąlygos Prūsijoje ir Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje pradiniame raštijos formavimosi etape)“, Baltistikos centras, Helsinkio universitetas. Paskaitos buvo skaitomos pagal projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“.
 6. 2017-10-08–10-15. Paskaitų ciklas „Lietuvių kalbos istorija“, „Bendrinės lietuvių kalbos įvardžių sistema“, Poznanės Adomo Mickevičiaus universitetas, Baltologijos skyrius. Paskaitos buvo skaitomos pagal projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“.
 7. 2017-05-07–2017-05-13. Paskaitų ciklas „Spatial Deixis in the Baltic Languages“ (8 a. v.), Pizos universitetas (Italija), paskaitų skaitymas pagal ERASMUS+ programą.
 8. 2016-04-26–2016-05-02. Paskaitų ciklas „Linguistic interactions between Balts and Slavs“ (8 a. v.), Romos Tre universitetas (Italija), paskaitų skaitymas pagal ERASMUS+ programą.
 9. 2015-05-03–2015-05-09. Paskaitų ciklas „Deixis in Baltic Languages“ (8 a. v.), Stokholmo universitetas (Švedija), paskaitų skaitymas pagal ERASMUS+ programą.
 10. 2014.04.07–2014.04.13. Ca’Foscari universitetas (Venecija), paskaitų ciklas „Dėl baltų kalbų istorijos“ (5 a. v.) (pagal ERASMUS+ programą).
 11. 2011.11–2012.02. Miunsterio universitetas (Vestfalijos Vilhelmo universitetas, vok. Universität MünsterWestfälische Wilhelms-Universität).