Stažuotės

 

Mokslinės ir kitos stažuotės:

  • 2011.11–2012.02. Miunsterio universitetas (Vestfalijos Vilhelmo universitetas, vok. Universität MünsterWestfälische Wilhelms-Universität).
  • 2014.04.07–2014.04.13. Ca’Foscari universitetas (Venecija), paskaitų ciklas „Dėl baltų kalbų istorijos“ (5 a. v.) (pagal ERASMUS+ programą).
  • 2015-05-03–2015-05-09. Paskaitų ciklas „Deixis in Baltic Languages“ (8 a. v.), Stokholmo universitetas (Švedija), paskaitų skaitymas pagal ERASMUS+ programą.
  • 2016-04-26–2016-05-02. Paskaitų ciklas „Linguistic interactions between Balts and Slavs“ (8 a. v.), Romos Tre universitetas (Italija), paskaitų skaitymas pagal ERASMUS+ programą.
  • 2017-05-07–2017-05-13. Paskaitų ciklas „Spatial Deixis in the Baltic Languages“ (8 a. v.), Pizos universitetas (Italija), paskaitų skaitymas pagal ERASMUS+ programą.
  • 2017-10-08–10-15. Paskaitų ciklas „Lietuvių kalbos istorija“, „Bendrinės lietuvių kalbos įvardžių sistema“, Poznanės Adomo Mickevičiaus universitetas, Baltologijos skyrius. Paskaitos buvo skaitomos pagal projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“.
  • 2018-03-19–2018-03-25. Paskaitų ciklas „The Origin and Development of the Lithuanian Language“ ir „Lietuvių raštijos pradžia (lietuvių kalbos vartojimo sąlygos Prūsijoje ir Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje pradiniame raštijos formavimosi etape)“, Baltistikos centras, Helsinkio universitetas. Paskaitos buvo skaitomos pagal projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“.