Projektai

 
 1. „(Kalbos) variantiškumas, kaita ir standartizavimas“, 2022-07-04–2022-12-31, VLKK finansavimas, projekto vadovė.
 2. 27-oji Jono Jablonskio konferencija „(Kalbos) variantiškumas, kaita ir standartizavimas“ (P-MOR-22-15), 2022-06-14–2022-12-31, LMT finansavimas projekto vadovė.
 3. Projektas „Tarminių leidinių publikavimas“, 2020–2021, Lietuvių kalbos institutas, VLKK finansavimas, projekto vykdytoja.
 4. Projektas „Lietuvių kalbos katedrai – 80: tarptautinė mokslinė konferencija Lietuvių kalba Lietuvoje ir pasaulyje“, 2019–2021, Vilniaus universitetas, LMT finansavimas, projekto vadovė.
 5. Projektas „Mokslinis seminaras Sinchroniniai ir diachroniniai lietuvių kalbos tyrimai“, 2020–2021, Vilniaus universitetas, VLKK finansavimas, projekto vadovė.
 6. Projektas „Vakarų ir pietų aukštaičiai: tarmių ir kitų kalbų sąveikos tyrimai“, 2018–2019, Lietuvių kalbos institutas, VLKK finansavimas, projekto vykdytoja.
 7. Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 m. programos projektas „Studentų darbų fraziškumo tyrimai ir interaktyvusis frazemų sąvadas“, 2017–2019, Vilniaus universitetas, VLKK finansavimas, projekto vykdytoja.
 8. Projektas „23-ioji tarptautinė mokslinė J. Jablonskio konferencija Reikšmė kalboje ir kultūroje“, 2016-04-01–2016-11-01, Vilniaus universitetas, LMT finansavimas, projekto vadovė.
 9. Projektas „Lietuvių kalbos tarmės mokyklai“, 2015-05–2015-12-31, Lietuvių kalbos institutas,  VLKK finansavimas, projekto vykdytoja.
 10. Projektas „Lietuvių kalbos tarmės mokyklai“,  2014-01–201514-12-31, Lietuvių kalbos institutas, VLKK finansavimas, projekto vykdytoja.
 11. Projektas „Šiuolaikiniai geolingvistikos tyrimai Lietuvoje: punktų tinklo optimizacija ir interaktyvioji tarminės informacijos sklaida“, 2012–2013, Lietuvių kalbos institutas, projekto vykdytoja.
 12. Projektas „Rytų aukštaičių uteniškių ir rytų aukštaičių vilniškių paribio tyrimas“, 2011–2013, Vilniaus universitetas,  VLKK finansavimas, projekto vykdytoja.