Lietuvių kalba: nuo seniausių laikų iki dabar

 

Paskaitų ir seminarų planas čia LK_NSID_2017 ruduo

1 seminaras:

1 skaitinys

2 skaitinys (psl. 204–2016)

://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/ESFproduktai/2014_Foundations_of_Baltic_Languages.pdf

3 seminaras:

lk_nsid_tarmiu atpazinimas_seminaras