Konferencijos

 

Pranešimai mokslinėse konferencijose:

2021 m.

 • Comprehension of Lithuanian Demonstratives: Beyond Egocentrism and Distance, CBSE 2021 (the 14th Conference on Baltic Studies in Europe, “Rights and Recognition in the Baltic Context”), Upsalos universitetas, 2021 m. rugsėjo 14 d. 

2020 m.

 • When traditions meet different approaches: the case of the exophoric Lithuanian demonstrative pronouns, Lietuvių kalba Lietuvoje ir pasaulyje, Vilniaus universitetas, 2020 m. lapkričio 13 d.

2019 m.

 • Why ʿproximalʾ demonstrative pronouns are used instead of ʿdistalsʾ in some eastern Lithuanian sub-dialects, 26-oji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija „Kalbinė įvairovė šiuolaikiniame pasaulyje: kalbos galia ir prestižas“, Lietuvių kalbos institutas, Vilnius, 2019 m. spalio 3–4 d.
 • Creation of physical space by deictic expressions in Lithuanian dialects, SALC7, Orhuso universitetas, Orhusas, Danija, 2019 m. gegužės 22–24 d.
 • When far becomes near: evidence of some Lithuanian dialects, IV Incontro di Baltistica, Pizos universitetas, Piza, Italija, 2019 m. gegužės 13–14 d.
 • When near becomes far: evidence from some Lithuanian dialects, 77-oji tarptautinė mokslinė Latvijos universiteto konferencija, skirta Latvijos universiteto šimtmečiui paminėti, Ryga, 2019 m. vasario 14 d.

2018 m.

 • Erdvės raiškos skirtumai aukštaičių ir žemaičių tarmėse, tarptautinė konferencija, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui ir Prano Skardžiaus 120-osioms gimimo metinėms Tauta ir tapatybė kalboje, Nida, 2018 m. gegužės 25–27 d.
 • Space deixis in Lithuanian, Baltijos studijų pažangos asociacijos (the Association for the Advancement of Baltic Studies – AABS) konferencija, skirta Baltijos šalių nepriklausomybės atkūrimo 100-mečiui paminėti, Stanfordas (JAV), 2018 m. birželio 1–3 d.

2017 m.

 • Asmenys ir jų ypatybės Konstantino Sirvydo Dictionarium trium linguarum (1642) ir Georgo Elgerio Dictionarium Polono-Latino-Lottauicum (1683), tarptautinis mokslinis seminaras „Latvių kalbos raštai ir raštai Latvijoje XVI–XIX a.“ (lat. „Latviešu raksti un raksti Latvijā 16.–19. gadsimtā: pētniecības aktualitātes un problēmas“) (kartu su doc. dr. Vilma Zubaitiene), Ryga, 2017 m. sausio 13 d.
 • The system of demonstrative pronouns in the Grammar of Standard Lithuanian and spoken Lithuanian, 75-oji Latvijos universiteto konferencija, Ryga, 2017 m. vasario 2 d.
 • Some remarks on the change of deictic systems in spoken Lithuanian, SALC6, Lundas, 2017 m. balandžio 20–21 d.
 • Academic phrase usage in bachelor’s thesis of different field of science, IV Tarptautinis lituanistų kongresas (angl. IV International Lithuania Congress, lenk. IV Międzynarodowy Kongres Lituanistów), Vroclavas, Lenkija, 2017 gegužės 22–24 d. (kartu su doc. dr. Vilma Zubaitiene).
 • Some remarks on variation of systems of demonstrative pronouns in modern Lithuanian dialects, SLE2017, Ciurichas, Šveicarija, 2017 rugsėjo 10–14 d.
 • Noun + noun sequences in Lithuanian: medical and legal discourses, SLE2017, Ciurichas, Šveicarija, 2017 rugsėjo 10–14 d. (kartu su doc. dr. Vilma Zubaitiene).
 • Tekstynais paremti akademinių frazių tyrimai: formalioji struktūra ir semantika, 24-oji Jono Jablonskio konferencija „Skaitmeniniai kalbos ištekliai, jų plėtros kryptys ir panaudos galimybės“, 2017 m. rugsėjo 29 d. (kartu su doc. dr. Vilma Zubaitiene).
 • Erdvės raiška rodomaisiais įvardžiais kai kuriose dabartinėse lietuvių kalbos tarmėse,  Alekso Girdenio (1936–2011) atminimo konferencija „Kalbų ir tarmių transformacijos“, Lietuvių kalbos institutas, Vilnius, 2017 m. spalio 19-20.

2016 m.

 • „Dar dėl Georgo Elgerio Dictionarium Polono-Latino-Lottauicum (1683) registro šaltinio“, tarptautinis mokslinis seminaras „Latvių kalbos raštai ir raštai Latvijoje XVI–XIX a.: tyrimų aktualijos ir problemos“ (lat. „Latviešu raksti un raksti Latvijā 16.–19. gadsimtā: pētniecības aktualitātes un problēmas“) (kartu su doc. dr. Vilma Zubaitiene), Ryga, 2016 m. sausio 14 d.
 • „Dėl „deiktinių“ latvių kalbos veiksmažodžių“, 52-oji prof. Artūro Ozolo tarptautinė mokslinė konferencija „Kalbos gramatinės ir leksinės sistemos variantiškumas“ (la. „Valodas gramatiskās un leksiskās sistēmas variatīvums“), skirta kalbininkės Editės Hauzenbergos-Šturmos (1901–1983) 115 metų jubiliejui, Ryga, 2016 m. kovo 17–18 d.
 • „Deiktinio judėjimo raiška baltų kalbose“, tarptautinė tarpdalykinė mokslinė konferencija „Baltų kalbos ir kultūros 3“, 2016 m. gegužės 5–6 d.
 • „Dėl įvardžio anas vartosenos lietuvių kalboje“ / „Usage of pronoun anas in Current Lithuanian“, tarptautinė mokslinė baltų filologijos perspektyvų konferencija „Perspectives of Baltic Philology III: The Apokalypse and the Ends of the Worlds“ („Apokalipsė ir pasaulių pabaigos“), 2016 m. birželio 16–17 d., A. Mickevičiaus universitetas, Poznanė (Lenkija).
 • „Spatial Deixis in Lithuanian: Case of Demonstratives“, tarptautinė mokslinė konferencija „Baltic Languages and White Nights. Local Meanings in Language“, Latvijos universiteto Humanitarinių mokslų fakultetas, Ryga (Latvija), 2016 m. birželio 20–21 d.
 • „Lithuanian Lexicon of XVII-XIX c. and its Impact on the Standard Language“ (kartu su doc. dr. Vilma Zubaitiene), tarptautinė konferencija „10th International Colloquium on Problems and Methods of the History of Language: The complexity of languages“, Žironos universitetas (Ispanija), 2016 m. birželio 26–29 d.
 • „Atitikmenų ekvivalentiškumo problema paraleliniuose XVII a. žodynuose“ (kartu su doc. dr. Vilma Zubaitiene), 23-ioji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija „Reikšmė kalboje ir kultūroje“, Vilniaus universitetas, 2016 m. rugsėjo 23–24 d. (pranešimo tezės http://www.jablonskis2016.flf.vu.lt/wp-content/uploads/2016/04/Senosios-ra%C5%A1tijos-sekcijos-tez%C4%97s3.pdf)
 • „Dėl deiktinių sistemų kaitos vienoje šiaurės žemaičių telšiškių šnektoje“, tarptautinė mokslinė konferencija „Dabartinių baltų kalbų ir tarmių transformacijos“, Vilnius, 2016 m. spalio 19–21 d.

2015 m.

 • „Dėl vietos deiksės raiškos veiksmažodžiais baltų kalbose“, XII tarptautinis baltistų kongresas, Vilnius, 2015 m. spalio 29–31.

2014 m.

 • „Dėl lietuviškų Lietuvių kalbos atlaso punktų steigimo Latvijoje“, tarptautinė tarpdalykinė mokslinė konferencija „XXI amžaius tarmių tyrimai: geolingvistinės ir socialingvistinės perspektyvos“, 2013 m. gruodžio 5–6 d., Vilnius (PROGRAMA–PROGRAMME).
 • „Dėl kai kurių vietos prieveiksmių pateikimo Lietuvių kalbos žodyne“, tarptautinė konferencija skatinant lituanistinio (baltistinio) palikimo tyrimų sklaidą. Konferencija skirta Prano Skardžiaus 115-osioms gimimo metinėms paminėti, 2014 m. rugsėjo 19–21, Druskininkai (Skardziaus_programa).
 • „Dėl kai kurių rytų aukštaičių panevėžiškių šnektų savitumo“, II tarptautinė mokslinė konferencija „XXI amžiaus kalbos tyrimai: nuo garso iki teksto“, 2014 m. rugsėjo 24–26 d., Vilnius (programa_ 2014 nuo garso iki teksto).
 • „Dėl Konstantino Sirvydo Dictionarium trium lingvarum (1642) ir Georgo Elgerio Dictionarium Polono-Latino-Lottauicum (1683) lietuviškosios resp. latviškosios dalies“ (kartu su doc. dr. Vilma Zubaitiene), starptautiska konference AKTUĀLI BALTU VALODU VĒSTURES UN DIALEKTOLOĢIJAS JAUTĀJUMI, 2014 m. lapkričio 7–8 d., Ryga (M_Rudzite_konf_progr).

2013 m.

 • „Dėl savitos sangrąžinio veiksmažodžio formos Babtų apylinkės šnektose“, tarptautinė konferencija „Baltic Languages: history and actual processes“, 2013 m. vasaris, Ryga.
 •  „Semantiniai vietos prieveiksmių tyrimai pirmosiose latvių ir lietuvių mokslinėse gramatikose, jų raida“, 49-ojoji Arturo Ozolo dienos konferencija  „A. Bielensteino gramatikai „Die Lettische Sprache“  (1863–1864) — 150“, 2013 m. kovas, Ryga (49. A.Ozola konferences programma).

2012 m.

 • „Dėl vietos prieveiksmių čia ir ten, la. šeit ir tur reikšmių lietuvių ir latvių kalbose“, tarptautinė mokslinė konferencija „Baltų kalbos ir kultūros“, 2012 m., Klaipėda (http://www.ku.lt/hmf/konferencijos-programa).
 • „Vietos deiksė Rytų aukštaičių uteniškių ir rytų aukštaičių vilniškių patarmėse“, tarptautinė mokslinė konferencija „XXI amžiaus kalbos tyrimai: nuo garso iki teksto“, 2012 m., Vilnius (Programa_ 2012-09-27 (2)Konferencijos-2012-09-27-tezes).

2011 m.

 • „Vietos prieveiksmių, turinčių semas ‘dešinė’ ir ‘nedešinė, kairė’, struktūra lietuvių ir latvių kalbos tarmėse“, 47. Art ura Ozola dienas konference BALTU VALODU VĒSTURE UN DIALEKTOLOĢIJA, 2011 m., Ryga (Ozols_2011_programma).
 • „Rytų aukštaičiai vilniškiai ir uteniškiai: paribio tyrimo perspektyvos“ (kartu su prof. dr. V. Kardeliu), международная научная конференция «Общая фонетика и балтийские языки» (к 130-летию Анны Абеле), 2011 m., Sankt Peterburgas (baltistica_programme).