Narystė

 
  • Baltijos studijų pažangos asociacijos (the Association for the Advancement of Baltic Studies – AABS) narė
  • Skandinavijos kognityvinės lingvistikos (SALC) asociacijos narė
  • Nacionalinio Europos kalbų atlaso komiteto narė