2012-05-27 18:17

 

SAMSUNG CSC

Doc. dr. Gintarė Judžentytė gimė 1980 m. gruodžio 29 d. Žemaičių Naumiestyje, Šilutės rajone. 1999 m. baigė Žemaičių Naumiesčio vidurinę mokyklą. 2003 m. Vilniaus universitete apgynė Filologijos bakalauro (Lietuvių filologijos su užsienio kalba (latvių)) darbą. 2005 m. baigė Vilniaus universiteteto Bendrosios kalbotyros magistrantūrą, 2010 m. ten pat apgynė disertaciją „Latvių kalbos vietos prieveiksmiai: sinchronija ir diachronija“. 2010 m. už šį darbą gavo Mokslų akademijos jaunųjų mokslininkų darbų konkurso pagyrimo raštą. Nuo 2009 m. dėsto dabartinės ir senosios lietuvių kalbos dalykus Vilniaus universiteto Filologijos fakultete. Domisi baltistika ir semantika.

 
Komentarai

  1. Anonimas, 2012-05-27 18:17 #