Statistikos įvado laboratorinių darbų turinys

2013-02-15 11:17

Supažindinimas su užduotims reikalinga medžiaga planuojamas tokiu laiku:

1 užduoties – Vasario 8 d., Vasario 15 d.

2 užduoties – Kovo 8 d., Kovo 15 d.

3 užduoties – Balandžio 5 d.,  Balandžio 12 d.

4 užduoties – Gegužės 10 d.

Likę užsiėmimai bus skirti tik atsiskaitymams ir konsultacijoms. Atsiskaityti bus galima ir aukščiau nurodytomis dienomis, jei lieka laiko.