Seminarų temos

2012-09-25 18:30
2012-09-26 AR ir MA procesai ir jų savybės
ARMA bendras pavidalas, ARMA(1, 1) procesas, EACF
2012-10-03 ARMA modelių vertinimas didžiausio tikėtinumo metodu, PACF, pavyzdžiai
2012-10-17 Nestacionarūs atsitiktinio trendo procesai. ARIMA ir panašūs modeliai
Sezoninis diferencijavimas. SARIMA modelis
2012-10-24 Prognozavimas. Kryžminė patikra
2012-11-07 Eksponentinis glodinimas
Spektrinė analizė
2012-11-14 Finansinės laiko eilutės. VaR, pavyzdžiai
Finansinių laiko eilučių statistinės charakteristikos
2012-11-21 Stilizuoti faktai
2012-11-28 ARCH ir GARCH modeliai
2012-12-05 Struktūrinių pokyčių testai

Neteisinga modelių specifikacija. Testai.