Laboratorinių darbų laikas 4 Ekonometrijos kurso 1 grupei

2012-09-14 11:47

Populiariu pageidavimu 2012-09-18 d. laboratorinis užsiėmimas vyks nuo 12 val. (STSC, 7 k.).