2014-02-02 19:14

2013-14 mokslo metų pavasario semestras

  Šiuolaikinė lyginamoji istorinė sociologija

Kurso VU Istorijos fakulteto istorijos magistro specialybės studentams programa

Du20mečiai

Polity IV demokratijos ir autokratijos subindeksų svėrimo schemos

SLISEgzKlaus2014Pavasaris

Šiuolaikinės socialinių mokslų metodologinės problemos

Kurso VU Filosofijos fakulteto sociologijos magistro specialybės studentams programa

SSMMP_2014

Istorijos filosofija

Kurso VU Filosofijos fakulteto filosofijos bakalauro specialybės studentams programa

IstorijosFilosofija_FilossFak_2013_14a

Egzamino_klausimai_Istorijos_Filosofija_2014

http://www.fsf.vu.lt/dokumentai/katedros/sociologijos/Zenonas_Norkus_Istorika.pdf  

NietzscheIstorNaud_Zala Spengler_Vakaru_Saulelydis PopperIstorSkurdas White_Meta


2013 m. rudens semestras

2013-08-24 15:47

Sociologijos magistrantūros programa

VU Sociologijos magistrantūros programos aprašymas VU_SocMagProgAprasymas

Kursas „Racionalaus pasirinkimo sociologija“

Kurso programa RPS2013-14

Paskaitų skaidrės: RPSLecture1 RPSLecture2 RPSLecture3 RPSLecture4 RPSLecture5 RPSLecture6

Kai kurie šaltiniai seminarams:

Norkus Z. “Pirmenybių endogenizacijos problema racionalaus pasirinkimo teorijoje”. Seminarai 2001. Atviros visuomenės kolegija, V.: Strofa, 2002. P. 29-67. NorkusPirmenybEndogeniz

Norkus Z. „Apie plonąjį praktinį racionalumą ir jo pastorinimus“.  Problemos. 1998. Nr. 54. P.39-53 NorkusApiePlonPraktRac

Norkus Z. “Subjektas ir akrasija egonomikoje”. Problemos. 2000. Nr. 58. P. 55-79. NorkusAkrasijaIrSubjektas1

Norkus Z. „Balsavimo paradoksai“ Politologija, 1996. Nr. 1 (7). P.50-67  NorkusBalsavimoParadox1

Norkus Z. „Tikėjimas: racionalaus pasirinkimo teorijos perspektyva“, kn. Tikėjimo prieigos. Sud. N. Putinaitė. V.Aidai, pp. 92-140. NorkusTikejimas1

Kursas „Šiuolaikinė lyginamoji istorinė sociologija“

(dėstomas VU Istorijos fakulteto Istorijos magistro programos studentams; Sociologijos magistrams – pasirenkamas)

Kurso programa: SLIS_2013ruduoPrograma

Kai kurie šaltiniai:

Z.Norkus. Kokia demokratija, koks kapitalizmas? Pokomunistinė transformacija lyginamosios istorinės sociologijos požiūriu. Vilnius: VU leidykla, 2008 http://www.fsf.vu.lt/users/zennor/download/Foto/Norkus_KokiaDemoKoksKapitalizmas.pdf

Norkus Z. Kontrafaktiniai sąlyginiai teiginiai istoriografijoje , Problemos. 1998, Nr. 53, p. 43–60. NorkusKontrafakSalTeiginiai

N.Nunn. “Shackled to the Past:      The Causes and Consequences of Africa’s Slave Trade”, in Diamond J.,      Robinson, J. (Eds). Natural      Experiments in History. Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard      UP, p. 142-184. http://scholar.harvard.edu/files/nunn/files/hup_africa_slave_trade10.pdf

A. Banerjee, L. Iyer. “Colonial      Land Tenure, Electoral Competition, and Public Goods in India”, in Diamond      J., Robinson, J. (Eds). Natural      Experiments in History. Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard    UP, p. 185-220. http://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/08-062.pdf

Little D. Varieties of Social Explanation. An Introduction to the Philosophy of Social Science. Boulder: Westview Press, 1991, Ch. 8, p.159-179 (tik visiškai “žaliems” statistikoje).LittleStatAnal

Z.Norkus, V. Morkevičius. Kokybinė lyginamoji analizė. Vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams. Kaunas: Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA), 2011. (Viršelį, turinį, pratarmę, įvadą ir literatūros sąrašą žr. : http://www.lidata.eu/en/files/eng/training/textbooks/QCA_ad.pdf )

Duomenų rinkmenos: http://www.fsf.vu.lt/users/zennor/download/LiDA_Seminaras/LipsetsuLiet.csv http://www.fsf.vu.lt/users/zennor/download/LiDA_Seminaras/lipset_crisp.csv http://www.fsf.vu.lt/users/zennor/download/LiDA_Seminaras/lipset_crisp1.csv http://www.fsf.vu.lt/users/zennor/download/LiDA_Seminaras/lipset_crisp1recoded.csv http://www.fsf.vu.lt/users/zennor/download/LiDA_Seminaras/LipsetVyrstabDat1.csv http://www.fsf.vu.lt/users/zennor/download/LiDA_Seminaras/LipsetVyrstabDat2.csv http://www.fsf.vu.lt/users/zennor/download/LiDA_Seminaras/LipsetVyrstabDat3.csv http://www.fsf.vu.lt/users/zennor/download/LiDA_Seminaras/LipsetVyrstabDat4.csv

Duomenų rinkmenas vadovėlyje pateiktoms užduotims savarankiškam darbui žr.: http://www.vaidasmo.lt/KLA/

Z.Norkus. On Baltic Slovenia and Adriatic Lithuania. A Qualitative Comparative Analysis of Patterrns in Post-Communist Transformation. Vilnius: Apostrofa/CEU Press 2012.

http://www.fsf.vu.lt/users/zennor/download/Patterns_of_Post-Communist_Transformation/Postcmtr100.csv http://www.fsf.vu.lt/users/zennor/download/Patterns_of_Post-Communist_Transformation/Postcmtr101.csv http://www.fsf.vu.lt/users/zennor/download/Patterns_of_Post-Communist_Transformation/Postcmtr102.csv http://www.fsf.vu.lt/users/zennor/download/Patterns_of_Post-Communist_Transformation/Postcmtr103.csv http://www.fsf.vu.lt/users/zennor/download/Patterns_of_Post-Communist_Transformation/Postcmtr104.csv http://www.fsf.vu.lt/users/zennor/download/Patterns_of_Post-Communist_Transformation/Postcmtr105.csv http://www.fsf.vu.lt/users/zennor/download/Patterns_of_Post-Communist_Transformation/Postcmtr106.csv