Kalbų tipologijos įvado (per)laikymas

Kalbų tipologijos įvado egzaminas (per)laikomas 2014 09 11 15 val. Baltistikos katedroje (Kazimiero Būgos aud.).