Tekstyninė rusų kalbos gramatika

Šiuo metu vykdomas projektas (2012-2014), kuriame pristatomas naujesnis požiūris į rusų kalbos gramatiką ir nuosekliai naudojamasi tekstyno duomenimis (ypač žr. poskyrius Статистика).