Fotonikos pagrindai. Paskaitos

2016-04-19 11:44

Šviesolaidžiai III

Šviesolaidžiai IV

Pluoštų optika

Radialinės-azimutinės poliarizacijos pluoštai

Spindulių optika

Šviesolaidžiai I

Šviesolaidžiai II

Kristalų optika

Furje optika

Eratrosteno darbai

Elektrooptika

Akustooptika

Bangų optika

Beselio pluostai II

Beselio pluoštai I

Šviesos sūkurių optika