Laboratorinių darbų aprašai

 

HeNe.Laboratorinis darbas KE-1: He-Ne lazerio tyrimas

Susijusios temos:
• He-Ne lazeris
• Rezonatoriaus modos
• Rezonatoriaus stabilumo kriterijus
• Generuojamos optinės lazerinės spinduliuotės priklausomybė nuo rezonatoriaus konfigūracijos
• Optinio pluošto sklidimas rezonatoriuje

 

 

 


KE2Laboratorinis darbas KE-2: Laisvos veikos kietakūnio IAG:Nd lazerio tyrimas

Susijusios temos:
• IAG:Nd lazeris
• Užpildosapgrąža
• Optinis kaupinimas
• Tangentinis efektyvumas
• Laisvoji veika
• Optimalūs išvadinio veidrodžio parametrai

 

 

 


KE3Laboratorinis darbas KE-3: Pasyviai moduliuotos kokybės IAG:Nd lazerio tyrimas

Susijusios temos:
• IAG:Nd lazeris
• Kokybės moduliacija
• Pasyvių kokybės moduliatorių veikimo principai
• Lazerinių impulsų parametrai

 

 

 


KE1Laboratorinis darbas KE-4: Lazerio spinduliuotės savybių tyrimas

Susijusios temos:
• He-Ne lazeris
• Lazerinis diodas
• Lazerio spinduliuotės spektrinės charakteristikos
• Fabri-Perointerferometras
• Erdvinis ir laikinis koherentiškumas

 

 

 


KE5Laboratorinis darbas KE-5: Išilginio diodinio kaupinimo Nd:YVO4 lazerio tyrimas

Susijusios temos:
• Optinis diodiniskaupinimas
• Rezonatoriaus savybės
• Stabilumo kriterijai
• Rezonatoriaus modos

 

 

 

 


KE6Laboratorinis darbas KE-6: Lazeriniai Gauso pluoštai

Susijusios temos:
• Pluošto skirstinio matavimas
• Gauso pluoštai
• Skersinės modos
• Artima ir tolima zona
• M2 matavimas

 

 

 


KE7Laboratorinis darbas KE-7: Puslaidininkinio lazerinio diodo tyrimas

Susijusios temos:
• p-n sandūra
• Puslaidininkinis lazerinis diodas
• Lazerinės veikos slenkstis
• Diferencialinis kvantinis našumas
• Lazerinio diodo spinduliuotės poliarizacinės charakteristikos
• Lazerinio diodo spinduliuotės spektrinės charakteristikos

 

 


KE8Laboratorinis darbas KE-8: Vaizdų perdavimo šviesolaidine pyne tyrimas

Susijusios temos:
• Šviesolaidžių sandara
• Skaitmeninė apertūra
• Šviesolaidinė pynė ir jos sandara
• Mikroskopo ir šviesolaidinėspynės skiriamoji geba

 

 

 


NO1Laboratorinis darbas NO-1: Antrosios optinės harmonikos generavimas

Susijusios temos:
• Antrosios optinės harmonikos generavimas
• Fazinis sinchronizmas
• Netiesiniai optiniai kristalai