Aukštoji matematika (pratybos)

 

Užduotys

Elementariosios funkcijos

 1. Laipsninės ir rodiklinės elementariosios funkcijos
 2. Logaritminės funkcijos
 3. Trigonometrinės funkcijos

Matricos

 1. Determinantas
 2. Atvirkštinės matricos
 3. Sistemų sprendimas

Ribos

 1. Eilučių ribos
 2. Funkcijų ribos Nr.1

Konspektai

Matricos

 1. Daugyba ir atvirkštinės matricos radimas

Ribos

 1. Riba (cos x – 1)/x

Integralai

 1. Aukštosios matematikos praktikumas (atnaujinta 2019-02-06)

Kontrolinių darbų pavyzdžiai

 1. Kontrolinio darbo Nr.1 „Funkcijos, matricos, ribos“ užduotis
 2. Kontrolinio darbo Nr.2 „Išvestinės ir funkcijų grafikai“ užduotis
 3. Kontrolinio darbo Nr.3 „Neapibrėžtiniai integralai I“ užduotis
 4. Kontrolinio darbo Nr.4 „Neapibrėžtiniai integralai II“ užduotis
 5. Kontrolinio darbo Nr.6 „Diferencialinės lygtys“ užduotis

Kita

 1. Rekomendacijos matematinių uždavinių atsakymų pateikimui
 2. Rules and Tips for Writing Mathematics
 3. Matematinės idėjos pakeitusios pasaulį

Literatūra

 1. Б. П. Демидович Сборник задач и упражнений по математическому анализу. — М.Л.: Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1952. — 516 с.; 10-е изд. — М.: Наука, 1990.
 2. P.Drungilas, Pratybų konspektai, Prieiga per: https://klevas.mif.vu.lt/~drungilas/
 3. H.Jasiūnas, V.Verikaitė, Aukštosios matematikos uždavinių rinkinys savarankiškam darbui, Vilnius, 1988.
 4. A.Kavaliauskas, Aukštosios matematikos uždavinynas, TEV, 2017.
 5. M.L.Lial, C.D.Miller, Calculus With Applications, 4th ed., Scott, Foresman and Company, 1989.
 6. V.P.Minorsky, Problems In Higher Mathematics, Science, Moscow, 1978.
 7. T.W.Judson, Abstract Algebra: Theory and Applications, Orthogonal Publishing, 2015.