RAS 2014 III semestro kontroliniai darbai

 

RAS 2014 III semestras kontroliniai darbai

2014 m. III (rudens) semestro:

 • I kontrolinis darbas PARAŠYTAS 2014 m. lapkričio 12 d. 12.00-14.00 101 auditorijoje (Naugarduko g.);
 • II kontrolinis darbas PARAŠYTAS 2014 m. gruodžio 17 d. 12.00-14.00 101 auditorijoje (Naugarduko g.).

Kaip ir visada, kontrolinio metu reikėtų paisyti šių taisyklių:

 1.  Kontrolinio darbo metu draudžiama naudotis (ir turėti) elektronine ir neelektronine nusirašymo įranga (įskaitant ir tradicinius paruoštukus, špargales, etc.). Taip pat draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais – studento epsilon aplinkoje rastas įjungtas telefonas bus prilyginamas nusirašinėjimui. Nesilaikant šio punkto kontrolinis bus vertinamas 0 balų, įranga konfiskuojama.
 2. Kontrolinio darbo metu draudžiama kalbėtis tarpusavyje. Vienintelis žmogus, su kuriuo galima (bet nepatartina) bendrauti kontrolinio darbo metu yra dėstytojas. Už kalbas pirmą kartą abiem kalbėtojams (ar šnabždėtojams) yra skiriama -1 balo, antrą kartą -9 balai.
 3. Skaičiavimo mašinėlės neprireiks – ja naudotis taip pat yra draudžiama.

I kontrolinio darbo uždaviniai bus iš šių temų:

 • Erdvės Rk arba metrinės erdvės.  Rar metrinių erdvių aibės (uždaros, atviros, kompaktiškos) ir taškai (sąlyčio, ribiniai, izoliuoti, vidiniai, kraštiniai);
 • sekos metrinėje erdvėje ir/ar erdvėse Rk;
 • kelių kintamųjų funkcijos (apibrėžimo sritis, reikšmių sritis);
 • (kelių kintamųjų) funkcijos riba (apibrėžimai, savybės);
 • (kelių kintamųjų) funkcijos tolydumas ir tolygus tolydumas (apibrėžimai, savybės);
 • I-osios ir II-osios eilės dalinės išvestinės;
 • (galbūt) (kelių kintamųjų) funkcijos diferencijavimas.

II kontrolinio darbo uždaviniai bus iš šių temų:

 • Kelių kintamųjų funkcijos diferencijavimas bei išvestinės radimas;
 • Pirmosios bei aukštesnių eilių diferencialai;
 • Lokaliųjų ekstremumų radimas;
 • Sąlyginių ekstremumų radimas;
 • Tolydžiosios funkcijos didžiausios bei mažiausios reikšmės radimas kompaktiškoje aibėje;
 • Dvilypiai ir trilypiai integralai.

Kiekviename iš kontrolinių bus 4-7 uždaviniai;

Planuojama kontrolinio struktūra:

1 lengvas, 1 sunkesnis, 1 nuovokos bei 1 spręstas paskaitose ar užduotas namų darbams (gali būti nepilnas ar truputį modifikuotas).

Ankstesnių metų kontrolinių darbų pavyzdžiai yra čia bei čia ir dar čia bei čia.