Neklasifikuota

Rezidentūros dokumentai

2015-05-31 19:22

Motyvacijos-pokalbio-įvertinimo-tvarka-Vilniaus-universitete

Motyvacijos pokalbių įsakymas 2015

Rezidentūros baigiamųjų egzaminų įsakymas 2015


Asmens sveikatos priežiūros įstaigų mugė Vilniaus universiteto Medicinos fakultete

2015-04-10 10:29

Kviečiame studentus, rezidentus ir gydymo įstaigas į Medicinos fakultetą!!!!!

 

Renginio laikas: 2015 m. gegužės 8  d. penktadienis, 11 val.

Renginio vieta: M.K. Čiurlionio g. 21, LT-03101 Vilnius

 

Renginio programa:

11.00 – 13.00 Asmens sveikatos priežiūros įstaigų prisistatymas VU Medicinos fakultete (stendai, lankstinukai, diskusijos).

13.00 – 13.20 Konferencijos atidarymas. LR SAM ir VU MF Dekano prof. A.Utkaus sveikinimai.

13.20 – 14.40 Kiek ir kokių gydytojų reikia Lietuvai? LR SAM, gydytojų rezidentų, Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos, LR Savivaldybių asociacijos atstovų pasisakymai ir diskusijos.

14.40 – 15.00 Kavos pertraukėlė.

15.00 – 16.45 Kokios sveikatos priežiūros įstaigų galimybės įdarbinti jaunus specialistus? Sveikatos priežiūros įstaigų atstovų pasisakymai ir diskusijos.

16.45 – 17.00 Susitikimo apibendrinimas. VU MF Dekanas prof. A.Utkus.

 

Dėmesio! Prašome asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų ir atstovų parengti dalomąją medžiagą šiemet baigiantiems gydytojams rezidentams apie savo įstaigas, o esant galimybei atsivežti informacinius stendus. VU MF Jūsų įstaigos pristatymui suteiks vietą, stalus ir kėdes. Dalyvavimas  renginyje nemokamas. Registracija iki gegužės 5 d. el. paštu: rezidentura@santa.lt. Iškilus neaiškumams kviečiame rašyti šiuo el. paštu: vytautas.kasiulevicius@mf.vu.lt


Pakeista motyvacijos įvertinimo tvarka stojant į rezidentūrą

2015-04-10 10:22

2015.04.09. VU MF dekano įsakymu Nr. 150000-V-109 patvirtinta Stojančiųjų į Vilniaus universiteto medicinos ir odontologijos krypties studijų rezidentūros programas motyvacijos įvertinimo tvarka.


Patvirtintas VU Rezidentūros studijų reglamentas

2015-04-10 10:20

2015 m. vasario 17 d. VU Senato nutarimu Nr. S-2015-2-3 patvirtintas VU Rezidentūros studijų reglamentas

VU-rezidenturos-studiju-reglamentas


Su naujais mokslo metais!

2014-09-07 20:03

Visus studentus ir rezidentus nuoširdžiai sveikinu su prasidėjusiais mokslo metais ir linkiu sėkmės medicinos studijose!


Asmens sveikatos priežiūros įstaigų mugė VU Medicinos fakultete

2014-03-09 17:17

Gerbiamieji, daugiau kaip 150 įvairių specialybių Vilniaus universiteto rezidentų 2014 metų birželį baigia rezidentūros studijas. Kviečiame Jus 2014 m. kovo 22 d. (šeštadienį) 10 val. atvykti į VU Medicinos fakulteto organizuojamą Asmens sveikatos priežiūros įstaigų mugę Vilniaus universiteto Medicinos fakultete. Tai galimybė pabendrauti asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, susitikti su gydytojais rezidentais, o jauniesiems gydytojams surasti būsimą darbo vietą.

Renginio laikas: 2014 m. kovo 22 d. šeštadienis, 10 val.

Renginio vieta: M.K. Čiurlionio g. 21, LT-03101 Vilnius

Renginio organizatorius: VU Medicinos fakultetas.
Renginio programa:

10.00  –  12.00. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų prisistatymas VU Medicinos fakultete (stendai, lankstinukai, diskusijos).

12.00 – 13.00. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų ar atstovų pasisakymai VU MF Didžiojoje auditorijoje.

 

Konferencija VU MF Didžiojoje auditorijoje.

13.00 – 13.20. Konferencijos atidarymas. LR SAM ir VU MF Dekano sveikinimai.
13.20 – 13.40. Gydytojų rezidentų lūkesčiai. Gydytojų rezidentų atstovo pranešimas.
13.40 – 14.00. Lietuvos gydymo įstaigų galimybės įdarbinant jaunus gydytojus. Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos atstovo pranešimas.

14.00 – 14.20. Diskusija.

14.20 – 14.40. Žmogiškieji ištekliai: nauji iššūkiai sveikatos apsaugos sistemoje. LR SAM atstovo pranešimas.

14.40 – 15.00. Gydytojų įdarbinimas regionuose. LR Savivaldybių asociacijos atstovo pranešimas.
15.00 – 15.20. Diskusija.

15.20 – 15.30. Susitikimo apibendrinimas. VU MF Dekanas prof. A.Utkus.

 

Dalyvavimas nemokamas!


Naujasis VU medicinos ir odontologijos rezidentūros reglamentas

2014-03-02 19:11

Šiam reglamentui pritarta MF Taryboje

VU Medicinos ir odontologijos rezidenturos reglamentas


Svarstomi LSMU siūlymai dėl įvairių rezidentūrų prailginimo

2014-03-02 18:48

                                                                                                                                                         Projektas

 

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Vilniaus universitetas

 Bendri siūlymai dėl Rezidentūros studijų programų trukmės Lietuvoje harmonizavimo su ES standartais

 

  1. Siūlome  nuo 2014/2015 mokslo metų ilginti Oftalmologijos ir Otorinolaringologijos rezidentūros studijų programą nuo 3 iki 4 metų, siekiant, kad šios programos atitiktų šiuolaikinius  ES   šalyse keliamus reikalavimus, harmonizuojant specialistų ruošimą, skatinant specialybių progresą, užtikrinant galimybę mūsų ir ES šalių gydytojams – rezidentams dalyvauti studijų ir praktikos mainų programos.
  2. Nuo 2014/2015 arba nuo 2015/2016 mokslo metų ilginti Anesteziologijos ir Reanimatologijos, Akušerijos – ginekologijos,  Gastroenterologijos, Kardiologijos, Neurologijos, Pulmonologijos  rezidentūros studijų programos  trukmę nuo 4 iki 5 metų, Neurochirurgijos nuo 5 iki 6 metų, įvertinant, kad tobulėjant invaziniams ir neinvaziniams diagnostikos bei gydymo metodams šiose specialybėse, dabartinė rezidentūros studijų trukmė nebeleidžia tinkamai įvaldyti visus šiuos metodus bei  įgyti patirties taikant juos praktikoje, todėl nukenčia specialisto pasiruošimas, taip pat  numatant iki 1 metų studijų praktinės dalies atlikimą kitose, nei pagrindinė, akredituotose rezidentūros bazėse Lietuvoje.
  3. Nuo 2015/2016 arba nuo 2016/2017 mokslo metų ilginti šių rezidentūros studijų programas: Alergologija ir klinikinė imunologija,  Dermatovenerologija, Endokrinologija, Infekcinės ligos,  Hematologija, Nefrologija, Reumatologija nuo 4 iki 5 metų, Patologija, Radiologija, Onkologija – radioterapija nuo 4 iki 5Šeimos medicina nuo 3 iki 4 metų siekiant, kad šios programos atitiktų šiuolaikinius  ES   šalyse keliamus reikalavimus, harmonizuojant specialistų ruošimą, skatinant specialybių progresą, taip pat  numatant iki 1 metų studijų praktinės dalies atlikimą kitose, nei pagrindinė, akredituotose rezidentūros bazėse Lietuvoje.
  4. Nuo 2016/2017 mokslo metų mokslo metų ilginti šių rezidentūros studijų programas: Fizinė medicina ir reabilitacija,  Klinikinė toksikologija nuo 3 iki 4 metų, Vaikų ligos ir vaikų endokrinologija, Vaikų ligos ir vaikų gastroenterologija, Vaikų ligos ir  neonatologija nuo 5 iki 6 metų,  siekiant, kad šios programos atitiktų šiuolaikinius  ES   šalyse keliamus reikalavimus, harmonizuojant specialistų ruošimą, skatinant specialybių progresą, taip pat  numatant iki 1 metų studijų praktinės dalies atlikimą kitose, nei pagrindinė, akredituotose rezidentūros bazėse Lietuvoje.

Susitikimas su VU rezidentūros bazių vadovais

2013-09-30 19:19

 2013 m. spalio 2 d. (trečiadienį) 13 val. Medicinos fakultete Vitražinėje auditorijoje (Vilnius, Čiurlionio g.21) įvyks VU Medicinos fakulteto Dekano prof. A.Utkaus ir kitų Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto atstovų susitikimas su su VU rezidentūros bazių vadovais, kuriame planuojama aptarti gydytojų rezidentų rengimą.


Informacija stojantiesiems į rezidentūrą

2013-05-31 19:07
Informuojame, kad Švietimo ir mokslo ministerijai ir Sveikatos apsaugos ministerijai sumažinus šeimos medicinos vietų iki 34 papildomai skirta 1 vieta į abdominalinę chirurgiją, 4 vietos į skubią mediciną, 1 vieta į sporto mediciną, 1 vieta į veido ir žandikaulių chirurgiją.
 
Skubios medicinos rezidentūros programos motyvacijos vertinimas įvyks birželio 12 d. 12 val. VšĮ VUL santariškių klinikose Kardiologijos ir angiologijos centre, Kardiologijos reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuje A260 auditorijoje (Santariškių 2). Pirmininkas: prof. P.Šerpytis. Nariai: doc. dr. V.Kasiulevičius, prof. J. Šypilaitė, gyd. rezidentas D.Kablučko, gyd. anesteziologas – reanimatologas T.Tamošiūnas.
 
Veido ir žandikaulių chirurgijos motyvacinis vertinimas vyks brirželio 7 d. 9 val. VšĮ VUL Žalgirio klinikoje, Didžiojoje auditorijoje (Žalgirio 117). Pirmininkė prof. V.Pečiulienė. Nariai doc. V.Brukienė, doc. V.Rutkūnas, doc. L.Zaleckas, gyd. rez. I.Ramanauskaitė.
 
Prašymus dalyvauti motyvaciniame vertinime į abdominalinę chirurgiją, skubią mediciną, sporto mediciną, veido ir žandikaulių chirurgiją būtina pateikti pirmadienį nuo 8 val. iki 13 val. rezidentūros skyriaus specialistei Jolantai Kalinauskienei Santariškių klinikose. Ten galėsite anuliuoti ankstesnį prašymą. Tarp kitų programų keitimai negalimi.