Rezidentūra

 
VU Rezidentūros bazės
http://www.mf.vu.lt/lt/content/studijos/medicinos-rezidenturos-programos
http://www.mf.vu.lt/sites/default/files/docs/Rezidentura/vu_rezidenturos_studiju_reglamentas_0.pdf

 

VILNIAUS UNIVERSITETO

MEDICINOS FAKULTETO DEKANAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL REZIDENTŪROS STUDIJŲ PROGRAMŲ KOORDINATORIŲ

2018 m.    d. Nr.

Vilnius

 

Vadovaujantis Lietuvos Vyriausybės 2003 m. spalio 31 d. nutarimais Nr. 1359 ir Nr. 1360 patvirtintais Medicinos ir odontologijos rezidentūros nuostatais, Vilniaus universiteto rezidentūros reglamentu ir Medicinos fakulteto 2018-08- Tarybos posėdžio nutarimu 15000-TP-

t v i r t i n u rezidentūros studijų programų koordinatorius 2018–2019 studijų metams:

 1. Abdominalinė chirurgija                                        – prof. T. Poškus
 2. Akušerija ginekologija                                            – asist.G. Domža
 3. Alergologija ir klinikinė imunologija                   – doc. A. Blažienė
 4. Anesteziologija ir reanimatologija                        – prof. J. Šipylaitė
 5. Burnos chirurgija                                                     – doc. L. Zaleckas
 6. Chemoterapinė onkologija                                     – prof. F. Jankevičius
 7. Chirurgija                                                                   – prof. T. Poškus
 8. Darbo medicina                                                        – asist. J. Stanislavovienė
 9. Dermatovenerologija                                             – doc. J. Grigaitienė
 10. Dietologija                                                                 – doc. E. Gavelienė
 11. Endodontologija                                                     – doc. S. Drukteinis
 12. Endokrinologija                                                     – doc. V. Urbanavičius
 13. Fizinė medicina ir reabilitacija                           – lekt. S. Lenickienė
 14. Gastroenterologija                                                – prof. J. Valantinas
 15. Genetika                                                                  – doc. A. Matulevičienė
 16. Geriatrija                                                                 – prof. V. Alekna
 1. Hematologija                                                          – prof. L. Griškevičius
  1. Infekcinės ligos                                            – prof. R. Matulionytė
  2. Kardiologija                                                  – lekt. J. Misiūra
  3. Klinikinė toksikologija                                – asist. R. Badaras
  4. Kraujagyslių chirurgija                               – lekt. B. Vaišnytė
  5. Krūtinės chirurgija                                        – doc. R. Janilionis
  6. Laboratorinė medicina                               – doc. R. Matuzevičienė
  7. Nefrologija                                                     – prof. M. Miglinas
  8. Neurochirurgija                                             – prof. S. Ročka
  9. Neurologija                                                   – doc. R. Kizlaitienė
  10. Oftalmologija                                               – doc. R. S. Ašoklis
  11. Ortodontija                                                   – doc. L. Linkevičienė
  12. Ortopedija ir traumatologija                      – prof. N. Porvaneckas
  13. Ortopedinė odontologija                            – doc. V. Rutkūnas
  14. Otorinolaringologija                                   – prof. E. Lesinskas
  15. Patologija                                                      – D. Petroška
  16. Periodontologija                                            – lekt. J. Žekonienė
  17. Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija        – doc. V. Tutkus
  18. Psichiatrija                                                    – doc. A. Navickas
  19. Pulmonologija                                             – prof. E. Danila
  20. Radiologija                                                   – asist. A. Samuilis
  21. Radioterapinė onkologija                       – prof. F. Jankevičius
  22. Reumatologija                                           – prof. I. Butrimienė
  23. Skubioji medicina                                      – prof. P. Šerpytis
  24. Sporto medicina                                        – lekt. I. Slivovskaja
  25. Šeimos medicina                                        – asist. K. Simanauskas
  26. Širdies chirurgija                                        – doc. R. Karalius
  27. Teismo medicina                                        – doc. J. Stasiūnienė
  28. Urologija                                                       – doc. A. Želvys
  29. Vaikų chirurgija                                          – asist. K. Trainavičius
  30. Vaikų ir paauglių psichiatrija                  – prof. S. Lesinskienė
  31. Vaikų ligos ir vaikų kardiologija             – prof. R. Čerkauskienė
  32. Vaikų ligos ir vaikų neurologija               – prof. R. Čerkauskienė
  33. Vaikų ligos ir vaikų intensyvi terapija    – prof. R. Čerkauskienė
  34. Vaikų ligos ir neonatologija                      – prof. R. Čerkauskienė
  35. Vaikų ligos ir vaikų endokrinologija      – prof. R. Čerkauskienė
  36. Vaikų ligos ir vaikų gastroenterologija – prof. R. Čerkauskienė
  37. Vaikų ligos ir vaikų hematologija           – prof. R. Čerkauskienė
  38. Vaikų ligos ir vaikų pulmonologija           – prof. R. Čerkauskienė
  39. Vaikų ligos ir vaikų nefrologija                  – prof. R. Čerkauskienė
  40. Vaikų ligos ir vaikų alergologija                 – prof. R. Čerkauskienė
  41. Vaikų ligos ir vaikų reumatologija               – prof. R. Čerkauskienė
  42. Vaikų ligos ir vaikų infekcinės ligos            – prof. R. Čerkauskienė
  43. Vaikų ligos                                                      – prof. R. Čerkauskienė
  44. Vaikų odontologija                                       – doc. V. Brukienė
  45. Veido ir žandikaulių chirurgija                  – doc. L. Zaleckas
  46. Vidaus ligos                                                     – prof. V. Šapoka

 

 

Dekanas                                                                                                                                           prof. Algirdas Utkus

____________________________

 

 1. Gutauskienė, 2398763, el. paštas asta.gutauskiene@cr.vu.lt

Jei norite komentuoti, turite prisijungti.