Apie save

 

 Vardas, pavardė: Vytautas Kasiulevičius

 Informacija kontaktams (telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas):

Tel.: +370-5-2365192; faks.: +370-5-2365191; el. paštas: vytautas.kasiulevicius@mf.vu.lt.

Dabartinė darbovietė (įstaigos pavadinimas, adresas) ir pareigos: Vilniaus universitetas  (Universiteto 3, Vilnius), Medicinos fakulteto podiplominių studijų prodekanas, profesorius.

Gydytojo licencija: šeimos gydytojas.

Mokslo laipsnis (mokslo laipsnio suteikimo data ir institucijos, suteikusios mokslo laipsnį, pavadinimas): medicinos mokslų daktras, 2003 m. balandžio 3 d., Vilniaus Universitetas. 2008 m. birželio 19 d. Vilniaus universitete suteiktas biomedicinos mokslų docento vardas.

Išsilavinimas: 1997 m. Kauno medicinos akademijoje įgyjau medicinos gydytojo kvalifikaciją. 2000 m. Vilniaus universitete įgijau šeimos gydytojo kvalifikaciją.

Dalyvavimo tarptautinėse mokslinių tyrimų ir inovacijų programose patirtis: 2011 m. dalyvavau Nacionaliniame studijų kultūros kaitos projekte „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais grindžiamų studijų programų metodikos kūrimas ir diegimas“. Kartu su kolegomis parengiau ,,Medicinos studijų krypties kompetencijų plėtotės metodiką”. 2012-2014 m. buvau ES struktūrinių fondų projekto PrimCareIT (sveikatos priežiūros specialistų profesinės izoliacijos bei migracijos iš atokių regionų sumažinimas panaudojant telekonsultacijomis bei nuotoliniu mokymu pagrįstus sprendimus) vadovas VUL Santariškių klinikose. Dalyvavau kaip tyrėjas Lietuvos mokslo tarybos remiamame LITGEN (Lietuvos populiacijos genetinė įvairovė ir sandaros kitimai, susiję su evoliucija ir dažniausiai paplitusiomis ligomis) projekte ir tarptautiniame Chrodis-JA projekte.

Darbo patirtis (laikotarpis, institucijos pavadinimas, ankstesnės pareigos):

Nuo 2003 – 2004 m. dirbau lektoriaus pareigose Vilniaus Universiteto MF, bendrosios medicinos praktikos ir slaugos katedroje. 2005 m. – 2008 m. ėjau docento pareigas Vilniaus Universiteto MF, Vidaus ligų, šeimos medicinos ir onkologijos klinikoje. 2013 m. esu atestuotas profesoriaus pareigoms 5 metų kadencijai Vilniaus Universiteto MF, Vidaus ligų, šeimos medicinos ir onkologijos klinikoje. Nuo 2000 m. dirbu  šeimos gydytoju VšĮ VUL Santariškių Klinikų Šeimos medicinos centre. Nuo 2003 m. iki dabar VšĮ VUL Santariškių Klinikų Šeimos medicinos centro direktorius – šeimos gydytojas. Nuo 2012 metų dirbu Vilniaus Universiteto Medicinos fakulteto Podiplominių studijų prodekanu. Nuo 2013 m. einu profesoriaus pareigas Vilniaus universitete.

STRAIPSNIAI leidiniuose, įrašytuose į Mokslinės informacijos instituto (ISI) sąrašą:

(1) Dzenkeviciute V, Sapoka V, Kasiulevicius V, Rinkuniene E, Steponeniene R, Einikyte R, Dapkūnaitė A. Value of Duke Treadmill Score in predicting coronary artery lesion and need of revascularisation. Kardiol Pol. 2017 Mar 10.

(2) Classical rather than genetic risk factors account for high cardiovascular disease prevalence in Lithuania: A cross-sectional population study. Adv Med Sci. 2017 Feb 24;62(1):121-128. Burokienė N, Domarkienė I, Ambrozaitytė L, Uktverytė I, Meškienė R, Karčiauskaitė D, Kasiulevičius V, Šapoka V, Kučinskas V, Kučinskienė ZA.

(3) Mizzi C, Dalabira E, Kumuthini J, Dzimiri N, Balogh I, Başak N, Böhm R, Borg J, Borgiani P, Bozina N, Bruckmueller H, Burzynska B, Carracedo A, Cascorbi I, Deltas C, Dolzan V, Fenech A, Grech G, Kasiulevicius V, Kádaši Ľ, Kučinskas V, Khusnutdinova E, Loukas YL, Macek M Jr, Makukh H, Mathijssen R, Mitropoulos K, Mitropoulou C, Novelli G, Papantoni I, Pavlovic S, Saglio G, Setric J, Stojiljkovic M, Stubbs AP, Squassina A, Torres M, Turnovec M, van Schaik RH, Voskarides K, Wakil SM, Werk A, Del Zompo M, Zukic B, Katsila T, Lee MT, Motsinger-Rief A, Mc Leod HL, van der Spek PJ, Patrinos GP. PLoS One. A European Spectrum of Pharmacogenomic Biomarkers: Implications for Clinical Pharmacogenomics. 2016 Sep 16;11(9).

(4) Urnikyte A, Domarkiene I, Stoma S, Ambrozaityte L, Uktveryte I, Meskiene R, Kasiulevičius V, Burokiene N, Kučinskas V. CNV analysis in the Lithuanian population. BMC Genet. 2016 May 4;17(1):64.

(5) Navickas R, Visockiene Ž, Puronaite R, Rukšeniene M, Kasiulevičius V, Jurevičiene E. Prevalence and structure of multiple chronic conditions in Lithuanian population and the distribution of the associated healthcare resources. Eur J Intern Med 2016;26(3):160-168.

(6) Laucevičius A, Rinkuniene E, Skujaite A, Petrulioniene Ž, Puronaite R, Dženkevičiute V, et al. Prevalence of cardiovascular risk factors in Lithuanian middle-aged subjects participating in the primary prevention program, analysis of the period 2009-2012. Blood Press 2015;24(1):41-47.

(7) Rinkuniene E, Laucevičius A, Petrulioniene Ž, Dženkevičiute V, Kutkiene S, Skujaite A, et al. The prevalence of dislipidemia and its relation to other risk factors: A nationwide survey of Lithuania. Clinical Lipidology 2015;10(3):219-225.

(8) Vencevičiene L, Butrimiene I, Vencevičius R, Sadauskiene E, Kasiulevičius V, Šapoka V. Factors associated with bone mineral density loss in patients with spondyloarthropathies: A 4-year follow-up study. Medicina 2014.

(9) Deksnyte A, Aranauskas R, Kasiulevičius V, Šapoka V, Palinauskaite K, Gaidamowicz R. Parameters of ante-mortem delirium. Psychiatr Pol 2014;48(1):145-155.

(10) Didziapetriene J, Smailyte G, Bublevic J, Kazbariene B, Kasiulevicius V, Stukas R. Relationship of MDA plasma concentrations to long-term survival of breast cancer patients. Tumori 2014;100(3):333-337.

(11) Laucevičius A, Rinkuniene E, Petrulioniene Ž, Puronaite R, Kasiulevičius V, Jatužis D, et al. Prevalence of high-risk profile in middle-aged subjects with arterial hypertension: A nationwide survey. Blood Press 2014;23(5):281-287.

(12) Laucevičius A, Rinkuniene E, Skorniakov V, Petrulioniene Ž, Kasiulevičius V, Jatužis D, et al. High-risk profile in a region with extremely elevated cardiovascular mortality. Hell J Cardiol 2013;54(6):441-447.

(13) Põlluste K, Kasiulevičius V, Veide S, Kringos DS, Boerma W, Lember M. Primary care in Baltic countries: A comparison of progress and present systems. Health Policy 2013;109(2):122-130.

(14) Dženkevičiute V, Petrulioniene Ž, Šapoka V, Kasiulevičius V. Association between erectile dysfunction and asymptomatic cardiovascular damage in middle-aged men. Medicina 2013;49(12):510-516.

(15) Deksnyte A, Aranauskas R, Budrys V, Kasiulevičius V, Šapoka V. Delirium: Its historical evolution and current interpretation. Eur J Intern Med 2012;23(6):483-486.

(16) Uleckiene S, Didžiapetriene J, Griciute LL, Urbeliene J, Kasiulevičius V, Šapoka V. Risk factors of main cancer sites. Medicina (Lithuania) 2008;44(12):989-995.

STRAIPSNIAI kituose recenzuojamuose tarptautiniuose, užsienio ir Lietuvos periodiniuose, tęstiniuose arbabazių sąrašą  vienkartiniuose leidiniuose, įtrauktuose į Lietuvos mokslo tarybos patvirtintą tarptautinių duomenų bazių sąrašą:

 1. Rosenberg M., Kalda R., Kasiulevičius V., Lember M. Management of chronic kidney disease in primary health care: position paper of the European forum for primary care. Quality in primary care. 2008; 16(4): 279-294. (PubMed)
 2. Gudaitytė A., Kasiulevičius V., EGPRN Vilnius meeting 2007: Mental health in primary care. The European Journal of general Practice. 2008, 13:4, p. 255-256. (Pubmed)
 3. Kasiulevičius V., Denapienė G. Statistikos taikymas mokslinių tyrimų analizėje. Gerontologija. 2008; 9(3): 176-180. (Index Copernicus)
 4. Denapienė G., Barakauskienė A., Ugianskis E., Kasiulevičius V., Irnius A., Valantinas J. Inflammatory bowel diseases at Vilnius University Hospital Santariškių Klinikos, 2004–2008. Acta medica Lituanica. 2008; 15(3): 145-149. (Index Copernicus)
 5. Janonytė K., Kasiulevičius V. Depresija pirminėje sveikatos priežiūroje. Gerontologija. 2009: 10(1): 52-59. (Index Copernicus)
 6. Fomčenko I., Kasiulevičius V. Koks turi būti optimalus kraujospūdis sergant arterine hipertenzija? Gerontologija. 2010; 11(4): 246-250. (Index Copernicus)
 7. Jatužis D., Kasiulevičius V. Pacientų priežiūra po galvos smegenų insulto šeimos gydytojo praktikoje. Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas. 2010; 14(3): 194-201. (Index Copernicus)
 8. Šapoka V., Kasiulevičius V., Didžiapetrienė J. How should a clinician interpret results of randomized controlled trials? Acta medica Lituanica. 2010; 17(1-2): 30-34. (Index Copernicus)
 9. Šapoka V., Kasiulevičius V. Skerspjūvio tyrimai ir jų statistinė analizė. Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas. 2010; 14(5) 350-354. (Index Copernicus)
 10. Fomčenko I., Masaitienė R., Kasiulevičius V. Neuropatinio skausmo gydymo principai. Sveikatos mokslai. 2011; 2: 19-25. (Index Copernicus)
 11. Fomčenko I., Kutkauskienė J., Kasiulevičius V. Kaip interpretuoti stebėjimo studijų rezultatus klinikinėje praktikoje? Sveikatos mokslai. 2011; 2: 40-45. (Index Copernicus)
 12. Vencevičienė L., Šapoka V., Kasiulevičius V., Denapienė G., Butrimienė I. Ligos aktyvumo įtaka kaulų mineralų tankio pokyčiams sergantiesiems spondiloartropatijomis. Medicinos teorija ir praktika. 2011; 17(1): 4-14. (Index Copernicus)
 13. Mastavičiūtė A., Kasiulevičius V., Strazdienė V., Šapoka V. Arterinio kraujospūdžio ir kardiovaskulinių ligų rizikos veiksnių sąsajos. Gerontologija. 2011; 12(1): 26-32. (Index Copernicus)
 14. Grigė J., Simanauskas K., Kasiulevičius V. Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Šeimos medicinos centro gydytojų gebėjimas įgyvendinti pacientų lūkesčius. Gerontologija. 2011; 12(1): 41-48. (Index Copernicus)
 15. Fomčenko I., Kasiulevičius V. Stebėjimo studijos: kohortiniai ir atvejo-kontrolės tyrimai. Gerontologija. 2011; 12(1): 58-63. (Index Copernicus)
 16. Strazdienė V., Kasiulevičius V., Mastavičiūtė A., Šapoka V. Metabolinio sindromo ir jo komponentų sąsajos su kai kuriais širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksniais. Gerontologija. 2011; 12(2): 89-96. (Index Copernicus)
 17. Denapienė G., Zaleckienė B., Stundienė I., Barakauskienė A., Vaicekauskas R., Liakina V., Kasiulevičius V., Valantinas J. Storosios žarnos polipų morfologinių ir histologinių pakitimų įvertinimas. Gerontologija. 2011; 12(4): 235-239. (Index Copernicus)
 18. Simanauskas K, Šapoka Virginijus, Kasiulevičius V, Ryliškienė K, Matuzevičienė R, Jankauskienė A, Rekašius T. Antsvorį turinčių paauglių elgesio ir pažinimo funkcijų savitumai. Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas. 2013, t. 17, nr. 1.  ISSN 1392-3218 p. 15-21. (Index Copernicus).

Komentarai

 1. Title

  […]Wonderful story, reckoned we could combine some unrelated information, nonetheless really really worth taking a look, whoa did one master about Mid East has got additional problerms too […]

 2. symptoms of alcoholism, 2017-06-29 14:32 #

  Title

  […]below you’ll come across the link to some web sites that we think you’ll want to visit[…]

 3. Title

  […]we came across a cool website that you just may possibly enjoy. Take a appear in the event you want[…]

 4. Title

  […]below you will uncover the link to some sites that we assume you must visit[…]

 5. 4cyn5et4m5t94c5t9m4vn54cx65, 2017-06-19 08:17 #

  Title

  […]below you will obtain the link to some websites that we think you’ll want to visit[…]

 6. my website, 2017-03-05 17:45 #

  my website

  Great, thanks for sharing this blog.Thanks Again.

Jei norite komentuoti, turite prisijungti.