Pakeista motyvacijos įvertinimo tvarka stojant į rezidentūrą

2015-04-10 10:22

2015.04.09. VU MF dekano įsakymu Nr. 150000-V-109 patvirtinta Stojančiųjų į Vilniaus universiteto medicinos ir odontologijos krypties studijų rezidentūros programas motyvacijos įvertinimo tvarka.