Recenzuoti darbai | Reviewing

 

Magistro darbai

2022

Matulionytė Akvilė. „Neapykantos kalbos konceptas lietuvių jaunimo supratimu“ (vad. dr. Eglė Gudavičienė)

2019

Plachovičiūtė Diana. „Frazeologizmai su vabzdžių pavadinimais“ (vad. prof. dr. Birutė Jasiūnaitė)

2018

Jackevičiūtė Gintarė „Erdvės raiška šiaurės žemaičių patarmėje: prielinksninės konstrukcijos“ (vad. prof. dr. Vytautas Kardelis)

2015

Butkevičiūtė Beata „Lietuvių ir turkų kalbų deiktinių vietos prieveiksmių analizė“ (vad. dr. Gintarė Judžentytė)

Civikaitė Ugnė „Stabiliųjų junginių analizė“ (vad. doc. dr. Loreta Vilkienė)

Šukytė Janina „Palyginimai su žmogaus kūno dalių pavadinimais lietuvių ir latvių kalbose“ (vad. prof. dr. Birutė Jasiūnaitė)

 2013

Ščevil Oksana „Pomirtinio gyvenimo vaizdiniai lietuvių frazeologizmuose“ (vad. prof. dr. Birutė Jasiūnaitė)

 2012

Paukštytė Vilma „Kalbėjimo veiksmažodžiai rytų aukštaičių vilniškių patarmėje“ (vad. prof. dr. Vytautas Kardelis)

Ruzgytė Renata „Naujųjų Kancionalo tekstų religinė leksika“ (vad. doc. dr. Birutė Kabašinskaitė)

2011

Kiaušaitė Virginija „Slengo vartojimo tendencijos ir nuostatos: Panevėžio J. Balčikonio gimnazijos atvejis“

Petrulaitytė Sandra „Neigiami žmogaus apibūdinimai Žemaitės kūryboje“ (vad. prof. dr. Birutė Jasiūnaitė)

Mačiulytė Julija „Emocijų raiška elektroniniame diskurse: politinių straipsnių komentarų analizė“ (vad. dr. Loreta Vilkienė)

2008

Šalkauskaitė Asta „Maloniniai ir pejoratyviniai kreipiniai folkloro tekstuose ir dabartinė jų vartosena“ (vad. prof. dr. Birutė Jasiūnaitė)

Bakalauro darbai

2023

Yingxue Zhang. Lietuvių ir kinų kalbų beekvevalentė leksika maisto aspektu (vad. Aušra Valančiauskienė)

2022

Baužaitė Aistė. „Modalumo raiška judėjimo veiksmažodžiais lietuvių kalboje“ (vad. doc. dr. Erika Jasionytė-Mikučionienė)

Ivanavičiūtė Monika. „Translation strategies of the number category in nouns in english and lithuanian: a comparative analysis“ (vad. prof. habil dr. Bonifacas Stundžia)

Strazdaitė Julija. „Kodų kaita lietuvių ir švedų vaizdo tinklaraštininkų kalboje“ (vad. dr. Eglė Gudavičienė)

2020

Matulianecaitė Indrė. „Lietuvių filologijos bakalauro darbų leksinės samplaikos“ (vad. dr. Eglė Gudavičienė)

Naraškevičiūtė Kristė. „Politikos mokslų bakalauro ir magistro darbų leksinės samplaikos“ (vad. dr. Eglė Gudavičienė)

2019

Kunickytė Greta „Frazeologizmai lietuvių ir estų publicistikoje“ (vad. dr. Eglė Gudavičienė)

2018

Monkutė Erika „Mentalinio veiksmažodžio „žinoti“ pragmatiškėjimo polinkiai sakytinėje lietuvių kalboje“ (vad. dr. Erika Jasionytė-Mikučionienė)

2017

Miškinytė Karolina „Jausmus reiškiantys veiksmažodžiai socialinėje erdvėje“ (vad. dr. Gintarė Judžentytė)

2016

Bondarev Alexandra „Meilės semantika lietuvių kalboje: kognityvinis veiksmažodžių mylėti, patikti ir geisti tyrimas“ (vad. dr. Gintarė Judžentytė)

Ganusauskaitė Beatričė „SKONIO konceptas lietuvių kalboje: kūniškumo aspektas“ (vad. prof. dr. Vytautas Kardelis)

Počepovič Marija „Okaziniai dariniai reklamų tekstuose“ (vad. prof. dr. Irena Smetonienė)

Tupikovska Evelina „Frazeologiniai junginiai su arklio pavadinimais“ (vad. prof. dr. Birutė Jasiūnaitė)

2015

Fokina Neringa „Naminių gyvūnų vardai: davimo polinkiai ir jų daryba“ (vad. doc. dr. Daiva Sinkevičiūtė)

Meškauskaitė Agnė „Lietuvių ir ispanų frazeologizmai su laukinių gyvūnų pavadinimais“ (vad. prof. dr. Birutė Jasiūnaitė)

Šarkanaitė Birutė „Slavizmai Lietuvių kalbos žodyne“ (vad. prof. dr. Vytautas Kardelis)

2014

Matulevičiūtė Vaida „Suomių kalbos onomatopėjiniai veiksmažodžiai“ (vad. doc. dr. Regina Venckutė)

2013

Šukytė Janina „Palyginimai su žmogaus kūno dalių pavadinimais“ (vad. prof. dr. Birutė Jasiūnaitė)

Zujevaitė Agnė „Lietuvių kalbos uoginių augalų pavadinimų motyvacija“ (vad. prof. dr. Birutė Jasiūnaitė)

2012

Beliukevičiūtė Dovilė „Maisto produktų ir valgių pavadinimai XIX a.“ (vad. doc. dr. Birutė Kabašinskaitė)

Charevičiūtė Karolina „Moterims skirtų žurnalų (XIX–XX a.) kalbos ypatybės“ (vad. doc. dr. Irena Smetonienė)

Drebulytė Ramūnė „Lietuvių ir slovėnų posakiai apie gimimą ir mirtį“ (vad. doc. dr. Jelena Konickaja)

Kučinskaitė Eglė „Priešdėlio da- istorija“ (vad. doc. dr. Antanas Smetona)

Lebedevaitė Rita „Žmogaus apibūdinimas augalų pavadinimais lietuvių kalboje“ (vad. lekt. dr. Gintarė Judžentytė)

Nedzinskaitė Modesta „Administracinių tekstų kalbos ypatybės“ (vad. doc. dr. Nijolė Linkevičienė)

Ruseckytė Greta „Meninės raiškos priemonės redakciniuose straipsniuose“ (vad. doc. dr. Nijolė Linkevičienė)

2011

Barauskaitė Dalia „Bendrinės lietuvių kalbos istorinio ir pozicinio ilgumo balsių kiekybė ir kokybė“ (vad. doc. dr. Regina Kliukienė)

Bogdziun Julija „Frazeologizmai Romualdo Granausko kūryboje“ (vad. doc. dr. Birutė Jasiūnaitė)

Civilka Mantas „Lietuvių ir vokiečių kalbų lyginamieji frazeologizmai su gyvūnų pavadinimais“ (vad. dr. Virginija Masiulionytė)

Kaminskas Gediminas „Laiko raiška Konstantino Sirvydo 1629 metų pamokslų rinkinyje „Punktai sakymų“ (vad. prof. dr. Vytautas Kardelis)

Vasiliauskaitė Viktorija „Kalbinės raiškos ypatybės lietuviškos ir vokiškos spaudos reklaminiuose tekstuose“

Zurbaitė Giedrė „Svetimybės ir naujadarai lietuviškuose tinklaraščiuose“ (vad. doc. dr. Loreta Vilkienė)

2010

Andriulaitienė Gailė „Nenorminė kalba Juozo Erlicko kūryboje“ (vad. dr. Eglė Gudavičienė)

Prunskytė Ieva „Mikos Valtario „Karalystės paslaptis“ vertimo į lietuvių kalbą leksika“ (vad. doc. dr. Regina Venckutė)

2009

Černeckaja Olga „Leksinės įvaizdžio formavimo priemonės interviu žanro tekstuose“ (vad. doc. dr. Loreta Vilkienė)

2008

Galubavičiūtė Eglė „Lietuvių senovinių vestuvinių apeigų pavadinimai“ (vad. doc. dr. Birutė Jasiūnaitė)

Mušketaitė Sigita „Spalvas reiškiantys būdvardžiai lietuvių ir estų kalbose“