Apie mane

 

Curriculum vitae

Išsilavinimas ir darbo patirtis

Nuo 2021 m. spalio mėn. Kalbotyros magistro studijų programos komiteto pirmininkė

2019 m. gruodžio 17 d. suteiktas VU docento pedagoginis vardas

Nuo 2018 m. VU Filologijos fakulteto Taikomosios kalbotyros instituto Lietuvių kalbos katedros vedėja

2018–2021 kovo mėn. VU Matematikos ir informatikos fakulteto Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto projekto ekspertė (darbas projekte „Integruotų lietuvių kalbos ir raštijos išteklių informacinės sistemos plėtra – Raštija 2“)

Nuo 2017 m. lapkričio mėn. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narė

2016–2017 m. Lietuvių kalbos instituto Raštijos paveldo tyrimų centro mokslo darbuotoja (darbas projekte „Lietuviškos XVI–XIX a. Biblijos istorija“)

Nuo 2014 m. VU Filologijos fakulteto Lietuvių kalbos katedros docentė

2013–2014 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tekstologijos skyriaus mokslo darbuotoja (darbas projekte „Donelaitis 300“)

2008–2013 m. VU Filologijos fakulteto Lietuvių kalbos katedros lektorė

2007–2009 m. VU Filologijos fakulteto Baltistikos katedros jnsn. mokslo darbuotoja

2007 m. balandžio 17 d. apginta humanitarinių mokslų srities filologijos krypties (04H) disertacija „Pilypo Ruigio žodynai“

2001–2007 m. VU Filologijos fakulteto Lietuvių kalbos katedros doktorantė (mokslinis vadovas prof. habil. dr. Giedrius Subačius)

1999–2007 m. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos vyr. konsultantė, vyresn. specialistė

1998–2000 m. MA Lietuvių kalbotyros studijos Vilniaus universitete

1998–1999 m. Lietuvių kalbos instituto Kalbos kultūros skyriaus laborantė

1994–1998 m. BA Lietuvių kalbos ir literatūros studijos Vilniaus universitete

Stipendijos, premijos

2021 m. Seimo Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos padėka už ilgametį mokslinį ir pedagoginį darbą lituanistikos srityje

2013 m. VU rektoriaus mokslo premija

2007 m. Mokslo akademijos jaunųjų mokslininkų mokslinių darbų konkurso pagyrimo raštas

2004 m. Münsterio Balticum fondo premija

2003 m. Archivum Lithuanicum ir Robino Newmanno (Čikaga) stipendija

Mokslinės stažuotės ir dėstymo vizitai

2021 m. 1 sav. Helsinkio universitetas (Suomija)

2019 m. 1 sav. Frankfurto prie Maino universitetas (Vokietija)

2018 m. 1 sav. Latvijos universitetas

2017 m. 1 sav. Lorando Etvešo universitetas (Vengrija)

2017 m. 1 sav.  Varšuvos universitetas (Lenkija)

2009 m. 1 mėn. Franckesche Stiftungen biblioteka (Halle, Vokietija)

2005 m. 3 mėn. Herzogo Augusto biblioteka (Wolfenbüttel, Vokietija)

Moksliniai interesai

Sinchroninė ir diachroninė leksikologija ir leksikografija, leksinė semantika ir tipologija, tekstologinė ir filologinė Mažosios Lietuvos raštų analizė, mokslo kalba

Dėstomi dalykai

Akademinis skaitymas ir rašymas (BA, Lietuvių filologijos studentams, nuo 2018 m.)

Lituanistikos studijų įvadas (BA, Lietuvių filologijos studentams, iki 2018 m.)

Teksto lingvistika (Lietuvių filologijos studentams) (BA, Lietuvių filologijos studentams, iki 2019 m.)

Lingvistinė teksto analizė (BA, Lietuvių filologijos studentams, nuo 2019 m.)

Lietuvių leksikografija (BA, filologams)

Norvegų leksikografija (BA, Anglų-norvegų k. kurso studentams, nuo 2019 m.)

Leksinė tipologija (BA, filologams)

Retorika ir specialybės kalba (BA, Teisės studentams)

Bendrinė lietuvių kalba: nuostatos ir vartosena (BA, Vertimo studentams)

Redagavimo pagrindai (BA, užsienio filologijų studentams)

Redagavimo įgūdžių ugdymas (Lietuvių filologijos studentams)

Mokslinė praktika (Lietuvių filologijos studentams)

Leksikografija (MA, Taikomosios kalbotyros, Bendrosios kalbotyros ir Dalykinės (teisės) kalbos magistrantams)

Leksinės tipologijos problemos (MA, Kalbotyros magistantams)

Mokslo tiriamasis darbas (MA, Bendrosios kalbotyros magistrantams)

Leksinė semantika (doktorantams)

Doktorantų vadovė

Santa Jērāne “Īpašvārdi latviešu un lietuviešu leksikogrāfijā” (Latvijos universitetas), nuo 2017 m.

Agnė Lisauskaitė „Padėties ir slinkties veiksmažodžių vartosena ir semantinė raida lietuvių kalboje“, nuo 2019 m.

Samanta Kietytė „Kognityvinė prielinksninių priešdėlių analizė lietuvių kalboje“, nuo 2021 m.

 

 


Jei norite komentuoti, turite prisijungti.