Apie mane

 

Curriculum vitae

Išsilavinimas ir darbo patirtis

Nuo 2016 m. Lietuvių kalbos instituto Raštijos paveldo tyrimų centro mokslo darbuotoja (darbas projekte „Lietuviškos XVI–XIX a. Biblijos istorija“)

Nuo 2014 m. VU Filologijos fakulteto Lietuvių kalbos katedros docentė

2013–2014 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tekstologijos skyriaus mokslo darbuotoja (darbas projekte „Donelaitis 300“)

2008–2013 m. VU Filologijos fakulteto Lietuvių kalbos katedros lektorė

2007–2009 m. VU Filologijos fakulteto Baltistikos katedros jnsn. mokslo darbuotoja

2007 m. balandžio 17 d. apginta humanitarinių mokslų srities filologijos krypties (04H) disertacija „Pilypo Ruigio žodynai“

2001–2007 m. VU Filologijos fakulteto Lietuvių kalbos katedros doktorantė (mokslinis vadovas prof. habil. dr. Giedrius Subačius)

1999–2007 m. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos vyr. konsultantė, vyresn. specialistė

1998–2000 m. MA Lietuvių kalbotyros studijos Vilniaus universitete

1998–1999 m. Lietuvių kalbos instituto Kalbos kultūros skyriaus laborantė

1994–1998 m. BA Lietuvių kalbos ir literatūros studijos Vilniaus universitete

Stipendijos, premijos

2013 m. VU rektoriaus mokslo premija

2007 m. Mokslo akademijos jaunųjų mokslininkų mokslinių darbų konkurso pagyrimo raštas

2004 m. Münsterio Balticum fondo premija

2003 m. Archivum Lithuanicum ir Robino Newmanno (Čikaga) stipendija

Mokslinės stažuotės

2009 m. 1 mėn. Franckesche Stiftungen biblioteka (Halle, Vokietija)

2005 m. 3 mėn. Herzogo Augusto biblioteka (Wolfenbüttel, Vokietija)

Moksliniai interesai

Sinchroninė ir diachroninė leksikologija ir leksikografija; leksinė semantika ir tipologija

Dėstomi dalykai

Lituanistinių studijų įvadas (lietuvių filologijos studentams), Lietuvių leksikografija (filologams), Leksikografija (taikomosios kalbotyros, bendrosios kalbotyros ir dalykinės teisės kalbos magistrantams), Leksinė tipologija (filologams), Specialybės kalba (teisininkams), Bendrinė lietuvių kalba: nuostatos ir vartosena (filologams)

 

 

 


Jei norite komentuoti, turite prisijungti.