Apie mane | About me

 

Curriculum vitae

Zubaitiene_CV_English_2022

https://www.vle.lt/straipsnis/vilma-zubaitiene/

Briefly in English

I graduated from Vilnius University in 2000 (BA in Lithuanian Philology in 1998, MA in Lithuanian Linguistics in 2000), and have been working here since 2007. In 2007 I defended my dissertation in the field of Diachronic Lexicography – Dictionaries of Pilypas Ruigys. Since 2014 I have been an Associate Professor at the Department of Lithuanian Language, and in 2019 I was awarded the pedagogical title of Associate Professor. 2018-2023 I was the Head of the Lithuanian Language Department at the Institute of Applied Linguistics, Faculty of Philology. 2021-2023 I was the Chair of the Programme Committee of the Master’s Degree in Linguistics. Since 2023 I am the Director of the Institute of Applied Linguistics. Since 2018 I have held internships at the Herzog August Library  (Wolfenbüttel, 2005), the Francke Foundations  (Halle, 2009), and taught at the Universities of Warsaw (2017), Eötvös Loránd (2017), Latvia (2018), Frankfurt-am-Main (2019, 2023) and Helsinki (2021). From 1998 to 1999 I was an Assistant in the Department of Language Culture at the Lithuanian Language Institute. During the period from 1999 to 2007, I held the positions of Senior Consultant and Senior Specialist at the State Commission of the Lithuanian Language, and since 2017 I have been a Member of the State Comission of the Lithuanian Language (elected for a second term in 2022, delegated by Vilnius University). From July 2022, I became a Member of the Senate of Vilnius University (delegated by the Faculty of Philology). In addition, I am currently supervising two PhD students.

My main research interests are synchronic and diachronic lexicology and lexicography, lexical semantics and typology, academic writing and scientific language.

***   ***   ***

Išsilavinimas ir darbo patirtis / Education and work experience

Nuo 2023 m. rugpjūčio 28 d. VU Filologijos fakulteto Taikomosios kalbotyros instituto direktorė
Nuo 2023 m. gegužės mėn. Lietuvių kalbos draugijos valdybos pirmininkė
Nuo 2022 m. gruodžio mėn. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narė (antra kadencija)
Nuo 2022 m. liepos mėn. VU Senato narė, nuo 2022 m. spalio mėn. – Senato Studijų komiteto narė
2021 m. spalio mėn.–2023 m. rugpjūčio mėn. Kalbotyros magistro studijų programos komiteto pirmininkė
2019 m. gruodžio 17 d. suteiktas VU docento pedagoginis vardas
2018–2023 m. VU Filologijos fakulteto Taikomosios kalbotyros instituto Lietuvių kalbos katedros vedėja
2018–2021 m. kovo mėn. VU Matematikos ir informatikos fakulteto Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto projekto ekspertė (darbas projekte „Integruotų lietuvių kalbos ir raštijos išteklių informacinės sistemos plėtra – Raštija 2“)
Nuo 2017 m. lapkričio mėn. – 2022 m. gruodžio mėn. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narė (pirma kadencija)
2016–2017 m. Lietuvių kalbos instituto Raštijos paveldo tyrimų centro mokslo darbuotoja (darbas projekte „Lietuviškos XVI–XIX a. Biblijos istorija“)
Nuo 2014 m. VU Filologijos fakulteto Lietuvių kalbos katedros docentė
2013–2014 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tekstologijos skyriaus mokslo darbuotoja (darbas projekte „Donelaitis 300“)
2008–2013 m. VU Filologijos fakulteto Lietuvių kalbos katedros lektorė
2007–2009 m. VU Filologijos fakulteto Baltistikos katedros jnsn. mokslo darbuotoja
2007 m. balandžio 17 d. apginta humanitarinių mokslų srities filologijos krypties (04H) disertacija „Pilypo Ruigio žodynai“
2001–2007 m. VU Filologijos fakulteto Lietuvių kalbos katedros doktorantė (mokslinis vadovas prof. habil. dr. Giedrius Subačius)
1999–2007 m. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos vyr. konsultantė, vyresn. specialistė
1998–2000 m. MA Lietuvių kalbotyros studijos Vilniaus universitete
1998–1999 m. Lietuvių kalbos instituto Kalbos kultūros skyriaus laborantė
1994–1998 m. BA Lietuvių kalbos ir literatūros studijos Vilniaus universitete

Stipendijos, premijos / Scholarships, awards

2021 m. Seimo Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos padėka už ilgametį mokslinį ir pedagoginį darbą lituanistikos srityje
2013 m. VU Rektoriaus mokslo premija
2007 m. Mokslo akademijos jaunųjų mokslininkų mokslinių darbų konkurso pagyrimo raštas
2004 m. Münsterio Balticum fondo premija
2003 m. Archivum Lithuanicum ir Robino Newmanno (Čikaga) stipendija

Mokslinės stažuotės ir dėstymo vizitai / Research fellowships and teaching visits

2024 m. gegužė, 1 sav. Helsinkio universitetas (Suomija)
2023 m. spalis–lapkritis, 2 sav. Hamburgo universitetas (Vokietija)
2023 m. gegužė, 1 sav. Frankfurto prie Maino universitetas (Vokietija)
2021 m. lapkritis, 1 sav. Helsinkio universitetas (Suomija)
2019 m. birželis, 1 sav. Frankfurto prie Maino universitetas (Vokietija)
2018 m. kovas, 1 sav. Latvijos universitetas
2017 m. lapkritis, 1 sav. Lorando Etvešo universitetas (Vengrija)
2017 m. balandis, 1 sav.  Varšuvos universitetas (Lenkija)
2009 m. 1 mėn. Franckesche Stiftungen biblioteka (Halle, Vokietija)
2005 m. 3 mėn. Herzogo Augusto biblioteka (Wolfenbüttel, Vokietija)

Moksliniai interesai / Research interests

Sinchroninė ir diachroninė leksikologija ir leksikografija, leksinė semantika ir tipologija, tekstologinė ir filologinė Mažosios Lietuvos raštų analizė, mokslo kalba, akademinis rašymas

Dėstomi (dėstyti) dalykai / Subjects taught

Akademinis skaitymas ir rašymas (BA, Lietuvių filologijos studentams, nuo 2018 m.)
Bakalauro darbo seminaras (BA)
Bendrinė lietuvių kalba: nuostatos ir vartosena (BA, Vertimo studentams)
Leksikografija (MA, Taikomosios kalbotyros, Bendrosios kalbotyros ir Dalykinės (teisės) kalbos magistrantams)
Leksinė semantika (doktorantams)
Leksinė tipologija (BA, filologams)
Leksinės tipologijos problemos (MA, Kalbotyros magistantams)
Lietuvių leksikografija (BA, filologams)
Lingvistinė diskurso analizė (BA, Lietuvių filologijos studentams, nuo 2022 m.)
Lingvistinė teksto analizė (BA, Lietuvių filologijos studentams, nuo 2019 m.)
Lituanistikos studijų įvadas (BA, Lietuvių filologijos studentams, iki 2018 m.)
Mokslinė praktika (Lietuvių filologijos studentams)
Mokslo tiriamasis darbas (MA, Bendrosios kalbotyros magistrantams)
Norvegų leksikografija (BA, Anglų-norvegų k. kurso studentams, nuo 2019 m.)
Redagavimo įgūdžių ugdymas (Lietuvių filologijos studentams)
Redagavimo pagrindai (BA, užsienio filologijų studentams)
Retorika ir teisinė kalba (BA, Teisės studentams)
Semestrinis rašto darbas (BA)
Teksto lingvistika (Lietuvių filologijos studentams) (BA, Lietuvių filologijos studentams, iki 2019 m.)

Doktorantų vadovė / Supervisor of PhD students

Santa Jērāne “Īpašvārdi latviešu un lietuviešu leksikogrāfijā” (Latvijos universitetas), 2017–2023. Apginta 2023 m. balandžio 20 d. Latvijos universitete.
Agnė Lisauskaitė „Padėties ir slinkties veiksmažodžių vartosena ir semantinė raida lietuvių kalboje“, nuo 2019 m.
Samanta Kietytė „Kognityvinė prielinksninių priešdėlių analizė lietuvių kalboje“, nuo 2021 m.


Sorry, you must be logged in to post a comment.