Publikacijos ir konferencijos | Publications and conferences

 

I have published several studies and monographies, most notable of which are:

  • Neišlikusių XVIII amžiaus Mažosios Lietuvos rankraštinių žodynų fragmentai [Fragments of Unpreserved 18th Century Manuscript Dictionaries of Lithuania Minor] (2009)
  • Pilypo Ruigio „Littauisch-deutsches und deutsch-littauisches Lexicon“ (1747): šaltiniai ir leksikografinis metodas [Littauisch-deutsches und deutsch-littauisches Lexicon (1747) by Philip Ruigys: Sources and Lexicographical Method] (2010)
  • Lietuvių leksikografija: istorija ir dabartis [Lithuanian Lexicography: History and Present] (2014)
  • Studentų darbų fraziškumas [Student Academic Writing Formulaicity] (with others, 2020)

I compiled and edited these works:

  • F. W. Haacko Vocabvlarivm litthvanico-germanicvm et germanico-litthvanicvm… Nebst einem Anhang einer kurtzgefaßten Litthauischen Grammatic (1730) / Frydrichas Vilhelmas Hakas (tomas 1: Kritinis leidimas, tomas 2: Studija, indeksai, rodyklės [F. W. Haack’s Vocabvlarivm litthvanico-germanicvm et germanico-litthvanicvm… Nebst einem Anhang einer kurtzgefaßten Litthauischen Grammatic (1730) / Friedrich Wilhelm Haack (Volume 1: Critical Edition, Volume 2: Study, Indexes]; with others, 2012).
  • Baltų kalbų tekstų ir žodžių reikšmės [The meanings of texts and words in the Baltic languages] (with others, 2020).

I have part-taken in the development of several digital resources:

  • the educational electronic Lithuanian-German dictionary Litauisch-deutsches Wörterbuch (2015)
  • virtual exhibition dedicated to the 80th anniversary of the Lithuanian Language Department (2020)
  • the Academic Phrase bank (2020)
  • electronic Lithuanian-German-Lithuanian Dictionary LiVoLi (2023).

For more information on publications and conferences, see below.

MOKOMOJI KNYGA / TEACHING BOOK

Zubaitienė, Vilma. Lietuvių leksikografija: istorija ir dabartis : mokomoji knyga. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2014. 243 p. ISBN 9786094593208 (elektroninį leidinį galima parsisiųsti iš VU Filologijos fakulteto tinklalapio), žr. https://www.flf.vu.lt/mokslas/elektroniniai-istekliai#vadoveliai-mokymo-priemones arba https://fdocuments.net/document/lietuvi-leksikografija.html?page=1

2074316

MONOGRAFIJOS, STUDIJOS / MONOGRAPHS, STUDIES

Zubaitienė, Vilma. Frydricho Vilhelmo Hako žodynas ir gramatika: pasirodymo aplinkybės, struktūra ir santykis su šaltiniais // Hakas, Frydrichas Vilhelmas, „Vocabvlarivm litthvanico-germanicvm, et germanico-litthvanicvm… Nebst einem Anhang einer kurtzgefaßten Litthauischen Grammatic“ (1730), parengė Vilma Zubaitienė, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012, 7–137. ISBN 9786091587. Recenzija (Gertrund Bense)Anotacija (Liucija Citavičiūtė)

Zubaitienė, Vilma. Pilypo Ruigio „Littauisch-deutsches und deutsch-littauisches Lexicon“ (1747) : šaltiniai ir leksikografinis metodas : monografija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2010. 618 p. ISBN 9789955336211. Recenzija (William Riegel Smalstieg)

download

Zubaitienė, Vilma. Neišlikusių XVIII amžiaus Mažosios Lietuvos rankraštinių žodynų fragmentai / Vilma Zubaitienė ; Lietuvių kalbos institutas, Vilniaus universitetas. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2009. 216 p. ISBN 9786094110344. Recenzija (Birutė Triškaitė)

1462878670_neisli

Zubaitienė, Vilma; Judžentytė-Šinkūnienė, Gintarė; Gudavičienė, Eglė; Plaušinaitytė, Lina; Volungevičienė Skaistė. 2020. Studentų darbų fraziškumas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. 2020, 617 p. ISBN 978-609-07-0565-0 (spausdinta knyga). ISBN 978-609-07-0566-7 (EPUB) https://doi.org/10.15388/vup-book-0003. Recenzija (Danguolė Melnikienė)

Apie monografiją žr. VU leidykos naujienose

Studentu darbu fraziskumas atrinktas

MOKSLO ŠALTINIŲ PUBLIKACIJOS / PUBLICATIONS OF SCIENTIFIC SOURCES

Zubaitienė, Vilma (sudaryt.); Citavičiūtė, Liucija (vert.); Plaušinaitytė, Lina (vert.). „Vocabvlarivm litthvanicogermanicvm et germanico-litthvanicvm… Nebst einem Anhang einer kurtzgefaßten Litthauischen Grammatic“ (1730) / Frydrichas Vilhelmas Hakas ; parengė Vilma Zubaitienė.

T. 1: Kritinis leidimas / žodyno pratarmę iš vokiečių kalbos vertė Liucija Citavičiūtė ; gramatiką iš vokiečių kalbos vertė Lina Plaušinaitytė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012. 792 p. ISBN 9786094591570.

T. 2: Studija, indeksai, rodyklės / studiją parašė Vilma Zubaitienė, indeksus ir rodykles sudarė Vilma Zubaitienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012. 336 p. ISBN 9786094591587.

STRAIPSNIŲ RINKINIAI / COLLECTIONS OF ARTICLES

Judžentytė-Šinkūnienė, Gintarė (sudaryt.); Zubaitienė, Vilma (sudaryt.). Baltų kalbų tekstų ir žodžių reikšmės : straipsnių rinkinys / sudarytojos ir mokslinės redaktorės Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė, Vilma Zubaitienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2018. 408 p. ISBN 9786090700853. Prieiga internetu

53435129_380628632759703_4469419873902002176_n

Zubaitienė, Vilma (sudaryt.)Lietuvių kalba 15: Sinchroniniai ir diachroniniai lietuvių kalbos tyrimai. ISSN: 1822-525X, 2020. https://www.zurnalai.vu.lt/lietuviu-kalba/issue/view/1779

Lietuviu kalba_virselis (1)-1

Lisauskaitė, Agnė (sudaryt.); Zubaitienė, Vilma (sudaryt.)Lietuvių kalba 15: Sinchroniniai ir diachroniniai lietuvių kalbos tyrimai. Priedas: Lietuvių kalbos katedrai – 80. ISSN: 1822-525X, 2020. https://www.zurnalai.vu.lt/lietuviu-kalba/article/view/22453/21718

LK_Priedas_2020-12-23__page-0001

Zubaitienė, Vilma; Kuliešienė, Agnė. Lietuvių kalba. 2023 Priedas: Valstybinės kalbos šimtmetis. Straipsnių rinkinys. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, ISSN/eISSN: 1822-525X, 2023.
https://www.zurnalai.vu.lt/lietuviu-kalba/issue/view/2405

SKAITMENINIAI IŠTEKLIAI / DIGITAL RESOURCES

Frydrichas Vilhelmas Hakas. Vocabularium Litthuanico-Germanicum, et Germanico-Litthuanicum, 1730. Tekstą rengė Vilma Zubaitienė, konkordancijas rengė Vilma Zubaitienė, Vytautas Zinkevičius. Elektroninio dokumento rengimo metai: 2018. Prieiga internetu

Frydrichas Vilhelmas Hakas, Anhang einer kurzgefassten litauischen Grammatik, 1730. Tekstą rengė Vilma Zubaitienė, konkordancijas rengė Vilma Zubaitienė, Vytautas Zinkevičius. Elektroninio dokumento rengimo metai: 2016. Prieiga internetu

Simonas Vaišnoras, Žemčiūga teologiška, 1600. Tekstą rengė Vilma Zubaitienė, konkordancijas rengė Vilma Zubaitienė, Vytautas Zinkevičius. Elektroninio dokumento rengimo metai: 2003. Prieiga internetu

SĄVADAI, ŽODYNAI / DATABASES, DICTIONARIES

Plaušinaitytė, Lina; Zubaitienė, Vilma, Gelumbeckaitė, Jolanta; Volungevičienė, Skaistė; Lisauskaitė, Agnė; Obenaus, Anita; Plaušinaitis, Justas.  Elektroninis lietuvių–vokiečių–lietuvių kalbų žodynas. Vilniaus universitetas, 2020-2023.

Interneto adresas www.livoli.flf.vu.lt/

Zubaitienė, Vilma; Plaušinaitytė, Lina; Volungevičienė, Skaistė; Judžentytė-Šinkūnienė, Gintarė; Gudavičienė, Eglė; Pribušauskaitė, Joana; Plaušinaitis, Justas. Akademinių frazių sąvadas. Vilniaus universitetas, 2020.

Akademinių frazių sąvadas

Šiame puslapyje pateikiamas lietuvių kalbos akademinių frazių sąvadas, skirtas visų pirma studentams, lietuvių kaip gimtąja (ar antrąja) kalba rašantiems savo pirmuosius mokslinio stiliaus darbus. Sąvadą sudaro mokslo darbuose ir akademinėje kalboje įprastai vartojamos, nusistovėjusios frazemos (stabilieji junginiai ar kiek ilgesnės frazės), kuriomis galima atskleisti rašomo teksto struktūrą, parodyti autoriaus poziciją ir atkreipti dėmesį į svarbiausius dėstomų minčių aspektus. Šios frazės bus naudingos formuluojant darbo temą ir tikslus, keliant klausimus ir hipotezes, referuojant mokslinius tyrimus, analizuojant medžiagą, komentuojant tyrimo eigą bei rezultatus ir įvairiais kitais atvejais.

Sąvadas

Interneto adresas http://www.frazynas.flf.vu.lt/

Plaušinaitytė, Lina; Zubaitienė, Vilma; Našlėnaitė Eberhardt, Vaida; Mittmann, Roland. Litauisch-deutsches Wörterbuch [Mokomasis elektroninis lietuvių-vokiečių kalbų žodynas], Vilniaus universitetas, 2015.

Mokomasis elektroninis lietuvių–vokiečių kalbų žodynas (LiDeW)

Žodynas kurtas visų pirma kaip patogi naudotis mokomoji priemonė, skirta besimokantiems lietuvių kalbos kaip negimtosios vokiškai kalbantiems studentams. Kadangi žodynas yra atviros prieigos, juo gali naudotis visi, kuriems rūpi sužinoti, ką vokiškai reiškia vienas ar kitas lietuviškas žodis ar žodžių junginys. Žodyno lemų sąrašą, atsižvelgiant į jo pirminę mokomąją paskirtį, sudaro elektroninio lietuvių kalbos mokomojo kurso pradedantiesiems „eLearning-Kurs Litauisch I und II“ leksika.

zodynas

Interneto adresas http://titus.uni-frankfurt.de/lidew

Virtuali paroda, skirta Lietuvių kalbos katedros aštuoniasdešimtmečiui

http://www.kalboskatedrosjubiliejus.flf.vu.lt/virtualios-parodos/

http://www.kalboskatedrosjubiliejus.flf.vu.lt/leksika-ir-leksikografija/

MOKSLINIAI STRAIPSNIAI, KNYGŲ DALYS / SCIENTIFIC ARTICLES, BOOK CHAPTERS

Zubaitienė, Vilma. Leksikos vartosenos tyrimai ir leksikografinė praktika. Lietuvių kalba: Valstybinės kalbos šimtmetis, 102–172. https://doi.org/10.15388/LK.2023.18.05 Prieiga internetu.

Judžentytė-Šinkūnienė, Gintarė; Zubaitienė, Vilma. Lithuanian adacemic phrase usage in bachelor’s theses of five main fields of science // Valoda: nozime un forma 13 / Language: Meaning and Form 13, Grammar and Language Skills: Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas rakstu krājums. Krājuma sastādītāja un redaktore Andra Kalnača. Rīga: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds. ISSN 2255-9252022, https://doi.org/10.22364/vnf.13, 2022, 105–123. Prieiga internetu.

Plaušinaitytė, Lina; Zubaitienė, Vilma. Deutschsprachige Gebrauchsliteratur als Quelle des handschriftlichen zweisprachigen deutsch-litauischen Wörterbuchs von Jacob Brodowski (18. Jahrhundert).

Zubaitienė, Vilma. Zur Rezeption des Donelaitis’schen sprachlichen Materials in der preußisch-litauischen Lexikographie des 18. und 19. Jahrhunderts, Pharrer – Dichter – Mechanikus, Donelaitis im kultrellen Kontext seiner Zeit, hrsg. von Harald Bichlmeier, Silke Brohm, Christiane Schiller (Schriftenreihe der Gesellschaft für Baltische Studien 4). ISBN 978-3-935536-14-1, 2021, 245–263.

Zubaitienė, Vilma; Plaušinaitytė, Lina. Die Spuren handschriftlicher Wörterbücher in den gedruckten Wörterbüchern Kleinlitauens //  Baltu filoloģija. Riga : LU Akadēmiskais apgāds. ISSN 1691-0036. Vol. 29, no. 2, 127–160, https://doi.org/10.22364/bf.29.2.06, 2020, Prieiga internetu.

Judžentytė, Gintarė; Zubaitienė, Vilma. The lexicon of the Lithuanian language in the 17–19th centuries // The Intricacy of Languages, Francesc Feliu, Olga Fullana (ed.), John Benjamins Publishing Company, 2019, 154–174.

Zubaitienė, Vilma. [K. Donelaičio] Tekstų kalba ir rašyba // Kristijonas Donelaitis „Raštai“. t. 2: Poetiniai tekstai: „Metų“ eilutės ir žodžių junginiai. „Metų“ fragmentas. „Pričkaus pasaka apie lietuvišką svodbą“. Pasakėčios. Eilėraščiai. Kiti eiliavimai: dokumentiniai ir kritiniai leidimai, vertimai. Sudarė Mikas Vaicekauskas, dokumentinį tekstą parengė Mikas Vaicekauskas, kritinį tekstą parengė Daiva Krištopaitienė ir Mikas Vaicekauskas. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas,  ISBN 9786094252525, 2019, xli–lvi.

Lisauskaitė, Agnė; Zubaitienė, Vilma. Aktyvios veiklos veiksmažodžių semantika Kristijono Donelaičio „Metuose“ = The Semantics of the Verbs of Activity in the “Seasons” by Kristijonas Donelaitis // Respectus philologicus. eISSN 2335-2388. 2019. T. 35, Nr. 40, p. 102–120. Prieiga internetu

Judžentytė-Šinkūnienė, Gintarė; Zubaitienė, Vilma. Atitikmenų ekvivalentiškumo problema paraleliniuose XVII a. žodynuose = The equivalence problem in the parallel dictionaries of the 17th century // Baltų kalbų tekstų ir žodžių reikšmės: straipsnių rinkinys / Vilniaus universitetas; sudarytojos ir mokslinės redaktorės Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė, Vilma Zubaitienė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2018. ISBN 9786090700853. 61–127. Prieiga internetu

Zubaitienė, Vilma. 1735 m. Biblijos leksika Pilypo Ruigio žodyne // Lietuvių kalba : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1822-525X. 2018, nr. 12, [p. 1–37]. Prieiga internetu

Volungevičienė, Skaistė; Zubaitienė, Vilma. Feste Wortverbindungen in der altlitauischen Lexikographie // Fremde und eigene Sprachen: Linguistische Perspektiven  = Foreign and own languages. Linguistic perspectives : Akten des 51. Linguistischen Kolloquiums in Vilnius 2016 / Hrsg. Virginija Masiulionytė, Skaistė Volungevičienė. Berlin : Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2018. ISBN 9783631747100. eISBN 9783631754412. p. 193–212. (Linguistik international, ISSN 1436-6150 ; vol. 40).

Judžentytė, Gintarė; Zubaitienė, Vilma. Dar dėl Georgo Elgerio „Dictionarium Polono-Latino-Lottauicum“ (1683) registro šaltinio // Baltu filoloģija. Riga : LU Akadēmiskais apgāds. ISSN 1691-0036. 2016, T. 25, Nr. 1, p. 37–57. Prieiga internetu

Zubaitienė, Vilma. Kristijono Donelaičio „Metų“ kalba: santykis su XVII–XVIII a. Mažosios Lietuvos gramatikomis ir žodynais = The language of „The Seasons“ by Kristijonas Donelaitis: its relation to the 17th-18th century grammars and dictionaries of Lithuania Minor // Kristijono Donelaičio reikšmės : straipsnių rinkinys / sudarė Mikas Vaicekauskas. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016. ISBN 9786094251764. p. 252–302. Prieiga internetu

Judžentytė, Gintarė; Zubaitienė, Vilma. Konstantino Sirvydo „Dictionarium trium linqvarum“ (1642) ir Georgo Elgerio „Dictionarium Polono-Latino-Lottauicum“ (1683): jų santykis ir leksikografinių metodų skirtybės // Baltu filoloģija. Riga : LU Akadēmiskais apgāds. ISSN 1691-0036. 2015, T. 24, Nr. 1, p. 89–141. Prieiga internetu

Zubaitienė, Vilma. [K. Donelaičio] Tekstų kalba ir rašyba // Kristijonas Donelaitis, Raštai, vyriausiasis redaktorius Mikas Vaicekauskas, t. 1: Metai: dokumentinis ir kritinis leidimai, sudarė Mikas Vaicekauskas, dokumentinį leidimą parengė Mikas Vaicekauskas, kritinį leidimą parengė Daiva Krištopaitienė ir Mikas Vaicekauskas, įvadą parašė Mikas Vaicekauskas, Daiva Krištopaitienė, Dalia Dilytė ir Vilma Zubaitienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015. ISBN 9786094251504, p. xxiv–lv.

Zubaitienė, Vilma. Kristijono Milkaus žodynas ir Konstantino Sirvydo Dictionarium trium linguarum // Leksikografija ir leksikologija: Konstantino Sirvydo darbai ir jo epocha. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2013. ISBN 9786094111051. p. 49–73.

Plaušinaitytė, Lina; Zubaitienė, Vilma. Jokūbo Brodovskio žodyno papildymai: kitakilmių žodžių grupė iš Belemnono žodyno (1728) // Archivum Lithuanicum / Lietuvių kalbos institutas. Wiesbaden : Publishing House Harrassowitz Verlag. ISSN 1392-737X. 2012, t. 14, p. 99–128. Prieiga internetu

Zubaitienė, Vilma. Šaltinių pažymos ir nuorodos G. H. F. Nesselmanno žodyne (1851) // Priešaušrio mokslas, kultūra ir švietimas: Lauryno Ivinskio 200-osioms gimimo metinėms. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas. 2012. ISBN 9786094110863, p. 275–313.

Schiller, Christiane; Zubaitienė, Vilma. Die Wörterbücher von Konstantinas Sirvydas als Quelle für die handschriftliche preußisch-litauische Lexikographie // Archivum Lithuanicum / Lietuvių kalbos institutas. Wiesbaden : Publishing House Harrassowitz Verlag. ISSN 1392-737X. 2011, t. 13, p. 9–38. Prieiga internetu

Zubaitienė, Vilma. Vardažodis XVII-XVIII amžiaus Mažosios Lietuvos gramatikose = Das Nomen in den preußisch-litauischen Grammatiken des 17. und 18. Jarhunders // Danielius Kleinas ir jo epocha / Vilniaus universitetas; parengė Artūras Judžentis. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2010. ISBN 9789955336587. p. 232–258. Prieiga internetu

Zubaitienė, Vilma. Prierašai Pilypo Ruigio (1747) ir Frydricho Kuršaičio (1883) žodynų egzemplioriuose = Additions found in the copies of the dictionaries by Pilypas Ruigys (1747) and Frydrichas Kuršaltis (1883) // Leksikografija ir leksikologija. D. 2 / sudarė Vilija Sakalauskienė, Albina Auksoriūtė. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2010. ISBN 978-609-411-070-2. p. 123–139.

Zubaitienė, Vilma. Aštuntasis Ehrenreicho Weismanno Lexicon bipartitum leidimas (1725) – Pilypo Ruigio žodyno (1747) vokiečių-lietuvių kalbų dalies registro šaltinis //  Archivum Lithuanicum. ISSN 1392-737X.  2006, t. 8, p. 97–148. Prieiga internetu

Zubaitienė, Vilma. Kristijono Milkaus (1800) pakeitimai Pilypo Ruigio (1947) žodyne  // = Die von Christian Gottlieb Mielcke vorgenommenen Veränderungen des Wörterbuches von Phillip Ruhig // Archivum Lithuanicum. ISSN 1392-737X. 2003, t. 5. p. 127–178. Prieiga internetu

Jakaitienė Evalda; Zubaitienė, Vilma, Daugiareikšmiai žodžiai senuosiuose dvikalbiuose lietuvių kalbos žodynuose, Archivum Lithuanicum. ISSN 1392-737X, 2001, t. 3, p. 355–361. Prieiga internetu

RECENZIJOS / REVIEWS

Zubaitienė, Vilma. Antanas Balašaitis. Žodžiai ir žodynai : [recenzija] // Gimtoji kalba. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras. ISSN 0868-5134. 2018, nr. 11, p. 12–18. Prieiga internetu

Zubaitienė, Vilma. Lina Plaušinaitytė. Jokūbo Brodovskio žodyno leksikografinis metodas : [recenzija dr. disertacijos] // Archivum Lithuanicum / Lietuvių kalbos institutas. Wiesbaden : Publishing House Harrassowitz Verlag. ISSN 1392-737X. 2010, t. 12, p. 273–292.  Prieiga internetu

MOKSLO POPULIARINAMIEJI STRAIPSNIAI, APŽVALGOS, BIBLIOGRAFIJOS IR KITA /POPULAR SCIENCE ARTICLES, SURVEYS, BIBLIOGRAPHIES, ETC.

Zubaitiene, Vilma [apie 3-iąją tarptautinę hibridinę Prano Skardžiaus konferenciją „Žodžių darybos, leksikologijos, etimologijos ir morfologijos kryžkelės“] // Gimtoji kalba. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras. ISSN 0868-5134. 2022, Nr. 8, p. 32–36.

Judžentytė-Šinkūnienė, Gintarė; Zubaitienė, Vilma. Tarptautinė konferencija „Lietuvių kalba Lietuvoje ir pasaulyje“ // Baltistica. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0132-6503. eISSN 2345-0045. 2020. T. 55, Nr. 2, p. 380–383. Prieiga internetu.

Lisauskaitė, Agnė; Zubaitienė, Vilma (sudaryt.). Sinchroniniai ir diachroniniai lietuvių kalbos tyrimai, Lietuvių kalba 15. Priedas. Lietuvių kalbos katedrai – 80, 2020. ISSN: 1822-525X

Evalda Jakaitienė [Elektroninis išteklius] : bibliografijos rodyklė / Vilniaus universitetas ; [sudarė Rūta Bagužytė ir Vilma Zubaitienė] ; [įžangos žodį parašė Regina Venckutė ir Vilma Zubaitienė]. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2020. – ISBN 978-609-07-0502-5. Skaityti čia: Jakaitienes_bibliografine_rodykle

Lietuvių kalba Lietuvoje ir pasaulyje [Elektroninis išteklius] = Lithuanian language in Lithuania and abroad : tarptautinė mokslinė konferencija, 2020 m. lapkričio 12-13 d. / parengė ir redagavo Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė, Vilma Zubaitienė. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2020. – ISBN 978-609-07-0415-8

Zubaitienė, Vilma. [Apžvalga] Vytautas Sirtautas. Veiksmažodinis tarinys dabartinėje lietuvių kalboje. Vilnius: Litera, 2019, 360 p. Vilnius: Litera, 2019, 360 p. // Gimtoji kalba Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras. ISSN 0868-5134. 2020, Nr. 8, p. 34–36. Skaityti čia: Zubaitienė_2020-08

Plaušinaitytė, Lina; Pribušauskaitė, Joana; Volungevičienė Skaistė; Zubaitienė, Vilma. Akademinių frazių sąvadas: pagalba rašantiems baigiamuosius darbus // Gimtoji kalba Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras. ISSN 0868-5134. 2020, Nr. 3, p. 9–14. Skaityti čia: Plausinaityte_GK_2020-03

Zubaitienė, Vilma. [Apie tarptautinę konferenciją „Baltų kalbotyros problemos: istoriniai, tipologiniai ir arealiniai tyrimai“, skirtą Kazimiero Būgos 140-osioms gimimo metinėms] // Gimtoji kalba. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras. ISSN 0868-5134. 2019, Nr. 10, p. 29–32.

Zubaitienė, Vilma. „Tauta ir tapatybė kalboje“ : [apie tarptautinę konferenciją] // Gimtoji kalba. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras. ISSN 0868-5134. 2018, Nr. 6, p. 16–21. Prieiga internetu

Judžentytė-Šinkūnienė, Gintarė, Zubaitienė, Vilma. Įvadinės pastabos, Baltų kalbų tekstų ir žodžių reikšmės, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, p. 7–12. Prieiga internetu

Zubaitienė, Vilma. Mokslinė konferencija „Reformacija ir senoji Lietuvos raštija“ // Archivum Lithuanicum. Vilnius : Lietuvos istorijos institutas. ISSN 1392-737X. 2017, T. 19, p. 387–392. Prieiga internetu

Kabašinskaitė, Birutė; Zubaitienė Vilma. Onutės Aleknavičienės laikas // Gimtoji kalba. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras. ISSN 0868-5134. 2017, Nr. 10, p. 29–31.

Zubaitienė, Vilma. Vincentas Drotvinas // Baltistica. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0132-6503. eISSN 2345-0045. 2016, T. 51, Nr. 1, p. 188–191. Prieiga internetu

Zubaitienė, Vilma. Prano Skardžiaus jubiliejui skirta konferencija // Baltistica. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0132-6503. eISSN 2345-0045. 2014, T. 49, nr. 2, p. 371–372. Prieiga internetu

Zubaitienė, Vilma. [Apie P. Skardžiaus 115-osioms gimimo metinėms skirtą konferenciją] // Gimtoji kalba. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras. ISSN 0868-5134. 2014, nr. 10, p. 19–22.

Bagužytė, Rūta (sudaryt.); Zubaitienė, Vilma (sudaryt.). Evalda Jakaitienė : bibliografijos rodyklė / sudarė Rūta Bagužytė, Vilma Zubaitienė; įžangos žodį parašė Regina Venckutė, Vilma Zubaitienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2010. 48 p. ISBN 9789955336075.

Venckutė, Regina; Zubaitienė, Vilma. Profesorė Evalda Jakaitienė // Evalda Jakaitienė : bibliografijos rodyklė / sudarė Rūta Bagužytė, Vilma Zubaitienė; įžangos žodį parašė Regina Venckutė, Vilma Zubaitienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2010. ISBN 9789955336075. p. 7–13.

Zubaitienė, Vilma. Kazimieras Būga ir senieji raštai : 130-osioms gimimo metinėms // Gimtoji kalba. Vilnius : Periodika. ISSN 0868-5134. 2009, nr. 12, p. 3–8.

Zubaitienė, Vilma. Tarptautinė mokslo konferencija „Danielius Kleinas ir jo epocha“ // Archivum Lithuanicum. ISSN 1392-737X. 2009, T. 11, p. 467–471.

Zubaitienė, Vilma. Danieliaus Kleino 400 metų jubiliejui skirta konferencija //  Baltistica. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0132-6503. eISSN 2345-0045. 2009, T. 44, nr. 2, p. 418–419. ISSN 0132-6503. Prieiga internetu

Zubaitienė, Vilma. Šešioliktoji Jono Jablonskio konferencija // Kalbos kultūra. ISSN 0130-2795. 2008, nr. 81, p. 319–322.  Prieiga internetu

Zubaitienė, Vilma. Tarptautinė mokslo konferencija „Kristijonas Gotlybas Milkus ir Imanuelis Kantas“ // Archivum Lithuanicum. ISSN 1392-737X. 2007, T. 9, p. 379–386. ISSN 1392-737X

PRANEŠIMAI TARPTAUTINĖSE IR NACIONALINĖSE KONFERENCIJOSE, KONGRESUOSE IR SEMINARUOSE / PRESENTATIONS AT INTERNATIONAL AND NATIONAL CONFERENCES, CONGRESSES AND SEMINARS

2024

Zubaitienė, Vilma. Adalbertas Bezzenbergeris ir lietuvių kalba. 59-oji Arturo Ozolo dienos konferencija, Ryga, 2024 m. balandžio 19 d.

Plaušinaitytė, Lina; Zubaitienė, Vilma. Proverbs and Proverbial Sayings in 19th Century German Textbooks of the Lithuanian Language. International conference „Small Genres of Folklore: Local Contexts and Comparative Parallels“. In honour of the 100th anniversary of Kazys Grigas, 28 February – 1 March, 2024, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.

2023

Zubaitienė, Vilma. Danieliaus Kleino gramatikų įtaka Frydricho Vilhelmo Hako (1730) ir Kristijono Gotlybo Milkaus (1800) gramatikoms. Mokslinis seminaras „Danieliaus Kleino lietuvių kalbos gramatikos: XVII–XIX a. kūrėjų dialogas ir lingvistinių idėjų slinktys“. Skiriama pirmosios lietuvių kalbos gramatikos – Danieliaus Kleino Grammatica Litvanica (1653) – 370-osioms išleidimo metinėms 2023 m. lapkričio 29 d., Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.

Kuliešienė, Agnė; Zubaitienė, Vilma. Modal connectors conveying doubt in the discourse of humanities and social sciences. 58. Linguistisches Kolloquium / Linguistics Colloquium 58 / 58e Colloque international de linguistique. Sprachenvielfalt in der Welt und für die Welt / Linguistic Diversity in the World and for the World / La diversité linguistique dans le monde et pour le monde. 2023 m. rugsėjo 20–22 d., Vilnius. Pranešimų tezės.

Plaušinaitytė, Lina; Zubaitienė, Vilma. Litauisch lernen im 19. Jahrhundert: deutschsprachige Schulgrammatiken des Litauischen [Lietuvių kalbos mokymasis XIX a. Vokiškos lietuvių kalbos mokyklinės gramatikos]. 2023 m. gegužės 17 d., Frankfurto prie Maino universitetas, Vokietija.

2022

Zubaitienė, Vilma. Leksikos vartosenos tyrimai ir leksikografinė praktika. Nacionalinis hibridinis seminaras „Valstybinės kalbos šimtmetis“, 2022 m. gruodžio 9 d., Vilnius.

Zubaitienė, Vilma; Plaušinaitytė Lina. Sintaksės skyriai XIX a. lietuvių kalbos vadovėliuose. Lituanistika ir jos kontekstai. Mokslinė konferencija, skirta prof. Alberto Ružės atminimui. 2022 m. lapkričio 25 d., Kaunas.

Plaušinaitytė, Lina; Zubaitienė, Vilma. Adalbert Bezzenbergers Forschungen zur litauischen Lexikologie und ihre Rezeption in den lexikographischen Arbeiten von Kazimieras Būga. inter disciplinas – Der Archäologe und Sprachwissenschaftler Adalbert Bezzenberger (1851–1922). Internationale Tagung Berlin
11.–13. Oktober 2022. Skaityti čia: Tagung_Bezzenberger_Programm_final

Zubaitienė, Vilma. Lietuvių k. leksikos raida ir kaita XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje. 27-oji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija „(Kalbos) variantiškumas, kaita, standartizavimas“, 2022 m. spalio 6–7 d., Vilnius. Prieiga internetu

Zubaitienė, Vilma; Plaušinaitytė, Lina. Elektroninis Lietuvių‒vokiečių kalbų žodynas LiVoLi: nuo mokomojo
žodyno idėjos iki dvikalbio vartosenos žodyno. VI tarptautinė taikomoji kalbotyros konferencija
„Kalbos ir žmonės: problemos ir sprendimai“, 2022 m. rugsėjo 29–30 d., Vilnius. Prieiga internetu

Zubaitienė, Vilma; Volungevičienė, Skaistė. Zum Gebrauch von Abstrakta in der litauischen Wissenschaftssprache. 57. Linguistisches Kolloquium / 57th Linguistics Colloquium Sprache der Gegenwart, Sprache für die Zukunft / Language of the present, language for the future, 2022 m. rugsėjo 21–23 d., Tamperės universitetas, Suomija. Skaityti čia: Tampere-lingcoll-abstracts

Plaušinaitytė, Lina; Zubaitienė, Vilma. Leksikografiniai elementai XIX a. Mažosios Lietuvos lietuvių kalbos vadovėliuose. 3-ioji tarptautinė hibridinė Prano Skardžiaus konferencija, skirta P. Skardžiaus „Slavų skoliniai lietuvių kalboje“ (1931) ir „Lietuvių kalbos žodžių daryba“ (1941, 1943) paminėti „Žodžių darybos, leksikologijos, etimologijos ir morfologijos kryžkelės“, 2022 m. gegužės 26–28 d., Panevėžio raj. Skaityti čia: Skardžiaus-konferencija_anotacijų-rinkinys_2022_final

Zubaitienė, Vilma. Tarminė leksika XIX a. vidurio–XX a. pradžios lietuvių kalbos žodynuose. 57-oji Arturo Ozolo dienos konferencija „Kalbos paveldas: J. Endzelīno „Lettisches Lesebuch“ (1922) – 100, 2022 m. gegužės 20 d. Ryga.

Zubaitienė, Vilma. Svetimų realijų pavadinimai XIX a. vidurio–XX a. pradžios žodynuose. IV leksikografų dirbtuvės skirtos „Lietuvių kalbos žodyno“ kartotekos 120-mečiui ir šio žodyno baigimo 20-mečiui, LKI, 2022 m. gegužės 11 d., Vilnius, Lietuvių kalbos institutas.

2021

Plaušinaitytė, Lina; Zubaitienė, Vilma. Tradicija ir inovacijos XIX a. Prūsijoje leistose lietuvių kalbos mokyklinėse gramatikose. XIII Tarptautinis baltistų kongresas „Baltų kalbos laike ir erdvėje“, 2021 m. spalio 13–15 d., Ryga: Latvijos universitetas, [nuotolinė]. Tezės

Zubaitienė, Vilma. Laisvė kurti lietuvių kalbos žodynus: XIX a. pradžia. International scientific conference in Baltic Studies „Forms of Freedom – Literature, Culture, Language, 2021 m. rugsėjo 20–21 d., Lenkija: Varšuvos universitetas [nuotolinė].

Zubaitienė, Vilma. Sava ir svetima XVIII a. pabaigos ir XIX a. vidurio lietuvių leksikografijoje. Tarptautinė mokslinė konferencija „Kalbų ir kultūrų sąveika Europoje: paribių zonos ir kontaktinės erdvės“, Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, 2021 m. rugsėjo 8–10 d., Vilnius Slavistikos institutas LMA, Varšuva, [nuotolinė]. Anotacija   

Zubaitienė, Vilma; Lisauskaitė, Agnė. Elektronische Datenbank der Kohäsionsmittel der litauischen Wissenschaftssprache“,  55th Linguistics Colloquium Inter- and intralinguistic Contrasts / 55. Linguistisches Kolloquium Inter- und intrasprachliche Kontraste, 2021 m. rugsėjo 8–11 d., Lenkija: University of Rzeszów, [nuotolinė]. Book-of-Abstracts_26_8_21

Zubaitienė, Vilma. Regioniškumas senuosiuose lietuvių kalbos žodynuose. 10-oji tarpdisciplininė mokslinė konferencija „Regionas: istorija, kultūra, kalba, 2021 m. gegužės 20–21 d., Vilniaus universiteto Šiaulių akademija, [nuotolinė].

Zubaitienė, Vilma.  Ankstesnių gramatikų kritika Frydricho Kuršaičio „Lietuvių kalbos gramatikoje“ (1876). 56. prof. Artura Ozola dienas starptautiskā zinātniskā konference „Gramatika un valodas apguve”, 2021 m. kovo 18–19 d., Ryga, Latvija [nuotolinė]. e-PDF_Ozola_konf_tezes_2020

Zubaitienė, Vilma. S. Daukanto pastabos apie Mažosios Lietuvos leksiką, Tarptautinis mokslinis seminaras „Latviešu raksti un raksti Baltijā 16.–19. gadsimtā – pētniecības aktualitātes un problēmas“ [nuotolinis], 2021 m. sausio 15 d., Ryga, Latvija.

2020

Zubaitienė, Vilma. Lituanistikos perspektyvos Lietuvoje, arba kas sieja D. Kleiną, S. Daukantą, J. Jablonskį ir M. Miežinį, Tarptautinė mokslinė konferencija „Lietuvių kalba Lietuvoje ir pasaulyje [nuotolinė], 2020 m. lapkričio 13 d., Vilnius, Lietuva.

Zubaitienė, Vilma. Dabartiniai lietuvių kalbos katedros tyrimai, Nacionalinis mokslinis seminaras „Sinchroniniai ir diachroniniai lietuvių kalbos tyrimai“. Skirta 80-ajam Lietuvių kalbos katedros jubiliejui [nuotolinis], 2020 m. lapkričio 12 d., Vilnius, Lietuva.

Plaušinaitytė, Lina; Zubaitienė Vilma. Die litauische Grammatick von Christian Gottlieb Mielcke und ihr Verhältnis zum Quellentext von Ruhig, Baltische Erzähl- und Lebenswelten. Kultur-, literatur-, translations- und sprachwissenschaftliche Apekte [nuotolinė], 2020 m. rugsėjo 17–19 d., Talinas, Estija. Pranešimų tezės

Zubaitienė, Vilma.  Akademinis žodynas studentų darbuose. TKI ir BKKI seminaras „Akademinių frazių sąvadas ir studentų darbų fraziškumo tyrimai“, 2020 m. kovo 6 d., Vilnius, Lietuva.

Zubaitienė, Vilma. Mažosios Lietuvos leksika XIX a. rankraštiniuose LDK žodynuose. Tarptautinis mokslinis seminaras „Latviešu raksti un raksti Latvijā 16.–19. gadsimtā: pētniecības aktualitātes un problēmas“, 2020 m. sausio 17 d., Ryga, Latvija.

2019

Zubaitienė, Vilma. XVIII a. Mažosios Lietuvos žodynai ir Biblija. Tarptautinis mokslinis seminaras „Senųjų lietuviškų tekstų rengimas mokslo tyrimams“, 2019 m. lapkričio 28–29 d., Vilnius, Lietuva. Skaidrės

Zubaitienė, Vilma; Lisauskaitė, Agnė. Satzverknüpfende Elemente in studentischen und wissenschaftlichen Arbeiten. Feste Wortverbindungen in Forschung und Lehre: Phraseologismen, Kollokationen und Verwandtes. In Erinnerung an Saulius Lapinskas (1954–2014). Vilniaus universitetas, 2019 m. spalio 11–12 d., Abstracts, p. 34–35.

Zubaitienė, Vilma. Jokūbo Brodovskio žodyno įtaka Kristijono Gotlybo Milkaus žodynui (1800). Tarptautinė konferencija, skirta Kazimiero Būgos 140-osioms gimimo metinėms „Baltų kalbotyros problemos: istoriniai, tipologiniai ir arealiniai tyrimai, 2019 m. rugsėjo 26–28 d., Birštonas, Lietuva.

Zubaitienė, Vilma; Marcinkevičius, Virginijus, Sabaliauskas, Martynas. Integruotų lietuvių kalbos ir raštijos išteklių informacinės sistemos plėtra – Raštija 2 (Raštija.lt), stendinis pranešimas. V tarptautinė taikomosios kalbotyros konferencija „Kalbos ir žmonės: komunikacija daugiakalbiame pasaulyje“, 2019 m. rugsėjo 26–28 d., Vilnius, Lietuva.

Zubaitienė, Vilma. Įkalinti rankraštiniuose žodynuose. Perspectives of Baltic Philology V, 2019 m. rugsėjo 16–17 d., Poznanė, Lenkija.

Zubaitienė, Vilma. Reikšmių aiškinimo būdai XIX a. lenkų–lietuvių kalbų žodynuose. Leksikografų dirbtuvės 3: Idealus žodynas, žodynininkas ir skaitytojas (D. Crystal), 2019 m. birželio 28 d., Vilnius, Lietuva.

Zubaitienė, Vilma. Lietuvių kalbos junginiai XVII–XIX a. lenkų–(lotynų)–lietuvių kalbų ir lietuvių–(lotynų)–lenkų kalbų žodynuose. V Tarptautinis lituanistų kongresas, 2019 m. gegužės 16–17 d., Vroclavas, Lenkija.

Zubaitienė, Vilma. Vartosenos pavyzdžiai ir jų šaltiniai XVII–XIX a. Mažosios Lietuvos gramatikose, 55-oji Arturo Ozolo dienos konferencija „Kalbos normos, jų kodifikavimas ir taikymas“, 2019 m. kovo 18 d., Ryga, Latvija.

2018

Plaušinaitytė, Lina; Zubaitienė, Vilma. Deutschsprachige Gebrauchsliteratur als Quelle des handschriftlichen zweisprachigen deutsch-litauischen Wörterbuchs von Jacob Brodowski (18. Jh.). Tarptautinė konferencija „Sprach- und Kulturkontakte im Ostseeraum“, 2018 m. rugsėjo 20–22 d., Ryga, Latvija.

Zubaitienė, Vilma. XVII–XVIII a. Mažosios Lietuvos žodynų tyrimų kryptys ir leidimai. Academia Grammaticorum Salensis quinta decima, Senosios raštijos dirbtuvės, 2018 m. rugpjūčio 2–3 d., Salos, Lietuva.

Zubaitienė, Vilma. Dialectal Variation in the Dictionaries and Grammars of Lithuanian Minor (XVII-XIX c.). AABS 2018, 2018 m. birželio 1–3 d., Stanford, Kalifornija, JAV.

Zubaitienė, Vilma. Spuren von handschriftlichen Wörterbücher in der gedruckten Lexicographie Kleinlitauens des 18. Jahrhunderts. Tarptautinė konferencija „Achthundert Jahre Deutsch–Baltischer Beziehungen. Kulturelle Wechselwirkung im baltischen Sprachraum“, 2018 m. gegužės 16–18 d., Wolfenbüttel, Vokietija.

Lisauskaitė, Agnė; Zubaitienė, Vilma. Mokslo kalbos fraziškumas: veiksmažodinės konstrukcijos ir jų funkcijos“. 54-oji Arturo Ozolo konferencija „Latvijai – 100. Gramatika no Kārļa Mīlenbaha „Teikuma” (1898) līdz mūsdienām” , 2018 m. kovo 15–16 d., Ryga, Latvija.

2017

Zubaitienė, Vilma. Tarmių variantiškumas Mažosios Lietuvos gramatikose ir žodynuose (XVII–XIX a.),  Alekso Girdenio (1936–2011) atminimo konferencija „Kalbų ir tarmių transformacijos“, Lietuvių kalbos institutas, 2017 m. spalio 19–20 d., Vilnius, Lietuva.

Judžentytė, Gintarė; Zubaitienė, Vilma, Tekstynais paremti akademinių frazių tyrimai: formalioji struktūra ir semantika. 24-oji Jono Jablonskio konferencija „Skaitmeniniai kalbos ištekliai, jų plėtros kryptys ir panaudos galimybės“, Lietuvių kalbos institutas, 2017 m. rugsėjo 29 d., Vilnius, Lietuva. Pranešimų tezės.

Zubaitienė, Vilma. Jono Jokūbo Kvanto Biblijos (1735) įtaka XVIII amžiaus kalbiniams darbams // Reformacija ir lituanistika : tarptautinės mokslinės konferencijos tezės : 2017 m. rugsėjo 25–26 d. Kėdainiai, Lietuva. Kėdainiai : [Lietuvos edukologijos universitetas]. 2017, p. 33–34. Pranešimų tezės.

Zubaitienė, Vilma; Judžentytė, Gintarė. Noun + noun sequences in Lithuanian: Medical and legal discourses // SLE 2017 : 50th annual meeting of the Societas Linguistica Europaea,10 – 13 September 2017, University of Zurich, Switzerland : book of abstracts. Zurich : University of Zurich. 2017, p. 764–766.

Zubaitienė, Vilma. XVIII a. žodynų duomenys diachroninei leksikologijai bei semantikai. Leksikografų dirbtuvės 2: Leksikografija – mokslas ir gyvenimas (skirta žodynininkės Irenos Ermanytės jubiliejui paminėti), 2017 m. liepos 5 d., Vilnius, Lietuva.

Judžentytė, Gintarė; Zubaitienė Vilma. Akademinės kalbos fraziškumas skirtingų mokslo sričių studentų rašto darbuose / Academic Phrase Usage in Bachelor’s Thesis of Different Field of Science. IV tarptautinis lituanistų kongresas, 2017 m. gegužės 22–24 d., Vroclavas, Lenkija. Pranešimų tezės

Zubaitienė, Vilma. Die Rolle der Bibelübersetzung für die Kodifizierung der litauischen Sprache.  2-oji metinė Baltų studijų draugijos konferencija „Wirkung und Ausstrahlung der Reformation auf das Baltikum“ / Reformacijos įtaka Baltijos šalims, 2017 m. gegužės 12–13 d., Hallė, Vokietija.

Zubaitienė, Vilma. Polysemy of cut and break-type Verbs in Lithuanian: its Perception and Equivalency, SALC6, poster presentation, 2017 m. balandžio 20–21 d., Lundas, Švedija.

Plaušinaitytė, Lina; Volungevičienė, Skaistė; Zubaitienė, Vilma. Interaktyvusis frazemų sąvadas kaip akademinės kalbos mokymosi priemonė // Lituanistika (baltistika) šiuolaikiniuose ugdymo procesuose : tarptautinės mokslinės konferencijos tezės : 2017 m. balandžio 6–7 d., Vilnius, Lietuva / Vilniaus universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvos edukologijos universitetas. Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2017. ISBN 9786094710971. p. 47-48.

Zubaitienė, Vilma. G. Ostermejerio (1791) ir K. G. Milkaus gramatikų (1800) ryšiai ir jų įtaka mokslinei Augusto Schleicherio „Lietuvių kalbos gramatikai“ (1856) // 53-oji Arturo Ozolo dienos konferencija „Gramatika kalbos bei kalbotyros raidoje“ = Gramatika valodas un valodniecības attīstībā : 53. Artura Ozola dienas konference. Riga : Latvijas universitāte Baltu valodniecības katedra, 2017. p. 23–24.

Judžentytė, Gintarė; Zubaitienė, Vilma. Asmenys ir jų ypatybės Konstantino Sirvydo Dictionarium trium linguarum (1642) ir Georgo Elgerio Dictionarium Polono-Latino-Lottauicum (1683). Tarptautinis mokslinis seminaras „Latvių kalbos raštai ir raštai Latvijoje XVI–XIX a.: tyrimų aktualijos ir problemos“, 2017 m. sausio 13 d., Ryga, Latvija.

2016

Zubaitienė, Vilma. Stabilieji junginiai ir leksikografinė praktika. Tarptautinė mokslinė konferencija „Dabartinių baltų kalbų ir tarmių transformacijos“, prof. Alekso Girdenio (1936–2011) 80 metų gimimo sukakčiai paminėti, 2016 m. spalio 19–21 d., Vilnius, Lietuva.

Zubaitienė, Vilma. Reikšmių filiacija mokomuosiuose vienakalbiuose ir dvikalbiuose žodynuose. Ketvirtoji tarptautinė konferencija „Kalbos ir žmonės: įvairovė ir darna“, 2016 m. rugsėjo 28–30 d., Vilnius, Lietuva.

Dumbliauskaitė, Agnė; Zubaitienė, Vilma. Vertinimo raiška lietuviškose ir itališkose knygų recenzijose. Ketvirtoji tarptautinė konferencija „Kalbos ir žmonės: įvairovė ir darna“, 2016 rugsėjo 28–30 d., Vilnius.

Judžentytė, Gintarė; Zubaitienė, Vilma. Atitikmenų ekvivalentiškumo problema paraleliniuose XVII a. žodynuose // Reikšmė kalboje ir kultūroje = Meaning in language and culture : 23-ioji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija, 2016 m. rugsėjo 23–24 d. : tezės / leidinio sudarytoja Gintarė Judžentytė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2016. ISBN 9786094597367. p. 122–123.

Plaušinaitytė, Lina; Zubaitienė, Vilma. Die litauische Übersetzung des Neuen Testaments (1727, 1735) als Quelle der litauischen Lexikographie des 18. Jhs. Baltische Bildungsgeschichte(n). Interdisziplinäre Tagung, 2016 m. rugsėjo 19–22 d., Tartu, Estija.

Kazakėnaitė, Regina; Zubaitienė, Vilma. Niokojimo veiksmažodžiai leksinės tipologijos aspektu. III tarptautinė mokslinė konferencija „XXI amžiaus kalbos tyrimai: nuo garso iki teksto“, 2016 m. rugsėjo 15 d., Vilnius, Lietuva.

Zubaitienė, Vilma. Feste Wortverbindungen in der altlitauischen Lexikographie. Tarptautinė mokslinė konferencija „51 lingvistinis kolokviumas: Svetimos ir savos kalbos. Lingvistinės perspektyvos“, 2016 m. rugsėjo 8–9 d., Vilnius, Lietuva.

Judžentytė, Gintarė; Zubaitienė, Vilma. Lithuanian lexicon of XVII–XIX c. and its implications for the Standard language.  X Colloqui Internacional „Problemes i Mètodes d’Història de la Llengua“, 2016 m. birželio 27–29 d., Žirona, Ispanija.

Zubaitienė, Vilma. Naujos ir senos reikšmės lietuvių leksikografiniuose šaltiniuose: fiksacija ir semantinė motyvacija.  Tarptautinė mokslinė konferencija „Apokalipsė ir pasaulių pabaigos“, 2016 m. birželio 16–14 d., Poznanė, Lenkija.

Zubaitienė, Vilma. Psalmyno leksika XVIII a. Mažosios Lietuvos žodynuose. Tarptautinė mokslinė konferencija „Baltų kalbos ir kultūros 3“, 2016 m. gegužės 5–6 d., Klaipėda, Lietuva.

Zubaitienė, Vilma. Sinoniminiai bibliniai atitikmenys XVIII a. vidurio Mažosios Lietuvos žodynuose // 52. prof. Artura Ozola dienas starptautiskās zinātniskās konferences „Valodas gramatiskās un leksiskās sistēmas variatīvums“ referātu tēzes : 2016. gada 17. un 18. martā = Prof. Arturo Uozuolo 52-osios tarptautinės mokslinės konferencijos „Kalbos gramatinės ir leksinės sistemos variantiškumas“ pranešimų tezės : 2016 m. kovo 17 ir 18 d. = Abstracts of the 52nd Arturs Ozols international conference „Grammatical and lexical variance in language system“ : March 17-18, 2016. Riga : Latvijas Universitate, 2016. ISBN 9789934181283. p. 75.

Zubaitienė, Vilma. Источники и их влияние на польско-латинско-литовские словари Константина Сирвидаса. VI Римские Кирилло-Мефодиевские Чтения (2016 m. vasario 23–25 d., Roma, Italija.

Judžentytė, Gintarė; Zubaitienė, Vilma.  Dar dėl Georgo Elgerio Dictionarium Polono-Latino-Lottauicum (1683) registro šaltinio. Tarptautinis mokslinis seminaras „Latviešu raksti un raksti Latvijā 16.–19. gadsimtā: pētniecības aktualitātes un problēmas“, 2016 m. sausio 14 d., Ryga, Latvija.

2015

Zubaitienė, Vilma. Senųjų žodynų kritinių leidimų problemos. Tarptautinis mokslinis seminaras „Korpuss. Leksikogrāfija. Valodas vēsture“, 2015 m. birželio 26 d., Ryga, Latvija.

Zubaitienė, Vilma. Šaltinių įtaka spausdintai XVII–XVIII a. leksikografijai // XII tarptautinis baltistų kongresas: pranešimų tezės = XII starptautiskais baltistu kongress : referātu tēzes = 12th international congress of Balticists : abstracts, Vilniaus universitetas, 2015, spalio 28-31 d. [elektroninis leidinys]. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2015. eISBN 9786094595929. p. 255. Pranešimo tezes žr. http://www.baltistukongresas.flf.vu.lt/failai/XII_Tarptautinio_baltistu_kongreso_tezes.pdf,

Zubaitienė, Vilma. Kolokacijos su žodžiais laisvė ir laisvas senuosiuose žodynuose ir dabartinėje vartosenoje. Tarptautinis lituanistų kongresas, 2015 m. gegužės 13–14, Vroclavas, Lenkija.

2014

Zubaitienė, Vilma. Kristijono Donelaičio Metų kalba: santykis su XVII–XVIII a. Mažosios Lietuvos gramatikomis ir žodynais // Kristijono Donelaičio reikšmės = The meanings of Kristijonas Donelaitis : XIV Jurgio Lebedžio skaitymai : tarptautinė mokslinė konferencija, 2014 m. gruodžio 9-10 d. : programa ir tezės / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ; [parengė Mikas Vaicekauskas] ; [vertimas į anglų kalbą: Ieva Krivickaitė, vertimas į lietuvių kalbą: Aušra Gudavičiūtė, Liucija Citavičiūtė], p. 55-56, 110–111.

Judžentytė, Gintarė; Zubaitienė, Vilma. Dėl Konstantino Sirvydo Dictionarium trium lingvarum (1642) ir Georgo Elgerio Dictionarium Polono-Latino-Lottauicum (1683) lietuviškosios resp. latviškosios dalies // Aktuāli baltu valodu vēstures un dialektoloģijas jautājumi: veltījums valodnieces Martas Rudzītes (1924-1996) piemiņai : starptautiska konference, Riga, 2014, 7.-8. novembris. Riga : Latvijas universitate, 2014. ISBN 9789934838729. p. 26-27.

Zubaitienė, Vilma. Rankraštinių žodynų leksika XVIII a. Mažosios Lietuvos spausdintuose žodynuose. Tarptautinė mokslinė konferencija „XXI amžiaus kalbos tyrimai: nuo garso iki teksto“, 2014 m. rugsėjo 24–26, Vilnius, Lietuva. konferencija-2014-09-24-26.

Plaušinaitytė, Lina; Zubaitienė, Vilma. Dėl dar vieno rankraštinio Jokūbo Brodovskio žodyno šaltinio, Tarptautinė konferencija, skirta Prano Skardžiaus 115-osioms gimimo metinėms „Aktualieji senosios raštijos ir dabartinės lietuvių kalbos tyrimai, 2014 m. rugsėjo 20–21, Druskininkai, Lietuva.

Zubaitienė, Vilma. Senųjų raštų medžiaga Kazimiero Būgos rankraščiuose ir Lietuvių kalbos žodyno I sąsiuvinyje (1924), Tarptautinė mokslinė konferencija „Aiškinamieji žodynai amžių sandūroje“. Kazimiero Būgos Lietuvių kalbos žodyno 1 sąsiuvinio 90-mečiui, 2014 m. rugsėjo 11–12, Vilnius, Lietuva.

Zubaitienė, Vilma. Konstantino Sirvydo „Promptuarium dictionum Polonicarum Latinarum et Lituanicarum“ registro papildymai, Tarptautinė mokslinė konferencija „Baltų kalbos ir kultūros“, 2014 m. gegužės 8–9, Klaipėda, Lietuva.

Zubaitienė, Vilma. Gramatinė informacija žodynuose: nuo senųjų žodynų iki dabartinių. 50-oji Arturo Ozolo dienos konferencija „Bendroji kalbotyra: kalbos sistema ir vartojimas / General Linguistics: Language System and Language Use“, in honour of Dr. philol. Emīlija Soida’s 90th anniversary (1924–1989), 2014 m. kovo 20–21 d., Ryga, Latvija.

Zubaitienė, Vilma. Zur Rezeption des donelaitischen sprachlichen Materials in der preußisch-litauischen Lexikographie. Pfarrer – Mechanikus – Nationaldichter, Tagung anlässlich des 300. Geburtstages von Christian Donalitius – Kristijonas Donelaitis (1714-1780), 2014 m. kovo 5–7 d., Berlynas, Vokietija.

2013

Zubaitienė, Vilma. Kristijono Gotlybo Milkaus gramatikos (1800) santykis su Povilo Ruigio (1747) gramatika. 49-oji Arturo Ozolo dienos konferencija  „A. Bielensteino gramatikai Die Lettische Sprache  (1863–1864) — 150“, 2013 m. kovo 15 d., Ryga, Latvija. Prieiga internetu

Zubaitienė, Vilma. Kristijono Gotlybo Milkaus žodyno (1800) šaltiniai: jų įtaka žodyno mikro- ir makrostruktūrai. Tarptautinė mokslinė konferencija „Baltic Languages: history and actual processes“, skirta 140-osioms J. Endzelyno metinėms, 2013 m. vasario 21–22 d., Ryga, Latvija.

2012

Zubaitienė, Vilma. Kristijono Gotlybo Milkaus žodyno (1800) originalumo bruožai. Tarptautinė mokslinė konferencija „XXI amžiaus kalbos tyrimai: nuo garso iki teksto“, 2012 m. rugsėjo 27 d., Vilnius, Lietuva. Prieiga internetu

Zubaitienė, Vilma. Kristijono Gotlybo Milkaus žodyno šaltiniai: Jokūbo Brodovskio rankraštinis žodynas ir Kristijono Donelaičio poema Metai. Tarptautinė mokslinė konferencija „Baltų kalbos ir kultūros“, 2012 m. birželio 7–9 d., Klaipėda, Lietuva.

Zubaitienė, Vilma. Kristijono Gotlybo Milkaus žodynas ir Konstantino Sirvydo Dictionarium trium linguarum. Tarptautinė mokslinė konferencija „Konstantinas Sirvydas – lietuvių leksikografijos pradininkas“, 2012 m. gegužės 10–11 d., Vilnius. Lietuva. Prieiga internetu

2011

Zubaitienė, Vilma. Konstantino Sirvydo Dictionarium trium lingvarum leksika XVIII amžiaus Mažosios Lietuvos žodynuose // 47. Artura Ozola dienas konference : Baltu valodu vesture un dialektologia : referatu anotacijas un kopsavilkumi, Riga, 2011, 18.-19. marts. Riga : Latvijas Universitāte, 2011. ISBN 9789984492582. p. 48-49.

Zubaitienė, Vilma. Konstantino Sirvydo Dictionarium (1677) leksika XVIII amžiaus Mažosios Lietuvos žodynuose. 47-oji Arturo Ozolo dienos konferencija „Baltų kalbų istorija ir dialektologija“ (Jakobo Langės 300-osioms gimimo metinėms paminėti), 2011 m. kovo 18–19 d., Ryga, Lietuva.

2010

Zubaitienė, Vilma. G. H. F. Nesselmanno žodyno (1851) neleksikografiniai šaltiniai // Priešaušrio mokslas, kultūra ir švietimas: Lauryno Ivinskio 200-osioms gimimo metinėms : nacionalinės mokslinės konferencijos pranešimų tezės, 2010 m. lapkričio 25-26 d. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas. 2010, p. 26. Prieiga internetu

2009

Zubaitienė, Vilma. Rankraštinio Jono Kunzmanno žodyno ištraukų originalumo bruožai // Nuo Konstantino Sirvydo iki Didžiojo žodyno : Lietuvos vardo tūkstantmečiui : tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų tezės, Vilnius, 2009 m. lapkričio 19-20 d. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas. 2009, p. 58–59. Prieiga internetu

Zubaitienė, Vilma. Dėl neišlikusio XVIII a. vokiečių-lietuvių kalbų žodyno rekonstrukcijos // Jono Kazlausko diena: kalbos istorijos dalykai : tarptautinės konferencijos programa ir tezės, Vilnius, 2009, rugsėjo 25. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2009, p. 18–19.

Zubaitienė, Vilma. Kleino gramatikų taisyklių plėtojimas ir koregavimas XVIII a gramatikose // Danielius Kleinas ir jo epocha : tarptautinės konferencijos programa ir pranešimų tezės, Vilnius, 2009, birželio 25 d. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2009. ISBN 9789955334545. p. 34–35.

Zubaitienė, Vilma. 1625 metų J. Rėzos ir 1728 metų psalmynai: leksikos kaita. 45-oji Arturo Ozolo dienos konferencija „Baltų kalbos diachroniniu ir arealiniu aspektu (Jurgio Plakio 140-osioms gimimo metinėms paminėti), 2009 m. kovo 20–21 d., Ryga, Latvija.

2008

Zubaitienė, Vilma. Vardažodis XVII–XVIII a. Mažosios Lietuvos gramatikose. Международная научная конференция „Развитие лингвистической мысли в XVI–XXI веках. К 355-летию Grammaticae Litvanicae Даниeля Клейна“, 16–17 октября 2008 г. Российский государственный университет имени И. Канта, Rusija.

Zubaitienė, Vilma. Mažosios Lietuvos žodynų tekstologiniai tyrimai // Дни балтов и белые ночи : международная научная конференция, 19-21 июня, 2008, Санкт-Петербург : тезисы докладов. Санкт-Петербург : СПбГУ. 2008, p. 24.

Zubaitienė, Vilma. Prierašai Pilypo Ruigio ir Frydricho Kuršaičio žodynų egzemplioriuose // Leksikologija ir terminologija: teorija, praktika, istorija: tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų tezės, 2008 m., balandžio 23-25 d.: Jono Kruopo 100-osioms gimimo metinėms. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas. 2008, p. 61.

2006

Zubaitienė, Vilma. Eryco Weismanno Lexicon bipartitum (1725 m.) – Pilypo Ruigio žodyno (1747 m.) vokiečių-lietuvių dalies registro šaltinis // Naujausi humanitariniai tyrinėjimai-2006, Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2006, p. 40–41.

2003

Zubaitienė, Vilma. Vilhelmo Frydricho Hako Vocabvularivm (1730 m.) lietuvių-vokiečių registro žodžiai Pilypo Ruigio žodyne (1747 m.) // Naujausi humanitariniai tyrinėjimai-2003. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2003, p. 28–29.


Sorry, you must be logged in to post a comment.