Semantika (TK magistrantams)

 

Vertinimas:

30% – rašto darbas (10–12 p.) ir jo pristatymas auditorijoje

20% – tarpinis atsiskaitymas;

50% – egzaminas.

 

Pagrindinė literatūra:

Cruse, A. 2000. Meaning in Language. OUP.

Gudavičius, A. 2009. Etnolingvistika. Šiauliai.

Hurford, J. R. & B. Heasley 1990. SEMANTICS: a Coursebook. CUP.

Jakaitienė, E. 1988. Leksinė semantika. Vilnius.

Jakaitienė, E. 2005. Leksikografija. Vilnius.

Jakaitienė, E. 2010. Leksikologija. Vilnius.

Lyons, J. 1995. Linguistic Semantics. CUP.

Löbner, S. 2002. Understanding Semantics. Arnold.

Saeed, J.I. 1997. Semantics. Blackwell Publishers.