Mokslinė veikla | Scientific activities

 

DALYVAVIMAS PROJEKTUOSE | Project work

2023 Testuj swój polski na Litwie! Upowszechnienie systemu certyfikacji polszczyzny za granicą”[„Pasitikrink savo lenkų kalbą Lietuvoje! Lenkų kalbos sertifikavimo sistemos populiarinimas užsienyje] BJP/PJP/2022/1/00028 Vroclavo universitetas

2023 Nacionalinės švietimo agentūros projektas „Tęsk: ateik, tobulėk, prisidėk!“ programa „Lenkų kalbos mokomojo dalyko modulis

2022/2023 Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos X kvietimo sklaidos projektas (žurnalo „Taikomoji kalbotyra“ veikla)

2021/2023 Projekto pavadinimas „Aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimas ir studijų kokybės gerinimas Šiaulių universitetą prijungiant prie Vilniaus universiteto“ NR. 09.3.1.-ESFA-V-738-03-0001

2020/2021 Nacionalinės švietimo agentūros vykdomas projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (projekto kodas Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-03-0001) veikla „Bendrųjų ugdymo programų ir jas lydinčios medžiagos rengimas“, metodinikė

Nuo 2020 Dalyvavimas COST (European Cooperation in Science and Technology) Action CA19102 „Language In The Human-Machine Era“ (LITHME), projekte (vadovas Dr Dave Sayers, University of Jyväskylä) www.lithme.eu |International EU project COST Action CA19102 Language in the Human Machine Era (LITHME). Coordinator: Dr D. Sayers, University of Jyväskylä.

03.2013–11.2013 „Kalbos Lietuvos miestuose projekto dalyvė ir administratorė (projekto vadovė prof. dr. Meilutė Ramonienė (Lietuvos mokslo taryba, sutarties Nr. LIT-7-51).

2010–2012 „Sociolingvistinis Lietuvos žemėlapis: miestai ir miesteliai“ projekto dalyvė ir administratorė (LMT Nacionalinė programa Lituanistikos plėtra, vadovė prof. Meilutė Ramonienė, sutarties Nr. LIT-2-18,).

2007–2009 „Kalbų vartojimas ir tautinė tapatybė Lietuvos miestuose“ („Miestai ir kalbos“) projekto dalyvė (Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo remiamos veiklos kryptis „Fondo inicijuotos programos – ministerijų užsakomų programų projektai“; vykdytojas VU,  vadovė prof. Meilutė Ramonienė)

2007–2009 „Specializuoto mokomojo lietuvių-lenkų žodyno rengimas“ projekto dalyvė. (sutarties Nr. VP-2/2007, projektą rėmė Valstybinė lietuvių kalbos komisija, vadovė Beata Piasecka).

2004–2007 Projekto “CULPOLANG – An Integrated Multimedia Study Solution to Learning of Polish Language and Culture” Leonardo PL/03/B/F/LA/174 029 dalyvė (Koordinatorius – Fundacja Warszawskie Centrum Studenckiego Ruchu Naukowego, Lenkija).

EKSPERTAVIMAS IR NARYSTĖ |Membership in organizations, expertising

Member of the Lithuanian Association of Applied Linguistics (LITAKA), www.litaka.lt | Lietuvos taikomosios kalbotyros asociacijos (LITAKA) narė,

Member of the Association of Polish Scholars in Lithuania | Lietuvos lenkų mokslininkų draugijos narė

Administrator of the journal Taikomoji kalbotyra | Lietuvos taikomosios kalbotyros asociacijos mokslinio žurnalo “Taikomoji kalbotyra” administratorė

Member of the sub-committee of Sociolinguistics of the Committee of Slavic Studies | Sociolingvistikos komisijos prie Tarptautinio slavistų komiteto narė

Member of the Evaluation Committee in the Olympiad of Polish in Lithuania

Disertacijų gynimo tarybos narė | Member of PhD dissertations defenses

Eglė Vaisėtaitė „Airijos lietuvių gimtosios kalbos atricijos požymiai žodyne“ 2021 m. gruodžio 21  d., VU

Monika Bogdzevič, PYKČIO, BAIMĖS ir GĖDOS jausmai lietuvių kalboje iš kognityvinės ir kultūrinės perspektyvos, 2020 spalio 19 d., VU

Veronika Girininkaitė, Kalbų ir kultūrų sąveika keliakalbio idiolekte. Atvejo analizė: Vytauto Civinskio Dienoraštis (1904–1910), 2019 spalio 16 d.,VU

Ramunė Čičirkaitė,  Vilniaus kalbos fonetinių ypatybių socialinės reikšmės: stigmatizuojamas ilginimas ir santykis su žiniasklaidos kalba, 2019 m. rugsėjo 20 d., Lietuvių kalbos institute

Kristina Jakaitė-Bulbukienė, Lietuvių emigrantų šeima: kalba ir tapatybė, 2015 08 31, VU

Doktorantūros studijų dalyko „Sociolingvistika“ egzaminų komisijos narė:

Martynas Vingrys (2022 10 13), Richard Udes, Angelica Peccini (2022 03 30), Jelena Kirejeva (2021 01 28), Aurelija Meškerevičiūtė (2021 12 13), Inga Daraškienė, Monika Triaušytė (2020 02 26), Danguolė K  Kapkanaitė, Dalia Sabaliauskienė, Anželika Teresė (2019 02 18), Asta Žuklytė (2017 02 06) , Giedrė Olševičiūtė (2017 06 20), Justina Bružaitė Liseckienė (2017 11 10), Justina Mandravickaitė (2016 09 19), Eglė Vaisėtaitė (2016 02 29),  Sandra Gaigalaitė (2016 01 28), Erika Merkyte Švarcienė (2015 05 29), Eglė Žurauskaitė (2015 10 01), Veslava Račickaja (2015 05 29), Veronika Girininkaitė (2015 05 29), Svetlana Markova (2014 01 13), Dalia Pinkevičienė, Salomėja Bandoriūtė (2013 01 25), Simona Amankevičiūtė, Antanas Keturakis (2013 10 15)

 Doktorantūros studijų dalyko „Lietuvių-lenkų paribio kultūra“ egzaminų komisijos narė:  Violeta Švaikovskaja (2023 02 06)