Apie | About

 

Kinga Geben, Ph. D. Assoc. Professor at the Vilnius University, Faculty of Philology, Centre for Multilingual Studies, Universiteto str.5, 01513, Vilnius, Lithuania, kinga.geben (eta) flf.vu.lt

Doc. Dr. Kinga Geben, Vilniaus universitetas, Filologijos fakultetas, Taikomosios kalbotyros institutas, Įvairiakalbių tyrimų centras, adresas: Universiteto g.5, 01513, Vilnius, kinga.geben (eta) flf.vu.lt

Field of research: modern Polish language, sociolinguistics, language didactics, Polish language and culture

Mokslinių interesų sritys: šiuolaikinė lenkų kalba, sociolingvistika, lingvodidaktika, lenkų kalba ir kultūra

https://orcid.org/0000-0001-6107-0190