Dėstomi dalykai

 

2020 m. Šiuolaikinė lenkų kalba, kalbotyros įvadas, kalbotyros seminarai, praktinė lenkų kalba; Dalyko (lenkų k.) didaktika gretutinės pedagogikos krypties (GP) ir Mokyklos pedagogikos (PPS) programos studentams