Be kategorijos

Dėstomi dalykai

2022-08-10 04:41
2021/2022 m. Šiuolaikinė lenkų kalba (1, 2 kursas), Lenkijos kultūra ir menas, Kalbotyros seminaras (pavasario semestras), Lietuvos kalbų kontaktai ir kontekstai, Sintaksė (pavasario semestras); Lenkų kalba (specialybės, Istorijos fakulteto studentams); Dalyko (lenkų k.) didaktika gretutinės pedagogikos krypties (GP) ir Mokyklos pedagogikos (PPS) programos studentams 2020/2021 mm. Šiuolaikinė lenkų kalba, Kalbotyros įvadas (sem.), Kalbotyros seminaras, Lenkų kalba (specialybės, Istorijos fakulteto studentams), semestrinis rašto darbas; Dalyko (lenkų k.) didaktika gretutinės pedagogikos krypties (GP) ir Mokyklos pedagogikos (PPS) programos studentams 2019/2020 m. Šiuolaikinė lenkų kalba (1, 2 kursas), Lenkijos kultūra ir menas, Kalbotyros įvadas (sem.), Kalbotyros seminaras (pavasario semestras), Lietuvos kalbų kontaktai ir kontekstai, Bakalauro baigiamasis darbas (pavasario semestras); Lenkų kalba (specialybės, Istorijos fakulteto studentams); Dalyko (lenkų k.) didaktika gretutinės pedagogikos krypties (GP) ir Mokyklos pedagogikos (PPS) programos studentams 2018/2019 m. Šiuolaikinė lenkų kalba (1, 2 kursas), Kalbotyros seminaras (pavasario semestras), Bakalauro baigiamasis darbas (pavasario semestras); Sintaksė (pavasario semestras); Dalyko (lenkų k.) didaktika gretutinės pedagogikos krypties (GP) ir Mokyklos pedagogikos (PPS) programos studentams.