Straipsniai

 

Gediminas Varvuolis, Gediminas Vitkus (2022), „Lithuania: The search for synergies“ in Andris Sprūds, Mārtiņš Vargulis, eds. (2022),  The Three Seas Initiative: Mapping National Perspectives, Riga: The Latvian Institute of International Affairs, p. 113-124.

Gediminas Vitkus (2021), „Lietuvos ir Rusijos santykių vektorius 1990–2004 metais“,  kn.  Lietuvos ir Rusijos sutartis dėl tarpvalstybinių santykių pagrindų. Mokslo studija, Vilnius: Mykolo Romerio Universitetas, 2021, p. 119-162.

Gediminas Vitkus (2021), „Europos (dez)integracijos teorizavimo ypatumai XXI a. pradžioje„, kn. Lietuvos narystė Europos Sąjungoje: patirtys, tendencijos, refleksijos, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2021,  p. 148-170.

Gediminas Vitkus (2020), „Talking “With” or “About”? Thick Recognition in Lithuanian-Russian Relations“ in Giedrius Česnakas, Nortautas Statkus, eds., Lithuania in the Global Context: National Security and Defence Policy Dilemmas, The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania, p. 217-234.

Gediminas Vitkus (2019), „Trilemmas of recognition in the Baltic states’ foreign policies„, Journal of Baltic Studies, Volume 50, Issue 3, p. 307-326.

Gediminas Vitkus (2018), „Societal security in Lithuania: What’s so different about it?“ in Mika Aaltola, Boris Kuznetsov, Andris Sprūds, Elizabete Vizgunova, eds. (2018), Societal Security in the Baltic Sea Region: Expertise Mapping and Raising Policy Relevance, Rīga: Latvian Institute of International Affairs, p. 143-161.

Gediminas Vitkus (2018), „Euroscepticism in the Baltic States: Manifested and Latent“ in Saulius Šiliauskas, Kestutis Šerpetis, eds. (2018), Welfare and Security in the 21st century: the Contexts of Post-democracy. Collection of Scientific Works, Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, p. 171-178.

Gediminas Vitkus (2018), „Die Auswirkungen der hybriden Kriegführung Russlands auf die Sicherheit der baltischen Staaten“ in Bernd Lemke, herausg. (2018), Wegweiser zur Geschichte Baltikum, Verlag Ferdinand Schöningh, S. 217-225.

Gediminas Vitkus (2017), „Small Is Small: Euroscepticism in Lithuanian Politics“ in Karlis Bukovskis, Aldis Austers, eds. (2017), Euroscepticism in the Baltic States: Uncovering Issues, People and Stereotypes, Riga: Latvian Institute of International Affairs / Friedrich-Ebert-Stiftung, p. 38-50.

Gediminas Vitkus (2016), „Lithuania: A Case of Confidence in the European Project“ in Vivien Pertusot, ed., The European Union in the Fog: Building Bridges between National Perspectives on the European Union, p. 135-142 (IFRI – Institut français des relations internationales).

Gediminas Vitkus (2015), „Baltic States’ Foreign Policies vis-a-vis Russia, in Light of the Ukraine Crisis“, Russian Analytical Digest No 176: Russia and the Baltics/Poland, 4 December 2015, p. 2-6 (Center for Security Studies (CSS), Zurich, Switzerland).

Gediminas Vitkus (2015), „Towards Stronger Normative Power: the Nature of Shift in EU Foreign Policy in the Context of the Crisis in Ukraine„, European Integration Studies, no. 9, p. 8-19.

Gediminas Vitkus (2014), „Sprendimų priėmimo proceso Europos Sąjungoje pokyčiai po Lisabonos sutarties įsigaliojimoin Europos integracijos studijų centras, Lietuva Europos Sąjungoje: metraštis 2009-2013, Vilnius, p. 33-60.

Gediminas Vitkus  (2013), „Lithuania in the U.S. Foreign and Security Policy: A Version of the WikiLeaks “CableGate” Archive“ in András Rácz, ed., The WikiLeaks Cables and Their Impact on the Visegrad Countries and the Baltic States, Budapest: Hungarian Institute of International Affairs, p. 37-53.

Gediminas Vitkus (2012), ‘Forest Brothers’ And The Consequences Of Metropole-Periphery Distinction Elimination In The ‘Correlates Of War’ Typology, Journal of Baltic Studies, vol. 43, no 4, p.  515-527.

        Diskusija

Gediminas Vitkus (2011), „Lietuvos nacionalinė kariavimo patirtis „Karo koreliatų“ duomenų rinkinyje„, Karo archyvas, 2011, t. XXVI, p. 321-346, Résumé, p. 360-361, Summary, p. 373-374.

Gediminas Vitkus (2010), „Naujas biheviorizmo gūsis karo studijose“, Politologija, 2010, nr. 4 (60), p. 173-189. (Recenzija knygai: Sarkees M.R., Wayman F. W., Resort to War: a Data Guide to Inter-state Extra-state, Intra-state, and Non-state Wars, 1816 – 2007, CQ Press, 2010.)

Gediminas Vitkus (2009), „Dabartinis Europos Sąjungos ekonominės ir politinės integracijos etapas – kaip spręsti sendaikčio dilemą?“, Politologija, 2009, nr. 3 (55), p. 3-29.

Gediminas Vitkus (2009), „Russian Pipeline Diplomacy: A Lithuanian Response„, Acta Slavica Iaponica, 2009, vol. 26, p. 25-46.

Gediminas Vitkus, Jūratė Novagrockienė (2008), „Lietuvos įtaka ES Tarybos sprendimams„, Lietuvos metinė strateginė apžvalga, 2007, t. 6,, p. 91-120 = Gediminas Vitkus, Jūratė Novagrockienė (2008), „The Impact of Lithuania on EU Council Decision-Making„, Lithuanian Annual Strategic Review, 2007, vol. 6, p. 91-124.

Gediminas Vitkus (2006), „Three Western Myths about Security and Defence Policy of the EU New Member States: Lithuania’s Case“ in Gisela Müller-Brandeck-Bocquet, ed., The Future of the European Foreign, Security and Defence Policy after Enlargement, Baden-Baden: Nomos, 2006, p. 111-131 (Würzburger Universitätsschriften zu Geschichte und Politik. Band 9)

Gediminas Vitkus (2006), „High Time for Reflection: 15 years of Lithuanian-Russian Relations“, Lithuanian Foreign Policy Review, 2006, no 2(18), p. 140-150.

Gediminas Vitkus (2005), „Jungtinės Amerikos Valstijos: keturios užsienio politikos tradicijos ir naujas lyderiavimo pasaulyje modelis„, Politologija, nr. 3 (39), p. 103-115. (Recenzija knygai: Walter Russel Mead, Special Providence: American Foreign policy and How It Changed the World, New York, 2001)

Vitkus G. (2005), „Rusijos – JAV – ES „trikampis“ ir mažesnės valstybės 2003-2004 metais“, Lietuvos metinė strateginė apžvalga, 2004, t. 3, p. 129-152 = Vitkus G. (2005), „Triangle“ of Russia – USA – EU and Smaller States in 2003-2004″, Lithuanian Annual Strategic Review 2004, vol. 3, p. 115-140.

Vitkus G. (2005), „From Iraq to Ukraine: EU Foreign Policy and Ambitions of the Small(er) States“, Lithuanian Political Science Yearbook 2004, p. 147-160.

Gediminas Vitkus, Virgilijus Pugačiauskas (2004), „Lithuanian Politics and the Russian Factor“ in Leonid A. Karabeshkin ed., The Regional Dimension of the Russian Baltic Relations, Sankt Petersburg, p. 171-183 = Гедиминас Виткус, Виргилиюс Пугачяускас (2004), „Российский фактор литовской политики“ in Леонид А. Карабешкин ред., Региональное измерние российско-балтийских отношений, Санкт-Петербург, с. 73-86.

Gediminas Vitkus (2004), „Baltarusija kaip regioninio saugumo veiksnys“ in Transformacijos Rytų ir Centrinėje Europoje. Mokslo darbai, Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, p. 291-296.

Gediminas Vitkus, Virgilijus Pugačiauskas, eds. (2004), „Paradoxes of Belarus: Regional Security with a Transformation in Limbo“, Lithuanian Annual Strategic Review, 2003, vol. 2, p. 173-202.

Gediminas Vitkus (2003), „Baltijos jūros regiono saugumo kompleksas ir Rusija: pirmasis dešimtmetis po Šaltojo karo“, Tiltai, priedas, nr. 13, II tomas, p. 516-521, (Priedas: „Transformacijos Rytų ir Centrinėje Europoje“)

Gediminas Vitkus (2003), „Rytų kaimynai Lietuvos užsienio ir saugumo politikoje“, Tiltai, nr. 2 (23), p. 9-16.

Gediminas Vitkus (2003), „Besikeičiantis Baltijos jūros regiono saugumo režimas„, Lietuvos metinė strateginė apžvalga, 2002, t. 1, p. 103-126. =Vitkus G. (2003), „Changing Security Regime of the Baltic Sea Region“, Lithuanian Annual Strategic Review, 2002, vol. 1, p. 109-132.

Gediminas Vitkus (2002),  „Referendumai dėl narystės Europos Sąjungoje: patirtis, problemos ir pamokos Lietuvai“, Politologija, nr. 1 (25), p. 3-22.

Gediminas Vitkus (2002), „Lithuania“ in Antonio Missiroli, ed., Bigger EU, wider CFSP, stronger ESDP? The view from Central Europe, Paris: The European Union Institute for Security Studies, p. 14-18. (Occasional Paper n. 34)

Gediminas Vitkus (2002), „Die litauische Ostpolitik – Grundsätze und Probleme“, Osteuropa, September/Oktober, Heft 9/10, S. 1259-1272.

Gediminas Vitkus (2001), „Long Way to Normalization of Lithuanian-Russian Relations“ in Klaus Zimer, hrsg., Schwierige Nachbarschaften. Die Ostpolitik des Staates Ostmitteleuropas seit 1989 , Marburg: Verlag Herder-Institut, 2001, S.13-38 (Tagungen zur Ostmitteleuropa-Forschung 14).

Gediminas Vitkus (2000), „Vidurio Europos vieta besiplečiančioje Europos Sąjungoje: požiūris iš Lietuvos“ in Europos Sąjungos plėtros proceso pilietiniai bei ekonominiai iššūkiai: Prancūzijos ir Lietuvos požiūriai. Tarptautinė konferencija, Vilnius, 2000 m. lapkričio 21 d.  Vilnius: Eugrimas, 2001, p. 21-30 = Gediminas Vitkus (2000), „La place de l’Europe Centrale dans L’Union Européenne en voie de élargissement: le point de vue lituanien“ in Le processus d’élargissement de l’Union européenne et ses défis civiques et economiques: regards croises: France et Lithuanie, Coloque international, Vilnius, le 21 Novembre, 2000, Vilnius: Eugrimas, 2001, p. 96-107.

Gediminas Vitkus (2000), „Europos Sąjungos institucinė reforma“ in Europos integracijos studijų centras, Europos Sąjunga: institucinė sąranga ir politikos aktualijos, Vilnius: Eugrimas, p.108-135. = Vitkus G. (2000), „Institutional Reform of the European Union“, Lithuanian Foreign Policy Review, no. 1 (5), p. 61-90.

Gediminas Vitkus (2000), „Neoliberal Institutionalism“, in Klaus Segbers, Kerstin Imbusch, eds., The Globalization of Eastern Europe: Teaching International Relations Without Borders, Hamburg: Lit Verlag, p. 97-115.

Gediminas Vitkus (2000), „Integration“ in Klaus Segbers, Kerstin Imbusch, eds., The Globalization of Eastern Europe: Teaching International Relations Without Borders, Hamburg: Lit Verlag, p. 425-444.

Gediminas Vitkus (2000), „Integraciniai tarptautinio saugumo procesai versus jėgų balansas (tradicinis Realpolitik rezultatas)“ in Atlanto sutarties Lietuvos bendrija, Skaitiniai apie nacionalinį ir tarptautinį saugumą, Vilnius, 2000, p. 13-19.

Gediminas Vitkus (1999), „The Role of EU Accession on National and Supranational Decision-Making“ in Lithuania: from Transition to Convergence, papers presented at a Conference in Vilnius, Lithuania, September 23-24, 1999, Vilnius: Eugrimas, 1999, p. 501-526.

Gediminas Vitkus  (1999), „NATO susikūrimas“ in Raimundas Lopata, Gediminas Vitkus , sudar., NATO vakar, šiandien, rytoj, Vilnius: Eugrimas, p. 9-40.

Gediminas Vitkus (1999), „Europos bendrijų evoliucija į Europos Sąjungą“ in Vitkus G., Totoraitis R., sudar., Europos integracijos pamokos, Vilnius: Kronta, p. 48-55.

Gediminas Vitkus (1999), „Europos institucijos ir jų tarpusavio santykiai“ in Vitkus G., Totoraitis R., sudar., Europos integracijos pamokos, Vilnius: Kronta, p.120-135.

Gediminas Vitkus (1998), „Lietuvos integracija į Europą: alternatyvos ir pasirinkimai“, Politologija, nr. 1(11), p. 154 – 169.

Gediminas Vitkus (1998) „Lietuvos integracijos į ES politikos parlamentinė kontrolė“ in Viešasis administravimas Lietuvoje: profesionalumo ir efektyvumo paieškos. Metinės konferencijos tekstai, Vilnius, 1998 m. lapkričio 20 d., Kaunas: Naujasis lankas, p. 64-72. = Gediminas Vitkus (1998) , „National Parliamentary Control of the EU Policy in Lithuania“, Lithuanian Foreign Policy Review, no. 2, p. 65-76.

Gediminas Vitkus  (1998), „Lietuva ir europietiškos saugumo dilemos“, Sabaliauskas A., sudar., Europa ir Lietuva (Europos Sąjungos 40-metis). Tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga, Šiauliai, 1998 m. gegužės 7-8 d., Šiauliai: Šiaulių universitetas, p. 103-107.

Gediminas Vitkus  (1997), „Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos Europos (Asociacijos) sutartis“ in Sirutavičius V., Nekrašas E., Lopata R., sudar., Svarbiausios Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, p. 262-270.

Gediminas Vitkus  (1997), „Europos Sąjunga XX a. pabaigoje: imperija, konfederacija ar unikumas?“, in Amsterdamo sutartis ir Lietuvos pasirengimas deryboms dėl narystės Europos Sąjungoje, Konferencijos medžiaga,  Vilnius, 1997 m. lapkričio 7 d., Vilnius: Eugrimas, p. 11-20.

Gediminas Vitkus  (1997), „Lietuvos – Rusijos santykiai 1990-1996 metais“, Politologija, nr. 1(9), p. 56-105.

Gediminas Vitkus  (1997), „Lietuvos pasirengimas narystei Europos Sąjungoje: saugumo matmuo“ in Klaudijus Maniokas, Gediminas Vitkus, sudar., Lietuvos integracija į Europos Sąjungą: būklės, perspektyvų ir pasekmių studija, Kaunas: Naujasis lankas, p. 49-64. = Gediminas Vitkus (1997), „Lithuania’s Readiness for the EU Membership: the Security Dimension“ in Klaudijus Maniokas, Gediminas Vitkus , eds., Lithuania’s Integration into the European Union.  Summary of the Study on the Status, Perspectives and Impact, Kaunas: Naujasis lankas, p. 25-32.

Gediminas Vitkus (1997), „At the Cross-Road of Alternatives: Lithuanian Security Policies in 1995-1997“ in Arteus G., Lejiņš A., eds., Baltic Security: Looking Towards the 21st Century, Riga-Stockholm: Latvian Institute of International Affairs & Försvarshögskolan, p. 53-78. (Försvarshögskolan Acta B7).

Gediminas Vitkus  (1997), „Lyginamoji teigiamų ir neigiamų integracijos pasekmių vertė“, Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą strategija. Tarptautinės konferencijos medžiaga, Vilnius, 1995 m. gruodžio 15 -16 d., Kaunas: Naujasis lankas, p. 165 – 171.

Gediminas Vitkus  (1997), „Realistinė tarptautinių santykių teorija ir Barry Buzano nedalomo saugumo koncepcija“, įvadinis straipsnis knygai: Buzan B., Žmonės valstybės ir baimė, Vilnius: Eugrimas, p. 9-22.

Gediminas Vitkus (1996), „Europos Bendrija vidaus ir globalinio plėtojimosi kontekste“, įvadinis straipsnis knygai: Williams A.M., Europos Bendrija. Integracijos prieštaravimai, Vilnius: Alma Littera, p. 11 – 16.

Gediminas Vitkus (1996), „Politikos mokslų reikšmė Lietuvos integracijai į Europos Sąjungą“, Lietuvos mokslas, IV tomas, 11 knyga, p. 19-23.

Gediminas Vitkus (1995), „Lietuvos politinė sąmonė: požiūris į Europos Sąjungą“ in Leonavičius V., sudar., Kultūros tyrinėjimai. Mokslinės tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kaunas: Technologija, p. 99 – 105.

Gediminas Vitkus  (1995), „Lithuanian Patterns of Thinking on Political Regionalism“ in Kukliński A., ed., Baltic Europe in the Perspective of Global Change, Warszawa: Oficina naukowa, p.116 – 120.

Gediminas Vitkus  (1995), „Mažosios valstybės ir jų nacionaliniai interesai“ in Lietuvos nacionaliniai interesai ir jos politinė sistema. Konferencijos medžiaga. Vilnius, 1994 gruodžio 16-17 d. Vilnius: Pradai, p.15 -20.

Gediminas Vitkus  (1995), „Baltijos valstybių saugumo problemos pobūdis“, Politologija, nr. 1 (6), p. 98 – 104.

Gediminas Vitkus  (1994), „Lietuvos ir Sovietų Rusijos taikos sutartis: politikos laimėjimas ar nesėkmė“, Politologija,  nr. 5, p. 130-133 (Recenzija knygai:  Laurinavičius Č., Lietuvos-Sovietų Rusijos taikos sutartis: 1920 m. liepos 12 d. sutarties problema, Vilnius: Valstybinis leidybos centras, 1992).

Gediminas Vitkus  (1993), „Lietuvių politinė mintis ir Lietuvos dalyvavimo tarptautinėse struktūrose problema“, Atgimimas, 1993, gruodžio 22 d., nr. 50; 1993, gruodžio 29 d., nr. 51; 1994, sausio 6 d., nr. 1.

Gediminas Vitkus  (1993), „Tarptautinės politinės integracijos teorijos raidos nuo seniausiųjų laikų iki Antrojo pasaulinio karo bruožai“, Politologija, nr. 3-4, p. 19-37.