Knygos

 

Monografijos

 

Gediminas Vitkus, sudar. (2014), Lietuvos karai: Lietuvos XIX-XX a. nacionalinių karų sisteminė-kiekybinė analizė, Vilnius: Eugrimas, 304 p. =
Gediminas Vitkus, ed. (2014), Wars of Lithuania: A Systemic Quantitative Analysis of Lithuania’s National Wars in the Nineteenth and Twentieth Centuries, translated from Lithuanian by UAB „Metropolio vertimai“, Vilnius: Eugrimas, 320 p.

        Recenzijos:

 

Gediminas Vitkus (2006), Diplomatinė aporija: tarptautinė Lietuvos ir Rusijos santykių normalizacijos perspektyva, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 220 p.

Recenzijos:

 

Gediminas Vitkus, Virgilijus Pugačiauskas, sudar. (2004), Baltarusijos paradoksai: įstrigusi transformacija ir regioninis saugumas, Vilnius: Lietuvos karo akademija, 215 p.

Recenzijos:

  • Vladimiras Trimailovas, „Baltarusija – sąstingis ir transmutacija: žvilgsnis iš Lietuvos“, Politologija, 2005, nr. 2(38), p. 132-144.
  • Леонид A. Карабешкин,, „Белорусский парадокc“, Международные процессы, 2006, январь-апрель, том 4, номер 1(10).
  • Kęstutis Šerpetis, „Baltarusija: parlamentarizmo devoliucija, prezidentizmo aklavietės“, Tiltai, 2007, nr. 4, p. 201-210.

 

Klaudijus Maniokas, Gediminas Vitkus, sudar. (1997), Lietuvos integracija į Europos Sąjungą: būklės, perspektyvų ir pasekmių studija, Kaunas: Naujasis lankas, 388 p.

 

Mokymo priemonės

Gediminas Vitkus, Evropski mozaik: 28 država Evropske unije, prevod sa litvanskog: Svetozar Poštić, Beograd: Informacioni centar Evropske unije, 2014, 274 s.

Gediminas Vitkus, Europos Parlamentas: 100 klausimų ir atsakymų, Vilnius: Europos Parlamento biuras Lietuvoje, 2014, 145 p.

Gediminas Vitkus, Europos mozaika: 28 Europos Sąjungos valstybės, Vilnius: Eugrimas, 2013, 272 p.

Gediminas Vitkus, Rasa Aškinytė-Degėsienė, Pilietinis švietimas: pagalbininkas rinkėjui. Skaitinių vadovėlis suaugusiems, Vilnius: Nacionalinis mokymų centras, 2013, 96 p.

Rasa Aškinytė-Degėsienė, Gediminas Vitkus, Pilietinis suaugusiųjų švietimas. Neformaliojo suaugusiųjų mokymo(si) modulis, Vilnius: Ugdymo plėtotės centras, 2012, 104 p.

Gediminas Vitkus, Europos mozaika: 27 Europos Sąjungos valstybės, Vilnius: Eugrimas, 2009, 248 p.

Gediminas Vitkus, Europos Sąjungos užsienio politika: trumpas vadovas, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008, 264 p.

Gediminas Vitkus, sudar., Europos Sąjunga: enciklopedinis žinynas, trečiasis, pataisytas ir papildytas leidimas, Vilnius: Eugrimas, 2008,  352 p.

Gediminas Vitkus, Marija Prokopčik, Pažinkime Europą, Vilnius: Kronta, 2007, 144 p.

Gediminas Vitkus, Ričardas Totoraitis, sud., Europos integracijos pamokos, 2-as atnaujintas leidimas, Vilnius: Kronta, 2006, 144 p.

Gediminas Vitkus, sud., Europos Sąjunga. Steigimo dokumentai ir Sutartis dėl Konstitucijos Europai, Vilnius: Eugrimas, 2005, 452 p.

Gediminas Vitkus, Europos mozaika: 25 Europos Sąjungos valstybės, Vilnius: Eugrimas, 2004, 224 p.

Gediminas Vitkus, Europos Sąjunga ir ne tik ji: 99 terminai, Vilnius: Alora, 2003, 196 p.

Gediminas Vitkus, Politologia, przekład z litewskiego wydania trzeczego poprawionego, przełożył Jan Sienkiewicz, Wilno: Danielius, 2002, 316 str.

Gediminas Vitkus, sudar., Europos Sąjunga: enciklopedinis žinynas, antrasis pataisytas ir papildytas leidimas, Vilnius: Eugrimas, 2002, 344 p.

Gediminas Vitkus, Politologija, trečiasis pataisytas leidimas, Vilnius: Danielius, 2001, 287 p.

Gediminas Vitkus, Europos Sąjunga ir Lietuva: plėtra, reformos ir ekonominiai santykiai. Mokomoji medžiaga. Vilnius: Eugrimas, 2001, 53 p.

Gediminas Vitkus, Ričardas Totoraitis, sudar., Europos integracijos pamokos, Vilnius: Kronta, 1999, 224 p.

Raimundas Lopata, Gediminas Vitkus, sudar., NATO vakar, šiandien, rytoj, Vilnius: Eugrimas, 1999, 255 p.

Gediminas Vitkus, sudar., Europos Sąjunga: enciklopedinis žinynas, Vilnius: Eugrimas, 1999, 295 p.

Gediminas Vitkus, Politologija, antras pataisytas ir papildytas leidimas, Vilnius: Danielius, 1998, 286 p.

Gediminas Vitkus, Wstęp do politologii, z litewskiego przełożyła Wera Petunowa, Kaunas: Šviesa, 1994, 252 s.

Гедиминас Виткус, Введение в политологию, перевела с литовского Людмила Цветковская, Каунас: Швиеса, 1993, 302 с.

Gediminas Vitkus,Politologijos įvadas, Vilnius: „Leidybos centras“, 1992, 272 p.

Gediminas Vitkus,sudar., Studijuojantiems politologiją, Kaunas: Šviesa, 1990, 197 p.

 

Brošiūros

Gediminas Vitkus, Apie Lisabonos sutartį: šeši pokalbiai prie kavos, antras leidimas, Vilnius: Europos Parlamento biuras Lietuvoje, 2010, 36 p.

Gediminas Vitkus, Apie Lisabonos sutartį: šeši pokalbiai prie kavos, Vilnius: Europos Parlamento biuras Lietuvoje, 2008, 36 p.

Gediminas Vitkus, Tarptautinė Lietuvos ir Rusijos santykių normalizacijos perspektyva,  habilitacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų apžvalga, Socialiniai mokslai, politikos mokslai (02 S), Vilnius: Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas, 2007, 31 p.

Gediminas Vitkus, Lithuanian-Russian Relations in 1990-1995. A Study of Lithuanian Foreign Policy, Mannheim: Untersuchungen des FKKS an der Universität Mannheim, 12/1996, 46 p.