Tezės

 

 1. A.Kyniene, A.Udris, Sistemu skirtumu ir liniju intensyvumu santykiu panasumas lantanidu spektruose, 31-oji Lietuvos nacionaline fizikos konferencija, Vilnius, 1996, Tezes, p. 163.
 2. A.Kyniene, A.Udris, R.Karazija, S.Kucas, On the regularity in the variation of the intensities of strongest lines in lanthanide spectra, 28th European Group for Atomic spectroscopy conference, Graz, 1996, Abstracts, p. 120-121.
 3. A.Kyniene, R.Karazija, Simetrija ažzvilgiu ketvirčio sluoksnio ir intervalų taisyklė elektronų ryšio energijoms, 32-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija, Vilnius, 1997, Tezės, p. 99 – 100.
 4. A.Kyniene, R.Karazija, On the symmetry with respect to a quarter of shell for some properties related with the ground state of an atom, European Physics Society Conference on Atomic and Molecular Physiscs, Siena, 1998, Abstracts, p. 1- 79.
 5. A.Kyniene, R.Karazija, Standard atomic operators and coulomb interaction operator in the quasispin space, 31th European Group for Atomic Spectroscopy Conference, Marseille, 1999, p. 326-327.
 6. A.Kyniene, R.Karazija, Symmetry with respect to a quarter of the electronic shell an atom in the ground state, EPS11: Trends in Physics, London, 1999, Abstracts, p.52.
 7. A.Kynienė, V.Jonauskas and R.Karazija, Statistical properties of Auger spectra, ECAMP VII, Berlin, 2001, p. 90
 8. A.Kynienė, V.Jonauskas, R.Karazija, Auger Spektrų Statistinis Tyrimas, 34 –oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija, Vilnius, 2001, tezės, p. 8-5.
 9. 9. A.Kynienė, R.Karazija, Maximum values of Auger amplitudes and their selection rules, 34 th European Group for Atomic Spectroscopy Conference, Sofia, 2002, p. 125 –126.
 10. A.Kynienė, Atrankos taisyklės maksimalioms Ožė amplitudėms, 35 –oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija, Vilnius, 2003, p. 116.
 11. A.Kynienė, S.Kučas, R.Karazija, L.D.Finkelstein, E.Z.Kurmaev, A.Moewes, Excitation dependence of Mn L2,3 x-ray emmission spectra of Mn[N(CN)2]2 near 2p-threshold, 14 International Conference on Vacuum Ultraviolet Radiation Physics, Australia, 2004, p.255
 12. S.Kučas, A.Kynienė. Geležies grupės matalų junginių Me[N(CN)2]2 L2,3 Rentgeno spinduliuotės emisijos spektrų teorinis tyrimas // 36-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija: programa ir pranešimų tezės. – Vilnius, 2005. – P. 202.
 13. A.Kynienė, S.Kučas ir V.Jonauskas. Elektrinių dipolinių ir kvadrupolinių šuolių intensyvumo santykis geležies grupės elementuose // 37 – oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija: programa ir pranešimų tezės. – Vilnius, 2007. – P. 201.
 14. A.Kynienė, V.Jonauskas, S.Kučas and R.Karazija. On the existence of dipole satellites in the region of M2,3-L2,3 nondipole emission lines for transition elements. 21st International Conference on X-ray and Inner-Shell Processes, Paris, 2008, p.190
 15. R.Kisielius, V.Jonauskas, S.Kučas, A.Kynienė. Collisional-radiative modelling of the M1 line intensities of tungsten ions. 38-oji Lietuvos nacioanalinė fizikos konferencija, Vilnius, 2009, p.206
 16. Theoretical study of W20+ spectra formation in EBIT plasma, V. Jonauskas, A. Kynienė, R. Kisielius, Š. Masys, XXVII International Conference of Photonic, Electronic and Atomic Collisions, 2011 iepos 27 – rugpjūčio 2 d, Belfastas, Didžioji Britanija
 17. Valdas Jonauskas, Aušra Kynienė, Romas Kisielius, Šarūnas Masys. Theoretical study of W20+ spectra formation in EBIT plasma, 2012 J. Phys.: Conf. Ser. 388 042016.
 18. R. Kisielius, V. Jonauskas, A. Alkauskas, G. Gaigalas, S. Kučas, A. Kynienė, Š. Masys, G. Merkelis, P. Rynkun. Daugiakrūvių volframo jonų sužadinimo elektronais charakteristikų tyrimas nepriklausomų procesų izoliuotų rezonansų metodu iškraipytųjų bangų artėjime. 40 – oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija: programa ir pranešimų tezės, Vilnius, 2013 m. birželio 10 – 12 d., p. 201.
 19. A. Alkauskas, P. Rynkun, G. Gaigalas, A. Kynienė, R. Kisielius, S. Kučas, Š. Masys, G. Merkelis, V. Jonauskas. Teorinis W25+ jono energijos lygmenų tyrimas. 40 – oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija: programa ir pranešimų tezės, Vilnius, 2013 m. birželio 10 – 12 d., p. 210.
 20. P. Rynkun, A. Alkauskas, G. Gaigalas, A. Kynienė, R. Kisielius, S. Kučas, Š. Masys, G. Merkelis, V. Jonauskas. Radiacinių šuolių W25+ jonuose teorinis tyrimas. 40 – oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija: programa ir pranešimų tezės, Vilnius, 2013 m. birželio 10 – 12 d., p. 212.
 21. Š. Masys, V. Jonauskas, A. Kynienė, A. Alkauskas, G. Gaigalas, R. Kisielius, S. Kučas, G. Merkelis, P. Rynkun. Radiacinio kaskado įtaka W25+ jono spektro linijų formavimuisi. 40 – oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija: programa ir pranešimų tezės, Vilnius, 2013 m. birželio 10 – 12 d., p. 235.
 22. V. Jonauskas, A. Kynienė, Š. Masys, A. Alkauskas, G. Gaigalas, R. Kisielius, S. Kučas, G. Merkelis, P. Rynkun. Volframo W25+ jono spektro linijų tyrimas taikant smūginį-radiacinį modelį. 40 – oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija: programa ir pranešimų tezės, Vilnius, 2013 m. birželio 10 – 12 d., p. 236.
 23. G. Gaigalas, A. Alkauskas, P. Rynkun, R. Kisielius, A. Kynienė, S. Kučas, Š. Masys, G. Merkelis, V. Jonauskas. Theoretical study of W25+ spectra. XXVIII International Conference on Photonic, Electronic and Atomic Collisions: abstracts, 24 – 30  July, 2013, Lanzhou, China.
 24. V. Jonauskas, A. Kynienė, Š. Masys, A. Alkauskas, P. Rynkun, G. Gaigalas, R. Kisielius, S. Kučas, G. Merkelis. Theoretical study of emission from W25+ in EBIT plasma. 11th International Colloquium on Atomic Spectra and Oscillator Strengths for Astrophysical and Laboratory Plasmas: scientific program and abstracts, 5 – 9 August, 2013, Mons, Belgium, p. 143.
 25. V. Jonauskas, A. Alkauskas, A. Kynienė, P. Rynkun, G. Gaigalas, R. Kisielius, S. Kučas, Š. Masys, G. Merkelis, Theoretical investigation of spectroscopic properties of W26+. ICAMDATA 2014: 9th international conference on atomic and molecular data and their applications, 21-25 September 2014, Jena, Germany, p. 90.
 26. V. Jonauskas, S. Kučas, Š. Masys, A. Kynienė, A. Alkauskas, P. Rynkun, G. Gaigalas, R. Kisielius, G. Merkelis, Gintaras, Cascade emission in ebit plasma of W26+ICAMDATA 2014: 9th international conference on atomic and molecular data and their applications, 21-25 September 2014, Jena, Germany, p. 73.
 27. V. Jonauskas, A. Kynienė, J. Koncevičiūtė, Š. Masys, R. Kisielius, S. Kučas,G. Merkelis, G. Gaigalas, P. Rynkun, L.Radžiūtė, Vienelektronė ir dvielektronė jonizacija elektronais. 41-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija: programa ir pranešimų tezės, Vilnius, 2015 m. birželio 17-19 d., p. 39.
 28. V. Jonauskas, A. Kynienė, Š. Masys, R. Kisielius, G. Gaigalas, S. Kučas, G. Merkelis, L. Radžiūtė, P. Rynkun. Emission of W27+ ion in EBIT plasma. EPS Conference on Plasma Diagnostics, Frascati, Italy, 14-17 April 2015. Book of abstracts, p.138
 29. A. Kynienė, V. Jonauskas, Š. Masys. Sužadinimų į aukštesnius W26+jono sluoksnius įtaka jonizacijos elektronais skerspjūviams. 41-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija: programa ir pranešimų tezės, Vilnius, 2015 m. birželio 17-19 d., p. 368
 30. S. Pakalka, A. Kynienė, Š. Masys, V. Jonauskas. Electron-impact ionization cross sections for W25+ ion. Open Readings 2016: 59th Scientific Conference for Students of Physics and Natural Sciences, Vilnius, Lithuania, 15-18 March 2016. Programme and Abstracts, p. 267.
 31. A. Jukna, A. Kynienė, L. Bagdžiūnaitė – Litvinaitienė ir kt. STEAM vaidmuo fizikos dalyko įsisavinimui Lietuvos vidurinėse mokyklose. 44 -oji LNFK, Vilnius : programa ir pranešimų tezės. Vilnius : Fizinių ir technologijos mokslų centras, 2021. art. no. O14, p. 48
 32. A. Jukna, A. Kynienė, L. Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė, E. Smalinskė, R. Lazauskaitė, D. Lėckaitė. STEAM – metodas ugdyti ir tobulinti mokinių gebėjimus fizikos srityje. 44 -oji LNFK, Vilnius : programa ir pranešimų tezės. Vilnius : Fizinių ir technologijos mokslų centras, 2021. art. no. P47, p. 150.
 33. V. Urbonienė, A. Kynienė. Physics teaching opportunities at the STEAM open access center in the Vilnius region. 44 -oji LNFK, Vilnius : programa ir pranešimų tezės. Vilnius : Fizinių ir technologijos mokslų centras, 2021. art. no. O15, p. 49.
 34. A. Kynienė, V. Jonauskas. Electron-impact ionization of 𝐀𝐫𝟐+. 44 -oji LNFK, Vilnius : programa ir pranešimų tezės. Vilnius : Fizinių ir technologijos mokslų centras, 2021. art. no. P70, p. 173.
 35. A.Kynienė, J. Turčianvičienė, G. Skujienė, A. Meškauskienė, R. Makarskaitė-Petkevičienė, V. Kavaliauskas, A.Girkontaitė. Integruoto gamtos mokslų kurso modeliai. 45 – oji LNFK, Vilnius: programa ir pranešimų tezės: Vilniaus universiteto leidykla, 2023, p. O41. https://doi.org/10.15388/LNPC.2023
 36. V.Jonausas, A. Kynienė, Š. Masys. Jonizacijos elektronais 𝐍𝟐+jone tyrimas. 45 – oji LNFK, Vilnius: programa ir pranešimų tezės: Vilniaus universiteto leidykla, 2023, p. S1 – P68. https://doi.org/10.15388/LNPC.2023

Jei norite komentuoti, turite prisijungti.