2016

 

2016 m. sausio 20 dieną, „Saulės“ privačioje gimnazijoje vyko Europos branduolinių tyrimų organizacijos CERN virtualus vizitas. Jį Lietuvos moksleiviams rengė Didžiojo hadronų greitintuvo (LHC) vieno iš eksperimentų – Kompaktiško miuonų solenoido (Compact Muon Solenoid; CMS) – atstovai. Per videokonferenciją kartu renginyje dalyvo Simono Daukanto, Vilniaus jėzuitų, Žvėryno ir Žirmūnų gimnazijos. Mokiniai ir mokytojai turėjo galimbę išgirsti apie CERN atliekamus eksperimentus, dalelių fiziką, Didžiojo hadronų greitintuvo uždavinius, stebėjo CMS eksperimento kontrolės centrą, kompiuterių salę, detektorių. Renginyje dalyvavo ir mokiniams pasakojo Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos instituto (VU TFAI) mokslininkas dr. Andrius Juodagalvis, A. Rinkevičius iš Kornelio universiteto, Niujorke, JAV ir E.Juška iš Teksaso A&M universiteto. Renginyje taip pat dalyvavo garbingi kviestiniai svečiai: Lietuvos Mokslo akademijos orginazicinio skyriaus vadovas dr. A. Bernotas, VU TFAI direktorius prof. habil.dr. G. Juzeliūnas, Lietuvos Edukologijos universiteto Gamtos, matematikos ir technologijų fakulteto prodekanė droc. dr. R. Lazauskaitė, Ugdymo plėtotės centro teorinio skyriaus vedėja L. Lazauskaitė, Informacinių technologijų skyriaus metodininkė A.Lozdienė ir A.Pečkys.

video3

video4