Pamokos

 

Lietuvos mokytojams ir mokiniams buvo vedamos atviros pamokos, kurių metų buvo supažindinima su CERN ir jo veikla. Kiekvienos pamokos metu mokiniai ir mokytojai buvo supažindinami su naujais elementariųjų dalelių mokymo būdais.

Elementariųjų dalelių identifikavimas

Atomo sandara

Kosminė spinduliuotė

Standartinis modelis