Elementarių dalelių identifikavimas

 

2016 m. lapkričio mėn. 26 dieną, kartu su VU TFAI vyresniuoju mokslo darbuotoju dr. Andriu Juodagalviu ir puikia „Saulės“ privačios mokyklos mokinių komanda pravestos pamokos „Elementariųjų dalelių identifikavimas“. Pamokų metu mokytojai buvo supažindinti su standartiniu modeliu, pagrindinėmis elementariosiomis dalelėmis. Mokytojai turėjo galimybę interaktyviai vykdyti CERN atliekamus dalelių susidūrimus bei identifikuoti susidūrimo metu atsiradusias daleles. Išsiaiškinus ir pažinus daleles, mokytojai turėjo patys virtualioje kosminėje erdvėje pasigauti daleles, nunešti jas į laboratoriją ir pasinaudojant jų sudedamosiomis dalimis sudaryti protoną. Atvirose pamokose buvo mokoma kaip galima žaidžiant suvokti elementariųjų dalelių pasaulį ir pažiūrėti į mokslininkų darbus mokinio akimis.

pamoka2pamoka1

Atgal           Pagrindinis          CERN sklaida