Apie mane

 

ausra      Doc. dr. Aušra Kynienė

      mokslo darbuotoja

      Atomo teorijos skyrius

      Teorinės fizikos ir astronomijos institutas

                            Vilniaus universitetas

 

El.paštas: ausra.kyniene@tfai.vu.lt
Tel.: (+370) 6060 0402
Goštauto 12
Kab.: 449
 

Mokslinės veiklos barai

 

Reliatyvistiniai ir daugiaelektroniai efektai sudėtinguose atomuose ir jonuose.

Elektronų ir fotonų sąveika su atomais, procesų vykstancių astrofizikinėje ir laboratorinėje plazmoje, tyrimas.

Apytikrių simetrijos savybių atomuose teorinis nagrinėjimas.

Spektrų bendrųjų charakteristikų taikymas procesų kaskadams atomuose aprašyti ir susidarantiems spektrams interpretuoti.

Jei norite komentuoti, turite prisijungti.