Temos pagal dienas

 
Pirmas užsiėmimas
 1. Įvadas.
 2. Straipsniai:
 • „Lijana Vainoriūtė, Romualdas Gurevičius, Vilma Žydžiūnaitė. Asmenų, užsikrėtusių ŽIV/sergančių AIDS, diskriminacijos patirtys Lietuvos asmens sveikatos priežiūros sektoriuje. Visuomenės sveikata 2010;2(49):43-50.“ (http://www.hi.lt/images/vs2010-2.pdf).Norint atsispausdinti iš interneto, reikia išsisaugoti pas save.Šis straipsnis pagal ataskaitą http://www.unodc.org/documents/balticstates/Library/Other/VulnerabilityAssessment-LT.pdf
 • Toma Jasiukevičiūtė, Birutė Pajarskienė. Slaugytojų profesinio vaidmens pokyčiai ligoninių restruktūrizavimo metu: kokybinio tyrimo įžvalgos. Visuomenės sveikata. 2012;1 priedas:39-43. (http://www.hi.lt/images/SV_1priedas_2012_Jasiukeviciute_.pdf).

Perskaityti pasirinktą kokybinio tyrimo straipsnį  – grupinis darbas.

Kiekviena grupė suranda kokybinio tyrimo straipsnį, kuriame duomenys būtų rinkti interviu metodu.

Straipsnio kritinė analizė.

Visi grupės nariai perskaito išanalizuoja ir spalio 2 d. ateina su paruoštu power point pristatymu (10 min). Klausytojams iš pristatymo turi būti aiškus tyrimas: tikslas, metodai, rezultatai, išvados; tyrimo privalumai ir trūkumai.

Kokybinio tyrimo vertinimo gairės (tai tik gairės, jos reikalingos atkreipti dėmesį į tam tikrus dalykus ir aptarimui grupėje, bet ne visų atsakymų išvardijimui, supažindinant kitus).

 

Antras užsiėmimas
 1. Straipsnio pristatymas – grupinis pranešimas.
 2. Kai kurie interviu aspektai.
 3. Interviu gairės – grupinis darbas.
 4. Interviu bandymas tarpusavyje.

 N.d. Parašyti refleksijas pagal savo vaidmenis

Trečias užsiėmimas
 1. Interviu, refleksijų aptarimas .
 2. Teminės analizės aprašymas
 3. Užduotis – pateikto interviu analizė
 4. Interviu gairių korekcija – grupinis darbas.

(pvz. – Memos Tips Tools)

N.d.:

Padaryti gerą interviu su nepriklausomu dalyviu, transkribuoti, parašyti refleksijas, padaryti analizę, pritaikant teminės analizės metodą.

Ketvirtas užsiėmimas
 1. Grupinio darbo apibendrinimas, pranešimo rengimas.
 2. Grupinių pranešimų pristatymas
 3. Kiekybinių ir kokybinių tyrimų skirtumai.

Iki  spalio 24 d. 12 val. el.paštu: ausra.berzanskyte@mf.vu.lt atsiųsti visą grupės darbą, pakoreguotą pagal aptarimo metu išsakytas pastabas:

 • Tyrimo tikslas, uždaviniai.
 • Apibendrinto visų grupės narių interviu analizė teminės analizės metodu (lentelė: kategorijos, subkategorijos, įrodymai (citatos))
 • Visų grupės narių padarytų interviu transkripcijos, refleksijos.

Literatūra:

 

 • L.Rupšienė. Kokybinio tyrimo duomenų rinkimo metodologija. Klaipėdos universiteto leidykla, 2007.
 • K.Kardelis. Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai. Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, Vilnius, 2016