Temos pagal dienas

 
Pirmas užsiėmimas
 1. Įvadas.
 2. Straipsniai:
 • „Lijana Vainoriūtė, Romualdas Gurevičius, Vilma Žydžiūnaitė. Asmenų, užsikrėtusių ŽIV/sergančių AIDS, diskriminacijos patirtys Lietuvos asmens sveikatos priežiūros sektoriuje. Visuomenės sveikata 2010;2(49):43-50.“ (http://www.hi.lt/images/vs2010-2.pdf).Norint atsispausdinti iš interneto, reikia išsisaugoti pas save.Šis straipsnis pagal ataskaitą http://www.unodc.org/documents/balticstates/Library/Other/VulnerabilityAssessment-LT.pdf
 • Toma Jasiukevičiūtė, Birutė Pajarskienė. Slaugytojų profesinio vaidmens pokyčiai ligoninių restruktūrizavimo metu: kokybinio tyrimo įžvalgos. Visuomenės sveikata. 2012;1 priedas:39-43. (http://www.hi.lt/images/SV_1priedas_2012_Jasiukeviciute_.pdf).

3. Kiekybinių ir kokybinių tyrimų skirtumai.

4. Interviu gairės.

N.d. padaryti po vieną interviu, transkribuoti, parašyti refleksijas.

Antras užsiėmimas
 1. Interviu, refleksijų aptarimas .
 2. Kai kurie interviu aspektai.
 3. Turinio analizės aprašymas
 4. Užduotis – pateikto interviu analizė

N.d.:

 • Padaryti antrą interviu, transkribuoti, parašyti refleksiją.
 • Atlikti savų interviu analizes, pritaikant turinio analizės metodą.
 • (pvz. – Memos Tips Tools)
Trečias užsiėmimas
 1. Savų intervių analizė grupėje.
 2. Grupės tyrimo apibendrinimas.
 3. Grupinių pranešimų pristatymas

El.paštu atsiųsti visą grupės darbą:

 • Tyrimo tikslas, uždaviniai.
 • Apibendrinto interviu analizė turinio analizės metodu
 • Visų grupės narių padarytų interviu transkripcijos

N.d. perskaityti pasirinktą kokybinio tyrimo straipsnį

Ketvirtas užsiėmimas Straipsnio kritinė analizė.

Kiekviena teminė grupė suranda kokybinio tyrimo straipsnį (kiekvienai grupei paskutinio užsiėmimo metu  sutarta strategija, t.y. vienos strategijos vienas straipsnis vienai grupei). Pasidalijimas buvo: fenomenologinis, grindžiamosios teorijos, etnografinis, veiklos/atvejo analizė, naratyvas (šis anskčiau išėjusių grupelei).

Visi grupės nariai perskaito išanalizuoja ir spalio 11 d. ateina su paruoštu power point pristatymu (10 min). Pristatant kolegoms turi būti aiškus tyrimas: tikslas, metodai, rezultatai, išvados; tyrimo privalumai ir trūkumai.

Kokybinio tyrimo vertinimo gairės (tai tik gairės, jos reikalingos atkreipti dėmesį į tam tikrus dalykus ir aptarimui grupėje, bet ne visų atsakymų išvardijimui, supažindinant kitus).

Literatūra:

 

 • L.Rupšienė. Kokybinio tyrimo duomenų rinkimo metodologija. Klaipėdos universiteto leidykla, 2007.