Muzikos terapija

 

Paskaitoms skirta 32 val., pratyboms 56 val., savarankiškam darbui – 165 val.

Lankymas privalomas, kitu atveju – atsiskaitoma, suderinus su dėstytoja.

VERTINIMAS

Vertinimas susideda iš dviejų dalių:

 • kaupiamojo balo – 40 proc.:
  • teorija – 10 proc.*
  • praktiniai įgūdžiai – 30 proc.**:
   • kokybiniai tyrimai – 15 proc.
   • kiekybiniai tyrimai – 15 proc.
 • egzamino-testo – 60 proc. (uždari klausimai)

Studentai gali laikyti egzaminą, tik atsiskaitę už visus praleidimus ir praktikinius įgūdžius (2)!!!

*Teoriniai atsiskaitymai vyksta paskaitų ir pratybų metu (5 min). Vieną atsiskaitymą sudaro 2 trumpi klausimai, už ką galima gauti 1 proc. (1 kl. – 0.5 proc.).  Perlaikyti negalima, bet atsiskaitymų bus daugiau nei 10, todėl nesurinkus balo už vieną, galima mėginti gauti iš kito.

**Už praktinius įgūdžius atsiskaitoma semestro metu paskirtą dieną (be perlaikymų). Jeigu atsiskaitymo metu nedalyvauta dėl pateisinamos priežasties, pateikus dėstytojai pateisinamos priežasties dokumentą, skiriamas kitas laikas.

 

Pagrindinė literatūra:

 • Kardelis. Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai. Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, Vilnius, 2016.
 • L.Rupšienė. Kokybinio tyrimo duomenų rinkimo metodologija. Klaipėdos universiteto leidykla, 2007
 • V.Čekanavičius, G.Murauskas. Statistika ir jos taikymai, I ir II dalys. Vilnius, 2002
 • J. Venclovienė. Statistiniai metodai medicinoje. VDU, Kaunas, 2010.
 • K. Pukėnas. Kokybinių duomenų analizė SPSS programa. LKKA, 2010. Internetinė prieiga: http://www.lkka.lt/get.php?f.11670

Papildoma literatūra:
– D. Bowers. Statistics from scratch : an introduction for health care professionals. John Wiley & Sons, 1996.
– D.G. Altman. Practical statistics for medical reasearch. Chapman & Hall, 1991.

– Laisvos prieigos vadovėliai internete: http://www.statistika.mif.vu.lt/atsisiuntimui/vadoveliai/