Papildomos

 

GALUTINIAI EGZAMINO REZULTATAI.

Kurso organizavimo tvarka ir vertinimas

Paskaitos ir praktinės užduotys (svarbiausia!).

Teorinis egzaminas – 20 uždarų klausimų testas:

  • 1 dalis (10 klausimų) – kovo mėn.
  • 2 dalis (10 klausimų) – gegužės mėn.

Papildomi balai:

  • Aktyvumas užsiėmimų metu (už kiekvieną 0,1 balo arba 1 proc.)
  • Teisingas atsakymas į temos kontrolinius klausimus (už kiekvieną apklausą 0,1 balo arba 1 proc.)

 

Preliminarus užsiėmimų planas

Eil.Nr. Tema Data
1. Moksliniai tyrimai. Kurso pristatymas.Tyrimų tipai, jų skirtumai. Tyrimo procesas. Įvadas. Metodai(1). Klausimynai. Metodai(2) kovo 14 d.
2. Aprašomoji statistika. Imties aprašymas_kokybiniai duomenys. Užduotis: pacientai_poliklinika_pradiniai duomenys. Pagalba_duomenu_analizei_excel. kovo 14 d.
3. Aprašomoji statistika. Imties aprašymas_kiekybiniai duomenys. Kai kurie rezultatų paaiškinimai kovo 16 d.
4. Aprašomoji statistika. (tęsinys) Užduotis – ŽIV. Duomenys – ŽIV. kovo 17 d.
5. Praktinės užduotys, aptarimas. Insulto duomenys ir užduotis. kovo 18 d.
6. Praktinės užduotys, aptarimas.

Duomenų vaizdavimas. Rekomendacijos.http://www.hi.lt/uploads/pdf/naujienos/rekom_duom_vaizd.pdf

kovo 21 d.
7. Atsiskaitymas už pirmą ciklą – egzamino 1 dalis.

Pirmo ciklo ir egzamino rezultatai (ieškoti pagal studento pažymėjimo nr.)

 

kovo 23 d.
8. Išvadų statistika. Pasikliautiniai intervalai. Hipotezių tikrinimas. Kai kurie rezultatų paaiškinimai gegužės 2 d.
9. Poliklinikos pacientų apklausa_užduotys PI skaičiavimui. gegužės 3 d.
10. Poliklinikos pacientų apklausa_užduotys hipotezių tikrinimui.Užduotis išvadoms iš ŽIV duomenų aibės. gegužės 4, 5 d.
 11. Užduotis išvadoms iš insulto duomenų aibės.Škotijos tyrimas. gegužės 09 d.
12. Kritinis straipsnio nagrinėjimas.Rūta Ustinavičienė, Lina Škėmienė, Jolita Papečkytė. Gimnazijų moksleivių kaulų ir raumenų sutrikimai ir darbo kompiuteriu ypatumai. Visuomenės sveikata. 2009; 2 (45):6166.http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2009.2%2845%29/45-61.pdf  gegužės 11 d.
14. Sukaupti balai iki 05.12. Egzamino II dalis. gegužės 13 d.

Jei norite komentuoti, turite prisijungti.