Mokslinių tyrimų pagrindai VS 3 k.

 

Komentaras apie protokolus.

DALYKO ORGANIZAVIMAS / TVARKA

 • Paskaitos (8)
 • Pratybos (ciklas) (5 dienos) – dėstytojo pateiktų užduočių atlikimas
 • Savarankiškas darbas – literatūros studijavimas, tyrimo protokolo / plano rengimas (pristatoma iki 2015 04 16 15 val.).

Nesudalyvavus pratybose, atsiskaitoma individualiai susitarus su dėstytoja, atlikus jos paskirtas užduotis.

Kontaktai:

ausra.berzanskyte@mf.vu.lt

jolanta.dadoniene@mf.vu.lt

 

VERTINIMAS

 • Kaupiamasis balas 40 proc.
  • Paskaitos pabaigoje trumpa apklausa, kurios vertė 1 arba 2 proc. Iš visų paskaitų galima surinkti 10 proc. (žr. kurso tvarkaraštį žemiau). Nedalyvaujant paskaitoje dėl pateisinamos priežasties, galima tartis atsiskaityti individualiai, siekiant gauti kaupiamojo balo dalį.
  • Tyrimo protokolas/planas 30 proc. – pristatomas atspausdintas iki 2015 04 16 15 val.  į 113 kab. (žr. reikalavimus „Mokslinio tyrimo protokolas“)
 • Egzaminas – testas 60 proc.

REKOMENDUOJAMA LITERATŪRA:

 • Kardelis „Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai“. Šiauliai, 2005. 400 p.
 • Dikčius „Anketos sudarymo principai“. Vilnius, 2011. 83 p. Internetinė prieiga: http://www.ef.vu.lt/dokumentai/katedros/Rinkodaros_katedra/Medziaga_studentams/Anketos_sudarymo_principai.pdf

 

Preliminarus kurso tvarkaraštis 2015 m. pavasaris

Data Tema Lektorius Vertė (proc.; iš viso max 10 proc.
PASKAITOS
Vasario 4 d. Įvadas. Kurso pristatymas. Tyrimo procesas. Tikslas, uždaviniai. PristatymasLiteratūra:K.Kardelis „Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai“ p. 88-119 A.Beržanskytė 1
Vasario 11 d. Tyrimo metodai 1 (Tyrimo tipas, tiriamoji populiacija, planuojama imtis, atrankos būdai).
Literatūra:K.Kardelis „Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai“ p. 88-119; 323-330
A.Beržanskytė 2
Vasario 18 d. Anketos sudarymo principai.Klausimynai.Literatūra:Olga Riklikienė, Kazimieras Pukėnas. Slaugos rezultatų klasifikacijos lietuviškos anketos parengimas ir psichometrinis įvertinimas. Medicina (Kaunas) 2007; 43(11).http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:J.04~2007~ISSN_1010-660X.V_43.N_11.PG_895-902/DS.002.0.01.ARTICK.Kardelis „Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai“ p. 179-194. A.Beržanskytė 2
Vasario 25 d. Literatūros paieška ir bibliografija. J. Dadonienė 2
Kovo 3 d. Tyrimo metodai 2 (Duomenų šaltiniai, jų rinkimo metodai, tyrimo procedūros, duomenų tvarkymas, statistiniai metodai, tyrimo etika) A.Beržanskytė 1
Kovo 10 d. Biomedicininių tyrimų tipai ir klasifikacija. Privalumai ir trūkumai. J. Dadonienė 1
Kovo 17 d. Imties dydis.Literatūra:K.Kardelis „Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai“ p. 311-323. A.Beržanskytė 1
Kovo 24 d. Tyrimų rezultatų interpretacija J. Dadonienė
PRATYBOS
Diena Tema Dėstytojas Literatūra
1 d. Konkrečios problemos literatūros paieška ir bibliografinio aprašo sudarymas. J.Dadonienė
2 d. Tyrimo tikslo, uždavinių, metodų nustatymas. Klausimyno kūrimas.Atvejai tikslui. A.Beržanskytė  K.Kardelis „Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai“ p. 88-119; 179-194, 323-330.
3 d. Tyrimo duomenų analizė, išvados.Tyrimo pavyzdžio aprašymas. A.Beržanskytė
4 d. Grupinis pranešimas iš duomenų analizės. A.Beržanskytė  Duomenų vaizdavimas. Rekomendacijos.http://www.hi.lt/uploads/pdf/naujienos/rekom_duom_vaizd.pdf
5 d. Mokslinio straipsnio kritinis nagrinėjimasStraipsniai.Gairės nagrinėjimui. A.Beržanskytė

 

 


Jei norite komentuoti, turite prisijungti.