Kokybiniai tyrimai (mokslinio tiriamojo darbo rengimas) VS I k. magistrams