Temos

 

Data

Data Tema Pastabos
rugsėjo 2 d. Įvadas. http://www.vsi.mf.vu.lt/studentams/magistru-baigiamieji-darbai
rugsėjo 7 d.  Biomedicininių tyrimų tipai ir klasifikacija
 rugsėjo 12 d. Pagrindimas ir literatūros paieška
 rugsėjo 16 d.  darbas su zotero.

Metodai.

 rugsėjo 21 d.  Klausimynai

Metodai(2)

 rugsėjo 23 d. Imties dydis.
rugsėjo 28 d. Kokybiniai tyrimai. Bendrybės
rugsėjo 30 d. Tęsinys. Kokybinių-kiekybinių tyrimų skirtumai
spalio 5 d. Interviu. Pasirinktų temų interviu gairės
spalio 7 d. Memos_Tips_Tools.

Interviu ženklinimas

 

Turinio analizės aprašymas

spalio 12 d. Savų interviu analizė
spalio 14 d. Grupinė interviu analizė
spalio 19 d. Savų interviu analizė
spalio 21 d. Grupinė interviu analizė. Apibendrinimas. Pranešimo parengimas.

Kokybinių tyrimų analizė pateikimas.

spalio 26 d. Pranešimų pristatymai.
spalio 28 d. Straipsnio kritika. Kokybinio tyrimo vertinimo gairės
lapkričio 2 d. Kiekybiniai tyrimai. Įvadas į biostatistiką.
 lapkričio 4 d.  Imties aprašymas. Kokybiniai duomenys

Imties aprašymas. Kiekybiniai duomenys

Poliklinikos pacientų apklausos duoemnys

Pagalba duomenų analizei excel

lapkričio 9 d. Imties apibūdinimas iš poliklinikos pacientų apklausos. Kokybiniai duomenys
 lapkričio 11 d.  Imties apibūdinimas iš poliklinikos pacientų apklausos. Kiekybiniai duomenys
lapkričio 16 d. Aprašymo išvados generavimas.
lapkričio 18 d. Insulto duomenys.

Stačiakampė diagrama.

lapkričio 23 d. Pasikliautiniai intervalai.

Kai kurie rezultatų paaiškinimai

 lapkričio 25 d.  Užduotys PI skaičiavimui iš poliklinikos pacientų apklausos.
Iš insulto duomenų palyginti visus kintamuosius mažų ir didelių ligoninių ir padaryti išvadas (iš PI).
 lapkričio 30 d.  Hipotezių tikrinimas.
 gruodžio  2 d.  Hipotezių tikrinimas duotose duomenų aibėse.
gruodžio 7 d. Atsiskaitymas iš išvadų statistikos (teorija).  Neparametriniai metodai.
 gruodžio 9 d.  Pasirengimas atsiskaitymui excel.
gruodžio 14 d. Excel atsiskaitymas. Duomenų analizė reziume excel
gruodžio 16 d. Egzaminas.

Egzamino vertinimas