Viešo adreso naudojimas

2012-12-04 14:37

Geriausia, kai tinklalapis žinomas ir lankomas vienu viešai skelbiamu adresu (pvz. www.mokykla.miestas.lm.lt), todėl reiktų pasitikrinti, jog ir tinklalapio nuorodos būtų sudaromos naudojant  viešai skelbiamą adresą. Tikrinti galima dviem būdais:

  1. Pelytė užvedama ant tinklalapio nuorodų, o naršyklės apačioje parodomi nuorodų adresai peržiūrimi.
  2. Spaudinėjamos įvairios tinklalapio nuorodos ir naršyklės adreso lauke rodomi adresai patikrinami.

Pastebėjus, jog puslapių, įrašų ar meniu nuorodos sudaromos netinkamai, WordPress nustatymuose reikia įrašyti viešai skelbiamą adresą:

  • WordPress administracinėje dalyje atidaromas puslapis „Nustatymai“ >> „Bendrieji“;
  • ties „WordPress adresas (URL)“ ir „Tinklalpio adresas (URL)“ įrašomas norimas viešai skelbti adresas;
  • paspaudžiama „Įrašyti pakeitimus“.